08:03

Reporáž, ktorú len tak ľahko neuvidíte v našich masmédiách.

Reporáž, kterou v našich médiích jen tak snadno neuvidíte.
Ružena likes this.