Prałąci na Synodzie odbędą tajne spotkanie w Katakumbach

DomTotal.com (17 października) podaje, że około 150 ze 185 biskupów Amazon Synodu podpisze drugi Pakt Katakumb. W 1965 r., Pod koniec Soboru Watykańskiego II, 42 biskupów Ameryki Południowej podpisa…
Sw.Joanna
Nie mają już czasu i dlatego bardzo się spieszą.
jestem07 likes this.
Czają się jeszcze, bo żeby całkiem rozwalić Kościół to mają jeszcze sporo do zburzenia....