Language
apredsasatoci

je este rkc dům?!

Církev jako dům Bible je ve věci jednotlivých údů církve velmi praktická. Přirovnává například jednotlivé věřící ke kamenům, ze kterých se buduje Boží dům (1 Pe 2:5). Dnes stavíme většinou z cihel. …
dáždik
www.pastorace.cz/clanky/pancir-sv-patrika
Pancíř sv. Patrika

Povstávám dnes skrze Kristovo narození i jeho křest,
skrze jeho ukřižování i pohřeb,
skrze jeho zmrtvýchvstání i nanebevstoupení,
skrze je návrat při posledním soudu.

Povstávám dnes skrze lásku cherubínů,
poslušnost andělů, podrobenost archandělů,
skrze naději na odplatu při zmrtvýchvstání.

Skrze modlitby patriarchů,
skrze výroky … More
apredsasatoci
to sa nevylucuje.
Zedad
Je třeba, mnoha dělníků, kteří by šli a hlásali slova pravdy.