lt.news
48

Kasdieniais drabužiais apsirengęs Bergoglio susitikime su jėzuitais

Bolivijos jėzuitai svėtainėje Jesuitas.org.bo patalpino straipsnį apie jėzuitų vyresniuosius, kurie lankėsi šalyje. Tarp jų buvo dvasios tėvas Pedro Arrupe (1907-1991), kuris ordiną privedė prie dar …