Trnavský kňaz bráni náuku Benedikta XVI. Kardinál Sarah: “Nie je snáď pravdou, že zakazovanie …

Trnavský kňaz bráni náuku Benedikta XVI. Kardinál Sarah: “Nie je snáď pravdou, že zakazovanie alebo obmedzovanie mimoriadnej formy môže byť inšpirované iba diablom, ktorý túži po našej duchovnej …More
Trnavský kňaz bráni náuku Benedikta XVI. Kardinál Sarah: “Nie je snáď pravdou, že zakazovanie alebo obmedzovanie mimoriadnej formy môže byť inšpirované iba diablom, ktorý túži po našej duchovnej smrti?
Kázeň Vdp. Ľubomíra Urbančoka odznela na Rádiu Lumen.
Drahí bratia a sestry!
Minulú nedeľu sme slávili nedeľu Božieho Slova. Dnešný evanjeliový verš nám kladie pred oči skutočnosť, že rozsievačom tohto Slova je Kristus. Ježiš v dnešnom evanjeliu vystupuje na loďku, z ktorej učí zástupy v podobenstve o rozsievačovi, ktoré sme si práve vypočuli. Ako dobre vieme, táto loďka je symbolom katolíckej Cirkvi. Ako pripomína Benedikt XVI. v apoštolskej exhortácii Verbum Domini – „vnútorné spojenie Slova a viery jasne ukazuje, že autentická hermeneutika Biblie je možná len vo viere Cirkvi, ktorá má svoj vzor v Máriinom súhlase“.
Svätý Bonaventúra v tejto súvislosti tvrdí, že bez viery neexistuje kľúč na prístup k Svätému písmu: „Toto je to poznanie Ježiša Krista, z ktorého ako z prameňa má …More
ekans
je to smutné, zapřít Krista Pána
ekans
je mě vás líto Slováci, plácáte se ode zdi ke zdi
ekans
Anton Čulen
Emauzy 18:00 29.01.2020 sv. omša z kostola sv. Jakuba v Trnave celebruje dp. Ľubomír Urbančok, sekretár trnavského arcibiskupa
obyčajná veriaca žena
Múdro! Vďaka Bohu za takého kňaza! A kedy presne to odznelo, pán Čulen?