Stylita
1235

Sv. Jan Klimak

Nádheře modlitby sa nenaučíme od druhého. Ona sama je učitelkou. Bůh uděluje dar modlitby tomu, kto sa modlí. Sv. Jan KlimakMore
Nádheře modlitby sa nenaučíme od druhého. Ona sama je učitelkou. Bůh uděluje dar modlitby tomu, kto sa modlí.
Sv. Jan Klimak