vi.news
50

Ngạc nhiên chưa? Những kẻ dị giáo bất tuân bắt bớ những người Công giáo không tuân theo dị giáo

Bốn giáo sư tại Viện John Paul II đã bị sa thải vì đã đọc Amoris Laetitia của Giáo hoàng Francis dưới ánh sáng của đức tin Công giáo. Các giáo sư thay thế họ đã chống lại giáo huấn của Giáo hội tron…