ľubica
741.5K

Slová Matky Božej - zmiernej duši Marii Myrtha : Pravý ekumenizmus je návrat k večnej Pravde!

Vo švajčiarskom meste Grub žije žena menom Maria Myrtha, ktorá už 15 rokov neprijíma potravu a pri svätej omši prežíva drastické muky krížovej cesty nášho Pána. Nie je vizionárka ale omilostená …
Karol Dučák likes this.
ľubica
Posolstvo našej milej Božej Matky

22. september 2016

Moje milované deti:

Je iba jeden pravý Boh - v Najsvätejšej Trojici. Všetko ostatné sú cudzí bohovia. A Pán vybudoval ibajednu Cirkev na skale a on ju zveril Petrovi a jeho nástupcom. Ale dnes je to tak: Hovorí sa o ekumenizme! Ja vám však ešte raz hovorím: Je iba jeden BOH a jedna Cirkev!

Pravý ekumenizmus je návrat k večnej Pravde! …
More
Posolstvo našej milej Božej Matky

22. september 2016

Moje milované deti:

Je iba jeden pravý Boh - v Najsvätejšej Trojici. Všetko ostatné sú cudzí bohovia. A Pán vybudoval ibajednu Cirkev na skale a on ju zveril Petrovi a jeho nástupcom. Ale dnes je to tak: Hovorí sa o ekumenizme! Ja vám však ešte raz hovorím: Je iba jeden BOH a jedna Cirkev!

Pravý ekumenizmus je návrat k večnej Pravde! Iba tak môže byť jeden pastier a jedno stádo!


No, mnohí tomu nechcú veriť. Tí chcú byť ako Boh a myslia si, že môžu všetko urobiť sami. No táto kalkulácia im nevyjde.

Moje milované deti:

Toľkí už nechcú veriť, preto vládne taký neporiadok na tomto svete. Áno, mnohí dokonca spochybňujú moje panenské materstvo!

Ó, moje milované deti:

Boh, môj božský Syn, mohol trpieť iba v podobe človeka. A to sa stalo skrze moje „áno“ anjelovi. Tak, aby božský Syn mohol vziať na seba ľudskú podobu a tak sa stal schopný utrpenia. Iba ako človek v ľudskej podobe mohol dokonať dielo vykúpenia!

Preto znova opakujem:

Ja, Matka Pána, som iba spolupôsobila na diele vykúpenia! Vykúpiť od hriechov, odpustiť hriechy, môže iba sám Boh!

Moje milované deti:

Vidíte, čo všetko sa dnes vo svete deje. Veď som stále hovorila: „Ak nenastane obrátenie, budú súženia ešte väčšie.“
Áno dodnes toto obrátenie nenastalo!

Preto: Pripravujte sa, pretože váš kríž bude ťažký. Ale ja vám sľubujem, že nebude ťažší, ako dokážete uniesť. Pretože ja, vaša Matka, vás budem sprevádzať vždy, keď ma o to poprosíte. Súženia budú veľké. Proste verných kňazov a verných biskupov, aby zhromaždili svoje stádočká predovšetkým pred SVÄTOSTÁNKOM a prosili Boha o odpustenie.

Vyzývajte všetkých, ktorých poznáte, aby sa obrátili predtým, než bude neskoro! Božie milosrdenstvo je veľké. A milosť obrátenia je vždy pripravená. No túto milosť treba využiť!

Moje milované deti: Modlite sa, modlite sa neustále za seba, svoje rodiny a za celý svet. Veď vidíte: Požiar sveta je už zapálený a bude strašný. Aj kresťania, veriaci kresťania, budú prenasledovaní, pre svoju vieru. No buďte silní. Milosť dostanete vždy, aby ste nezblúdili. Preto nikdy neopustite úzku cestu. To stále znova opakujem, aby ste to nikdy nezabudli. Modlite sa a robte pokánie za seba, svoje rodiny a za celý svet, aby ešte boli zachránené duše.

A moji kňazskí synovia, vás ešte raz vyzývam:

Choďte ku svojim stádam. Živte ich a uzdravujte ich, aby pri všetkom, čo sa deje, zostali pevní. Pán vás vybavil silou a mocou, aby ste pre neho mohli byť pomocníkmi pri zachraňovaní duší. Modlite sa, modlite sa, modlite sa. Ako som už povedala, teraz nechá Pán pôsobiť svoju SPRAVODLIVOSŤ! Modlite sa, modlite sa, modlite sa.


Myrtha: „Ó, Matka, aj my sme často na nesprávnej ceste. Prizeráme sa a mlčíme. Ó, Matka, prosím, nedopusť to!

ľubica
Posolstvo našej milej Božej Matky 18. august 2016

Mária Myrtha, Švajčiarsko

Moje milované deti:

Moje srdce je plné smútku, pretože moje slová nepočúvajú. Prišla som celkom zvlášť pre mojich kňazských synov, aby som im v tejto ťažkej dobe pomáhala. No iba máloktorí ma počúvajú. Pýtam sa teda:

Kde sú títo biskupi, ktorí nosia pastiersku palicu, ale svoje ovce nechávajú napospas osudu?
Sedia vo …More
Posolstvo našej milej Božej Matky 18. august 2016

Mária Myrtha, Švajčiarsko

Moje milované deti:

Moje srdce je plné smútku, pretože moje slová nepočúvajú. Prišla som celkom zvlášť pre mojich kňazských synov, aby som im v tejto ťažkej dobe pomáhala. No iba máloktorí ma počúvajú. Pýtam sa teda:

Kde sú títo biskupi, ktorí nosia pastiersku palicu, ale svoje ovce nechávajú napospas osudu?
Sedia vo svojich domoch a prizerajú sa, čo sa deje. Ale nič nepodnikajú! Sú príliš zbabelí, aby pozdvihli svoj hlas proti bezbožným zákonom a proti všetkému tomu bezbožnému konaniu! Ba oni mlčia, aj keď pomýlení inoverci uchvacujú moc a prenasledujú kresťanov, aby ich potom zabili!

Je niekto z pastierov ochotný dať aj svoj život za pravého Boha? Ó, nie! Sedia vo svojich domoch a nejdú ku svojim ovciam, aby ich viedli, živili a posilňovali, ba kriesili zo smrti!

Ó, moje milované deti:

Modlite sa za týchto pastierov, aby konečne vyšli ku svojim ovciam a robili s nimi pokánie. Hovorím to ešte raz: Robte pokánie! Robte pokánie! Robte pokánie a obráťte sa! Pretože čoskoro už bude príliš neskoro!

Už som vám tak často povedala:

Sledujte znamenia – je ich už tak veľa! Nevidíte, že oheň a voda hrozia zničiť Zem? A že v toľkých krajinách vládne vojna? A že sa vraždí?! Áno, toľkých nevinných sa vraždí! Už v materinskom tele a aj mimo materinského tela – na celom svete sa vraždí!

Moje milované deti:

Bude to strašné, pretože obrátenie sa ešte nekonalo. Boh má síce dlhú trpezlivosť, ale on je aj spravodlivý. A tak podobne ako kedysi v Sodome a Gomore príde na ľudstvo strašná hrôza, ak sa nevráti naspäť k Bohu! Pretože Pán je žiarlivý Boh a netrpí nijakých cudzích bohov!

Moje milované deti: Teraz vám ‚niečo‘ poviem:

Myrtha: Matka, Matka! Nie, ó, Matka: Nie, …

Ale áno, dieťa: Máš to povedať v mojom mene: Antikrist už koná svoje dielo!

Modlite sa. Modlite sa, moje milované deti. Neopúšťajte úzku cestu. Vystrite ku mne ruky, aby som vás mohla pevne držať a viesť cez túto strašnú temnotu.

Áno, len sa pozrite na prírodu: Aj ona sa bráni proti strašnému konaniu ľudstva.

Modlite sa, moje milované deti: Modlite sa. Vyzvite biskupov a kňazov, aby sa s vami zhromaždili Najsvätejšou oltárnou sviatosťou a aby s vami robili pokánie.

Modlite sa, moje milované deti: Modlite sa. Čas súri!

Myrtha: „Ó, Matka, …
Peter(skala)
Áno, moje milované deti:
Teraz je potrebné ešte jedno posolstvo. Nuž Petrov nástupca ohlásil „Rok milosrdenstva“.


Viac tu: zjavenia-svatych-vosvete.webnode.cz/…/kauza-maria-myr…
Peter(skala)
...ale tá žena uznáva Františka za pápeža, tak prečo ju tu uznávaš za Božieho posla?
ľubica
hento , len musím opravit udaj- Maria Myrta od roku 1992 neprijima potravu..... iba Eucharistiu,,,takže je to 24 rokov!
myrtha-maria.blogspot.sk/…/myrtha-maria-au…
ľubica
hento až teraz som si všimla tvoj koment:Nevytrvala se svým lidem, aby ho posilovala. Zbaběle utekla, není hodna pozornosti.
Pokud si tedy dobře pamatuji,že je ze Syrské křesťanské komunity.
...................................................
asi v rýchlosti si preletela nadpis a meno tej duše, sisi splietla s inou....to nie je tá, ktorú si myslela!!!!
Maria Myrtha je zo Švajčiarska....myrtha-…More
hento až teraz som si všimla tvoj koment:Nevytrvala se svým lidem, aby ho posilovala. Zbaběle utekla, není hodna pozornosti.
Pokud si tedy dobře pamatuji,že je ze Syrské křesťanské komunity.
...................................................
asi v rýchlosti si preletela nadpis a meno tej duše, sisi splietla s inou....to nie je tá, ktorú si myslela!!!!
Maria Myrtha je zo Švajčiarska....myrtha-maria.blogspot.sk/…/myrtha-maria-au…
a ty si myslela túto sýrsku Myrnu saletinirozkvet.webnode.sk/…/vizionarka-myrn…
Monika G and 2 more users like this.
Monika G likes this.
majina1 likes this.
zaba likes this.
Samson1
Když čtu různá poselství, tak se všechny dovolávají pravosti i tím, jak Sv. Otec trpí, jak je obklopen zrádci. To značí, že papež jedná vždy spávně a nepotřebuje pokání, nějakou nápravu. Desatero se už ruší třeba tím, že se chtějí omlouvat homosexuálům, když Písmo jasně vymezuje homosexualitu k nedovoleným věcem jak ve Starém zákoně, tak i Novém a papež má být strážcem těchto pravd. Soudit …More
Když čtu různá poselství, tak se všechny dovolávají pravosti i tím, jak Sv. Otec trpí, jak je obklopen zrádci. To značí, že papež jedná vždy spávně a nepotřebuje pokání, nějakou nápravu. Desatero se už ruší třeba tím, že se chtějí omlouvat homosexuálům, když Písmo jasně vymezuje homosexualitu k nedovoleným věcem jak ve Starém zákoně, tak i Novém a papež má být strážcem těchto pravd. Soudit nemusí, ale musí poukázat na to, kam homosexualita patří a to je jen jeden příklad.
ľubica likes this.