Francis'in Amazon Baş İdeoloğu, Bekârete ve Papazlığa Duyulan Nefreti Ortaya Koydu

80 yaşındaki Piskopos Erwin Kräutler'e göre, Amazon Sinodu'nun ana temaları şunlar olacak: "bütünsel ekoloji", "Amazon'daki peygambervari Kilise", "kültürlerarası litürji", "şehirlerdeki evangelizasy…