Language
33 3 938
Zedad
Hoki a zajisté nikdy nebudu P. Petráčkem nebo P. Tomášem Halíkem a spol, jelikož vím, že sodomie je hřích do nebe volající.
Zedad
Hoki, nemusíš se k mým komentárům vyjadřovat jako křupan. Stačí vėcná odpovėď, bez útoku.
Zedad
Hoki tento web ti umožňuje blokace, tak si blokuj koho chceš. Mne blokuješ od počátku, protože od počátku mi sprostě nadáváš.
Zedad
Hoki a protože jsi mne zablokoval, tak tady - musíš mnoho studovat Bibli, mnoho se učit, abys od protestantů došel k římskokatolíkům. Jinak tu budeš jenom plácat.
Zedad
Hoki všechno se ti v hlavě plete. Nevím vůbec s kým jsi diskutoval o placaté zemi.
Zedad
Hoki nejsem redaktorem Katolického týdeníku www.katyd.cz a nezodpovídám za web radiovaticana www.radiovaticana.cz
Zedad
www.radiovaticana.cz/clanek.php
K sebeurčení není zapotřebí protivníka, píše papež ke Dni sdělovacích prostředků
Vatikán. »Patříme k sobě všichni jako údy« (
Kromě toho se identita na sociálním webu příliš často zakládá na odporu vůči někomu, kdo je dané skupině cizí, a definuje se na základě toho, co rozděluje, než toho, co sjednocuje, což dává prostor podezřívání i průchod jakémukoli předsudku …
More
Zedad
Hoki znáš Pepka Vyskoč? Nač tě nazývat trollem, že? Jsi takový odrazový můstek.
Zedad
Hoki víš na kamenných deskách máme deset přikázání. Řeší se jenom sex, a to znamená jedno přikázání, a co další? Proč?
Zedad
Hoki no a je vidět, že pastor M. T. Zikmund se také zamýšlí nad sexem. Čím se nese Katolický týdeník. Sexem?
Zedad
Hoki hele Hoki, to lidé v Církvi svaté, jsou ti, kteří zneužívají. P. Drábek ti to v tom Katolickém týdeníku vysvětluje. No a co nesení radostné zvěsti?
Zedad
Hoki není tedy napomenutí, jako napomenutí.
Zedad
Hoki píšu o tom, co říká papež, no a hezké je taky, že P. Petráček dostal napomenutí od kardinála Duky a má nás v Katolickém týdeníku učit - a proč?
Zedad
Hoki jako že se bojíš komentovat, co například čteš v tom Katolickém týdeníku? Neboj se.
Zedad
Hoki jo a ty plky? No koukni do posledního Katolického týdeníku. Jinam chodit ani nemusíš!
Zedad
Hoki píšeš ve virtuálním prostoru a jistě víš, že za to, co tu pleskneš jsi zodpovědný.
Segal
Normálního člověka v diskuzi zajímá obsah komentářů. Fízly zajímá IP.🛃®
Zedad
Hoki podívej se, ty nejsi středobodem světa! Podívej se - možná tu na GTV zabloudí někdo z Katolického týdeníku, možná to tu monitoruje někdo z biskupů a od papeže. Je třeba si uvědomit, že sodomie je hřích.,
Zedad
Hoki jen co papež otevře ústa, to řeší zneužívání, ale žádný závěr.
Zedad
Hoki Je to dost trapné. Není přece pravda, že co křesťan, to zneužívatel. Pokud papež něco kryl, no tak co my s tím?
Zedad
Hoki koukni do nového Katolického týdeníku. Papež řeší pouze zneužívání. Hmmmm
Zedad
Hoki no tak já nevím, jak budou historikové označovat pontifikát současných dvou papežů. Ty to víš?
Zedad
Hoki kde je papež, tam je Církev svatá. To Pán Ježíš povolal pastýře do Církve. Papež není svatý, je to člověk, jako všichni lidé a jistě může i hřešit. Modli se za papeže a za všechny. Ty hřešíš sám za sebe a to samé i papež František hřeší, sám za sebe a zpytuje své svědomí.
Když se projdeš historií papežů, tak každý papež byl nějaký a něčím se vyznačoval. Papež František si neví rady s gendere… More
menhir
18Víme, že kdo je narozen z Boha, nehřeší; ale ten, kdo byl zplozen z Boha, střeží sebe samého a ten Zlý se ho nedotýká. 19Víme, že jsme z Boha a celý svět leží v tom Zlém. 20Víme, že Syn Boží přišel a dal nám schopnost poznávat toho pravého, a jsme v tom pravém, v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život. 21Dítky, uchraňte se model! Amen. (1 J 5:18-21)
menhir
1Pohleďte, jakou lásku nám Otec dal, abychom byli nazváni Božími dětmi; a také jimi jsme. Proto nás svět nezná, neboť nepoznal jeho. 2Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se zjeví, budeme mu podobni, protože ho uvidíme takového, jaký je. 3A každý, kdo v něm má tuto naději, očišťuje se, tak jako on je čistý. 4Každý, kdo činí hřích, činí také svévoli. … More
Libor Halik
I jen 1 těžký hřích opravdově nadpřirozeně neolitovaný, který se člověk NEsnaží s Boží pomocí odstranit, napravit, přivede člověka navěky do pekelné mučírny. Viz slova sv. apoštolů Petra, Pavla, Jana, Jakuba v Novém zákoně. Pro @menhir
menhir
Říká to stejné, co apoštol Pavel.
Libor Halik
Satanistovi Bergogliovi (Františkovi) svaté Desatero přikázání Božích samozřejmě vadí.
menhir
Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. (Galater 5:18)
menhir
21Řekněte mi vy, kteří chcete být pod Zákonem: Což neslyšíte Zákon? 22Neboť je napsáno, že Abraham měl dva syny, jednoho z otrokyně a druhého ze svobodné. 23Ten z otrokyně se však narodil podle těla, ten ze svobodné skrze zaslíbení. 24Je to řečeno alegoricky: Tyto ženy jsou dvě smlouvy, jedna z hory Sinaj, která rodí děti do otroctví, a to je Hagar. 25Hagar je hora Sinaj v Arábii. Ta odpovídá … More
Zedad
Všichni křesťané jsou zodpovědní za to, že již nerozpoznáváme hříchy. Ti, co nás vedou a je to především papež, protože je to osobnost, a také představitelé pravoslavné církve a představitelé evangelíků, tak všichni ví, že Církev svatou ustanovil Kristus, ale jsou v zajetí pýchy.
Zedad
Victory 3 12. led
Chat Přestat sledovat

Skrze víru se Ježíš rodí v našich srdcích
Choďme v Boží přítomnosti jako Abrahám a Henoch. Neustále děkujme Pánu Ježíši, že nás svou smrtí na kříži vykoupil.
Zedad
Jsou mezi námi lidé, kteří si myslí, že je třeba změnit desatero.