Language
1 5 2K
mike084

Mystička posledních věcí člověka

www.lumendelumine.cz/index.php Šestašedesát let po její smrti je její jméno velmi málo známé. Žila pokorně a v ústraní. Stačí však přečíst si její deník, který psala v poslušnosti vůči svému …
snakee
místo žvanění a psaní, milé dámy a novus ordo Ale svatá Panna ji podporovala v jejím duchovním boji a vylévala na ni hojné milosti ve viděních, jak rozdává růžence mnoha duším: »Synáčkové a dcerušky, s tímto růžencem hasíte oheň, který se rozšířil takřka po celém vesmíru. Budete-li se modlit tento růženec, ten plamen brzy zhasne. Je to nejmocnější zbraň; mocnější zbraň než je tato, člověk … More