18

quo vadis?

Na Berlínské radnici jest nápis: „Mír přináší bohatství, bohatství způsobuje zpupnost, zpupnost vyvolává válku, válka přivozuje chudobu, z chudoby roste pokora, pokora přináší mír“. Tak se svět stále…More
Na Berlínské radnici jest nápis:
„Mír přináší bohatství, bohatství způsobuje zpupnost,
zpupnost vyvolává válku, válka přivozuje chudobu,
z chudoby roste pokora, pokora přináší mír“. Tak se
svět stále točí.