lt.news
36

Belgijos Kunigas įkalintas už paslapčių saugojimą

Belgijos, Briugės miesto teismas nuteisė Dvasios Tėvą Aleksandrą Stroobandtą (57) už „šlykštų nerūpestingumą“. 2015-ųjų slapį jis tariamai nesugebėjo pasiūlyti savo bičiuliui Tony Vantomme (54) pagal…