Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
vi.news
54

Benedict gọi Sarah, khi Gänswein vắng mặt

Sandro Magister (12 tháng 2) viết rằng vào sáng ngày 15 tháng 1, Benedict gọi Hồng y Sarah, đầu tiên là ở nhà, và sau đó, vì Sarah không ở nhà, nên đã đến văn phòng của ông. Một Benedict buồn bã bày …