pch24.pl

Abp Dzięga: kiedy św. Maksymilian mówił o planach masonów spadły na niego drwiny i obelgi

– Nie bój się być prorokiem Bożej sprawy w rodzinie, w małżeństwie, w środowisku twoim. (…) Patrzysz na to co się dzieje na polskiej ziemi i widzisz …
Poniżej: "Nie ma znaczenia, kim jesteś i jak żyjesz/Rzeczywiscie ? Nie ma? i to mowi papiez?/"
Nie, nie papież. Żaden papież by takiej herezji nie walnął - to niemożliwe. Jest antypapieżem i to królem (z piekła rodem) tego fachu w całej historii.
m.rekinek likes this.
Piotr2000
Franciszek papiez:
„Nie jest dobrze przywiązywać większe znaczenie do przymiotnika »homoseksualny« niż do rzeczownika »osoba«. Wszyscy jesteśmy ludźmi i mamy godność. Nie ma znaczenia, kim jesteś i jak żyjesz /Rzeczywiscie ? Nie ma? i to mowi papiez?/– nie tracisz swojej godności.

Bp Ignacy Dec
1. „Dziś znowu znajdujemy się w rzeczywistości jakby potopu – już nie szwedzkiego czy bolszewickie…More
Franciszek papiez:
„Nie jest dobrze przywiązywać większe znaczenie do przymiotnika »homoseksualny« niż do rzeczownika »osoba«. Wszyscy jesteśmy ludźmi i mamy godność. Nie ma znaczenia, kim jesteś i jak żyjesz /Rzeczywiscie ? Nie ma? i to mowi papiez?/– nie tracisz swojej godności.

Bp Ignacy Dec
1. „Dziś znowu znajdujemy się w rzeczywistości jakby potopu – już nie szwedzkiego czy bolszewickiego, ale potopu ideologicznego, zalewającego Polskę głównie od zachodu”. – Z wielu ekscesów wymieńmy jeden. Niespełna miesiąc temu, w dniu, gdy odbywała się tutaj coroczna pielgrzymka Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci, ulicami Częstochowy przeszedł tak zwany marsz równości, będący w istocie propagowaniem i popieraniem grzesznych zachowań środowisk LGBT, wspieranych przez ofensywę zagranicznych ośrodków, usiłujących narzucić Polsce neopogańską ideologię gender.
Dzisiaj na Jasnej Górze, przed tronem Maryi, naszej Matki i Królowej, mówimy »nie« dla szkodliwej dla rodziny i narodu ideologii gender; mówimy „nie” dla liberalizmu moralnego, zawartego w programach środowisk LGBT; mówimy »stop« dla seksualizacji dzieci; mówimy »nie« dla związków partnerskich, mówimy »nie« dla uchwalania złego prawa. Nie godzimy się z oskarżeniem, że głoszenie niezmiennej prawdy chrześcijańskiej jest swoistym fundamentalizmem, stanowiącym zagrożenie dla tolerancji i wolności nowoczesnego człowieka” (homilia podczas XXVIII Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę, 13 lipca 2019 r.)
2. „Starsi mówią, że nawet za czasów komunistycznych nie było takich zachowań i takich działań antykościelnych, bluźnierczych jak dzisiaj” (Apel Jasnogórski przed zakończeniem XIV Pieszej Pielgrzymki Diecezji Świdnickiej)

Bp Ignacy Dec – biskup świdnicki.

Abp Wacław Depo
„Wiele osób stanie z różańcem w ręku, aby ograniczyć rozlanie się marszu równości, który jest współczesnym potopem. Wybranie przez ruchy LGBT na marsz dnia, kiedy na Jasnej Górze gromadzą się dzieci, to diabelskie działanie mające na celu deprawację. Z jednej strony tyle słyszymy o tolerancji, a całkowicie narusza się prawa katolików, uderzając w tym przypadku w dzieci. To zachowanie już nie tylko antyreligijne, antykościelne, ale również antyludzkie” (wywiad Radio Maryja, 17 czerwca 2019)

Abp Wacław Depo – Metropolita częstochowski.

Abp Andrzej Dzięga
„W tym duchu należy interpretować także postawy niektórych ochrzczonych, gdy nie tak dawno organizowane były różnego typu czarne marsze i demonstracje. Szczególnego znaczenia nabrało to obecnie, gdy falą idą przez Polskę, organizacyjnie zsynchronizowane, jakby odgórnie zarządzane, a prawdopodobnie i opłacane, spotkania i przemarsze, nie tylko wołające o publiczne potwierdzenie prywatnego prawa do grzechu, i to ciężkiego grzechu sodomskiego, ale skutkujące także próbami wprowadzania do szkół takiej edukacji najmłodszych, podejmowanej z poważnym naruszeniem rozumnych norm Bożych, ludziom rozumnym znanych jako normy prawa naturalnego, z jednoczesnym naruszaniem praw samych rodziców” (list pasterski na 4 sierpnia 2019)

Arcybiskup Andrzej Dzięga – Metropolita Szczecińsko-Kamieński.

Bp Edward Frankowski
„Idzie na Polskę potop genderyzmu, LGBT, uczenia dewiacji już nawet przedszkolaków; idzie zalew profanacji, bezczeszczenia świętości poprzez internet, filmy, teatry, uniwersytety, szkoły, przedszkola, media, aż w końcu przez tzw. marsze równości. Doszli aż tutaj – pod Jasną Górę.
Nie ma wątpliwości, że wpisanie tęczy LGBT w aureolę świętości Matki Bożej Częstochowskiej jest obrzydliwością, zbezczeszczeniem tego wizerunku. Usiłowanie promowania grzesznych zachowań LGBT, zachowań homoseksualnych, ideologii gender jest uderzeniem w porządek natury ustanowionej przez Pana Boga”. (www.radiomaryja.pl/…/tylko-u-nas-ks-… XXVIII Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę, 13 lipca 2019)

Bp Edward Frankowski – Biskup Pomocniczy Senior Diecezji Sandomierskiej.

Abp Stanisław Gądecki
1. „Nie można dialogować ze środowiskami, które nie chcą dialogu, depczą świętości, bluźnią Bogu i deprawują człowieka”.
„Wielu ludzi zaprzecza tego rodzaju zależności. Jednakże wyniki dotychczasowej kwerendy, której dokonaliśmy, mówią o pedofilii homoseksualnej w niemal 60 proc.” (wywiad w Tygodniku Niedziela 19 lipca 2019)
2. Badania amerykańskie wskazywałyby na to, że jednak większość (problemów uważanych za pedofilskie – PAP) jest spowodowana homoseksualizmem, ale powiedzieć coś takiego, nie jest za bardzo poprawne politycznie” (wywiad w TVP 21 grudnia 2018)

Abp Stanisław Gądecki – Metropolita Poznański, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Abp Sławoj Leszek Głódź
„Ład społeczny i pokój zaczyna podważać agresja hałaśliwych antychrześcijańskich prądów i ideologii, promocja moralnego nihilizmu i społecznej arogancji. Wynosi na piedestał społecznej akceptacji bożka tolerancji. A zawarta w nim jest akceptacja nawet wobec największych wynaturzeń. Prowadzi to także do niszczenia narodowych tradycji, podważa fundamentalne pojęcia co do istoty rodziny, małżeństwa, świętości życia, przykazań, Dekalogu i daje zielone światło dla tzw. karty LGBT” (trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,2468760… w Gdańsku-Oliwie, 21 kwietnia 2019)

Abp Sławoj Leszek Głódź – metropolita gdański.

Abp Henryk Hoser
„To jest tendencja tych środowisk do tworzenia lobby. To są powiedzmy jakieś takie kluby zamknięte, które działają w dużej dyskrecji i nie odsłaniają się oczywiście” (wywiad RMF FM 7 października 2016)

Abp Henryk Hoser – Biskup Senior Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Abp Marek Jędraszewski
1. „Należy rozgraniczyć dwa pojęcia – geja i homoseksualisty. Jest wiele osób przejawiających skłonności homoseksualne, które wiedzą o swojej ułomności i walczą z nią, nie obnoszą się z nią. Czym innym jest środowisko gejowskie, które stara się wszystkim narzucić swój sposób myślenia o płci.
Bóg stworzył nas jako kobietę i mężczyznę. I pobłogosławił pierwszych ludzi, aby byli płodni i się rozmnażali. Różni nas cielesność. Chodzi o to, żeby ludzie się różnili i dopełniali się. Miłość jest powołaniem. Kościół nie zabrania miłości, nie zabrania osobom homoseksualnym kochać. Mogą kochać, ale nie osoby tej samej płci” (lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35136,1962161… w Parafii Archikatedralnej św. Stanisława Kostki w Łodzi, 12 lutego 2016)
2. „Związki homoseksualne, którym chce się nadać wartość małżeństwa, nie mają nic wspólnego z Bożym zamysłem wobec człowieka i są szyderstwem z Boga i Jego najwspanialszego dzieła, jakim jest człowiek” (homilia podczas uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, 15 sierpnia 2018)
3. „Wierni muszą bronić prawdy o powołaniu kobiety i mężczyzny do wspólnego życia oraz do posiadania dzieci, które są darem Boga. Negowanie tych prawd i promowanie ideologii LGBT zaprzecza godności człowieka” (homilia na Jasnej Górze z okazji zakończenia 38. pieszej pielgrzymki, 31 lipca 2019)
4. „Czerwona zaraza już po naszej ziemi całe szczęście nie chodzi, co wcale nie znaczy, że nie ma nowej, która chce opanować nasze dusze, serca i umysły. Nie marksistowska, bolszewicka, ale zrodzona z tego samego ducha, neomarksistowska. Nie czerwona, ale tęczowa” (homilia w bazylice Mariackiej w Krakowie z okazji 75. rocznicy Powstania Warszawskiego 1 sierpnia 2019)

Abp Marek Jędraszewski – metropolita krakowski, zastępca Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

Konferencja Episkopatu Polski

„Kościół nie używa nazwy LGBT, ponieważ w niej samej zawarte jest zakwestionowanie chrześcijańskiej wizji człowieka. Zgodnie z obrazem biblijnym, Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, jako mężczyznę i kobietę, różnych w swoim powołaniu, ale równych w swej godności. Różnica płci, chciana przez Boga, stanowi podstawę małżeństwa i zbudowanej na nim rodziny, będącej podstawową komórką społeczeństwa. Proponowane alternatywne wizje człowieka nie liczą się z prawdą o ludzkiej naturze, a odwołują się jedynie do wymyślonych ideologicznych wyobrażeń. Nie tylko są całkowicie obce europejskiej cywilizacji, ale – gdyby miały stać się podstawą normy społecznej – byłyby zagrożeniem dla przyszłości naszego kontynentu” (Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w sprawie tak zwanej Karty LGBT, 13 marca 2019)

Bp Mirosław Milewski
„Maryjo, ocal nas od zła, które chce zawojować umysły i dusze Polaków, zaradź rozprzestrzenianiu się chorej ideologii LGBT, która uderza w tradycyjną rodzinę” (Msza św. w Radzyminie, 6 sierpnia 2019)
Bp Mirosław Milewski – biskup pomocniczy diecezji płockiej.
Franciszkanie z Niepokalanowa

„Podzielamy istotę oceny niejednokrotnie wyrażaną przez Ekscelencję wobec współczesnych ideologii będących zagrożeniem dla wiary, Kościoła, rodziny i naszej Ojczyzny. Głęboko sprzeciwiamy się kłamliwej poprawności politycznej i fałszywej tolerancji oraz niewoli wszelkich ideologii całkowicie sprzecznych z przesłaniem Ewangelii i nauczaniem Kościoła” („www.niepokalanow.pl/en/ do Metropolity Krakowskiego w związku z nagonką medialną na Księdza Arcybiskupa”, 6 sierpnia 2019)

Bp Jan Piotrowski
„Eucharystia jest naszą największą świętością i nikt, i nigdzie nie ma prawa jej ośmieszać, parodiować i bezcześcić. Jej wielkości i piękna nie niweczą nawet niegodne ręce kapłana i jego niewierne serce. Jeśli się tak dzieje na polskiej ziemi, jest to znakiem upadku człowieka, a bywa, że i prowokacją chorych i bezbożnych ideologii.
Politeizm ideologiczny i obyczajowy w kolorach tęczy, nie jest żadnym sukcesem cywilizacyjnym, obyczajowym ani kulturowym. Sodoma i Gomora już były i nie pozostał po nich żaden ślad” (procesja Bożego Ciała, 20 czerwca 2019)
Bp Jan Piotrowski – biskup kielecki.

Rady KEP ds. Apostolstwa Świeckich
„Gratulujemy Panu Tomaszowi odwagi w obronie wiary w codziennym życiu. To jest właśnie apostolstwo świeckich postulowane przez Sobór Watykański II w dekrecie Apostolicam actuositatem, przypomniane przez Jana Pawła II w adhortacji Familiaris consortio.
Pana postawa zasługuje na uznanie i naśladowanie. Wszelkie wypowiedzi, które chciałyby z Pana uczynić oszołoma, ignoranta i agresora – nie mają podstaw w faktach. Chciałoby się powiedzieć za szafarzem chrztu świętego: »Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie«” (Oświadczenie Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckiego z 5 lipca 2019)
["Tomasz” (faktycznie ma inne imię) w odpowiedzi na apel IKEI o tolerancję wobec osób LGBT i współtworzenie „kultury integracyjnej”, wpisał na forum pracowniczym:
Akceptacja i promowanie homoseksualizmu i innych dewiacji to sianie zgorszenia. Pismo Święte mówi: »Biada temu, przez którego przychodzą zgorszenia, lepiej by mu było uwiązać kamień młyński u szyi i pogrążyć go w głębokościach morskich«. A także: »Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią, a ich krew spadnie na nich«”.]
Abp Tadeusz Wojda
„Na 20 lipca br. zaplanowany jest w Białymstoku marsz środowisk związanych z LGBT (lesbijek, gejów, biseksualistów i transwestytów). Jest to inicjatywa obca naszej podlaskiej ziemi i społeczności, która jest mocno zakorzeniona w Bogu, zatroskana o dobro własnego społeczeństwa, a zwłaszcza dzieci. Jak można się było przekonać w innych polskich miastach, uczestnicy marszu swoją niecenzuralną postawą i strojem dawali gorszący przykład innym, korzystającym z przestrzeni publicznej, a zwłaszcza dzieciom i młodzieży.
Wobec takiej postawy mówimy stanowcze »nie« i powtarzamy za kard. Stefanem Wyszyńskim »Non possumus« – nie możemy się na to zgodzić!” (Odezwa metropolity białostockiego ks. abp. Tadeusza Wojdy ws. marszu LGBT w Białymstoku 7 lipca 2019)

Abp Tadeusz Wojda – metropolita białostocki.

Bp Józef Zawitkowski
„Chryste królujący krzyżem nad Warszawą z Zygmuntowej kolumny. Królu z mieczem, co broni Warszawy i dobro od zła oddziela, komuś Ty dał władzę nad Warszawą? Roztrzaskaj glinianych idoli LGBT, co po ludzku grzeszyć nie potrafią. Nie wstydzisz się, Warszawko? Nie! To Ty już wstydu nie masz! (…) Matko Wincento Jaroszewska, coś powiedziała prostytutkom: Nie wstanę z kolan, póki nie stanie się tu spokój! Powiedz to lesbijkom i gejom: Na kolana! I do spowiedzi! (…) Jak mi Cię żal, Warszawo! Ty moja dumna Pani, dziś zachowujesz się jak głupia panna, której brakło oleju. Wiosenne LGBT! Wy nawet grzeszyć normalnie nie potraficie, pachniecie tylko bezwstydem!” (odezwa, 21 kwietnia 2019)
Bp Józef Zawitkowski – Biskup Pomocniczy Senior Diecezji Łowickiej.
togra and one more user like this.
togra likes this.
przeciwherezjom likes this.
Arkadiusz Niewolski and one more user like this.
Arkadiusz Niewolski likes this.
Allegro likes this.