predex
86

Ordo Iuris ostrzega przed „wrogim przejęciem” szkół

Posted by Marucha w dniu 2019-10-24 (Czwartek) Organizacje LGBT po raz kolejny planują przeprowadzenie „Tęczowego Piątku” – wydarzenia, które ma promować wśród uczniów ideologię gender. Inicjatywa …