vi.news
28

Hồng Y yêu cầu chính phủ "chấm dứt" di cư

Hồng y Abuja John, Onaiyekan, Nigeria đã than thở về sự di cư bất hợp pháp của những người trẻ Nigeria, bất chấp những nguy hiểm họ phải đối mặt ở nước ngoài, Legal.ng đưa tin (ngày 7 tháng 5). Onaiy…