vi.news
43

Người ký "Bản sửa Tông huấn" đã thu lại - Quyết định “Không” liên quan đến khó khăn phải chịu đựng

Học giả người Ý, Giuseppe Reguzzoni, một người ký tên vào Bản chỉnh sửa Tông huấn chống lại Amoris Laetitia đã rút lại. "Tôi sẽ không làm lại nó", ông nói với nhà báo tòa án Bergoglio, Andrea Torni…