Giáo hoàng kiếm được bao nhiêu tiền?

Francis, là Quốc vương tuyệt đối của Vatican, không có tiền lương vì ông có quyền truy cập vào bất kỳ khoản tiền nào ở Vatican, như quỹ Peter's Pence, theo LettoQuotidiano.it đã viết (ngày 2 tháng …