Libor Halik
1133.7K

Ateisti i moderní katolíci neví o armádě démonů, hubící jejich duše

8. srpna 1979 během operace na nějakou dobu zemřel a dostalo se mu prožitku klinické smrti. Poté co mu andělé ukázali první a druhá nebesa, byl vzat před samotný trůn Boží, kde mu bylo dáno …
Ervin Romano likes this.
Proroctvo sv. Františka
Nedlho pred svojou smrťou zvolal svätý František z Assisi svojich nasledovníkov a varoval ich pred prichádzajúcimi problémami týmito slovami:
Buďte silní, moji bratia, vzchopte sa a verte Pánovi. Čas veľkých skúšok a súženia sa rýchlo blíži; bude veľa zmätkov a roztržiek, ako duchovných tak svetských; láskavosť mnohých ochladne, zlovoľnosť bezbožných vzrastie. Démoni budú …More
Proroctvo sv. Františka
Nedlho pred svojou smrťou zvolal svätý František z Assisi svojich nasledovníkov a varoval ich pred prichádzajúcimi problémami týmito slovami:
Buďte silní, moji bratia, vzchopte sa a verte Pánovi. Čas veľkých skúšok a súženia sa rýchlo blíži; bude veľa zmätkov a roztržiek, ako duchovných tak svetských; láskavosť mnohých ochladne, zlovoľnosť bezbožných vzrastie. Démoni budú mať nevídanú moc; nepoškvrnená čistota nášho rádu a ďalších sa neskutočne zatemní, pretože bude veľmi málo kresťanov, ktorí budú počúvať pravého Najvyššieho pontifika a Rímsku Cirkev s oddaným srdcom a dokonalou láskou.
Keď začne toto trápenie, jeden muž, nekanonicky zvolený sa zmocní pápežského úradu a svojou chytrosťou zaistí, že privedenie mnohých k omylu a na smrť. Vtedy sa rozmnoží pohoršenie, náš poriadok sa rozdelí a mnohé iné budú úplne zničené, pretože bude prijatý omyl, namiesto aby sa mu odporovalo.
Bude také množstvo názorov a schiziem medzi ľuďmi, medzi rehoľníkmi a medzi klérom, že keby tieto dni neboli skrátené podľa slov Evanjelia, aj vyvolení by boli uvedení do omylu, keby neboli uprostred tak veľkého zmätku zvlášť vedení nesmiernym Božím milosrdenstvom.
Vtedy náš poriadok a náš spôsob života bude niektorými násilne napádaný a budeme vystavení strašným skúškam. Tí, ktorí budú uznaní za verných, dostanú korunu života, ale beda tým, ktorí, veriac len nášmu poriadku, sa stanú vlažnými, pretože tak nebudú schopní vydržať pokušenia, ktoré budú dopustené na preskúšanie vyvolených.
Tí, ktorí si uchovajú svoju horlivosť a priľnú k cnosti s láskou a zápalom pre pravdu, budú trpieť urážky a prenasledovanie, budú považovaní za neposlušných a schizmatikov, pretože ich prenasledovatelia, hnaní zlými duchmi, povedia, že odstránením takýchto odpudivých ľudí z povrchu zeme preukazujú Bohu veľkú službu.
Ale Pán bude útočiskom zarmútených a zachráni všetkých, ktorí Mu dôverujú. A aby boli ako ich Hlava (Kristus), budú vyvolení rozhodovať s nádejou a svojou smrťou, vykúpia pre seba večný život; vyberú si poslušnosť Bohu pred poslušnosťou ľuďom, nebudú sa ničoho báť a radšej zomrú, než aby prijali lož a zradu.
Niektorí kazatelia budú o pravde mlčať a iní ju nohami pošliapu a poprú. Svätosť života bude privedená ku koncu uprostred výsmechu, používanému dokonca tými, ktorí ju budú praktizovať navonok, a v tých dňoch im náš Pán Ježiš Kristus nepošle pravého Pastiera, ale ničiteľa.
Zdroj: Zobrané spisy Serafinského Otca svätého Františka z Assisi, Washbourne, 1882, st. 248-250, www.sanfrancescoassisi.org/en/
Caesar and one more user like this.
Caesar likes this.
Libor Halik likes this.
renita and one more user like this.
renita likes this.
Caesar likes this.
Libor Halik
Po zasvetení Ruska pod ochranu Panny Márie Nepoškvrnenej cez ozajstného pápeža s biskupmi sa satan bude musieť naozaj na niekoľko rokov, či desiaťročí vrátiť do pekla.
Hm... My mame ozajstneho papeza?
marta.blahova likes this.
Rapture
Pán Libor na 1000 rokov(700 židovských),
Ako opisuje zjavenie Jána,
Libor Halik likes this.
Na tých 1 000 židovských (viac ako 700 našich) rokov bude zamknutý Lucifer v pekle až po usmrteniu Antikrista.Pánom Ježišom Christom. V tom čase na Zemi budú kralovať 1 000 židovských rokov kresťanskí mučeníci zabití Antikristom, ktoré Christos vzkriesi - to bude prvé vzkriesenie zo Zjavenia ap. Jána. Pre @Rapture
Libor Halik
Preto napr. plače ikona sv. archanjela Michaela v gréckom Rhodosu od r.2013.
5 more comments from Libor Halik
Libor Halik
Satan bol v pekle viacej ako 1 000 rokov, možno 1900 rokov, či viac. Ale bol vypuštený z pekla, aby pripravil vládu Antikrista. Stalo sa z dopuštenia Božieho, lebo biskupi pastierovia Cirkvi zaspali už koncom 19. storočia, nedbali na varovanie z La Saletty.
Libor Halik
Tak je v posledných 100 rokoch. Teraz nie sú v zvieratách, ale v ľuďoch, najme v najvyšších cirkevných predstaviteľoch, v tých ktorí sa neriadia tradičnými tisícročnými zákonmi Katolíckej cirkvi, ale doporučujú a praktikujú sodomiu, pedofiliu, bisex apod.
Libor Halik
Opakujem. Opušťák satana ven z pekla je velmi dlhodobý v tých posledných 100 rokoch, kedy mu bolo povolené ničiť Katolícku cirkev viacej ako v minulosti. Ten "opušťák" predpovedala aj Melanie z La Saletty, aj blah. Katerína Emmerichová. R. 1979 Pittman Howard videl práve tento súčasný opušťák satana. Práve preto sme krátko pred svetovládou Antikrista, ktorý sa už r.1966 mohol narodiť - po …More
Opakujem. Opušťák satana ven z pekla je velmi dlhodobý v tých posledných 100 rokoch, kedy mu bolo povolené ničiť Katolícku cirkev viacej ako v minulosti. Ten "opušťák" predpovedala aj Melanie z La Saletty, aj blah. Katerína Emmerichová. R. 1979 Pittman Howard videl práve tento súčasný opušťák satana. Práve preto sme krátko pred svetovládou Antikrista, ktorý sa už r.1966 mohol narodiť - po apostatickom 2. vatikánskom koncile.
Libor Halik
Ctihodná Marie z Agredy popisuje tie opušťáky satana a démonov v knihe, ktorú jej nadiktovala Bohorodička "Mystické město Boží". Okrem toho, opušťák satana je velmi dlhodobý v tých posledných 100 rokoch, kedy mu bolo povolené ničiť Katolícku cirkev viacej ako v minulosti. Ten "opušťák" predpovedala aj Melanie z La Saletty, aj blah. Katerína Emmerichová. R. 1979 Pittman Howard videl práve tento …More
Ctihodná Marie z Agredy popisuje tie opušťáky satana a démonov v knihe, ktorú jej nadiktovala Bohorodička "Mystické město Boží". Okrem toho, opušťák satana je velmi dlhodobý v tých posledných 100 rokoch, kedy mu bolo povolené ničiť Katolícku cirkev viacej ako v minulosti. Ten "opušťák" predpovedala aj Melanie z La Saletty, aj blah. Katerína Emmerichová. R. 1979 Pittman Howard videl práve tento súčasný opušťák satana.
Libor Halik
Jde jen o terminologický jazykový problém, který používají USA baptisté, na rozdíl od nás. Dalo by se přeložit do češtiny jiným termínem - démoni v povětří apod.