vi.news
62

Phó Ngoại trưởng Vatican viết thư yêu cầu Giám mục Zanchetta trở lại Rome

Mặc dù có liên quan đến một vụ kiện ở tòa án về lạm dụng đồng tính luyến ái, Giám mục Zanchetta đã được một thẩm phán cho phép trở lại Rome, truyền thông đã đưa tin. Thẩm phán giải thích rằng Zanche…