Papinstvo se mora očistiti od "idolopoklonih akrecija"

Nakon pape Franje, papinska služba mora biti očišćena od "idolopoklonskih akrecija" nedavnih pontifikata, kako piše John Hunwicke na LiturgicalNotes.blogspot.com (16. ožujka). To ponovno mora posta…