Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
vi.news
57

Hồng Y Müller phát biểu tại Đức - Và không ai biết về điều đó

Hồng y Gerhard Müller đã phát biểu vào ngày 4 tháng 11 tại Tu viện Maria Laach Benedictine, Đức, nhưng chỉ có 45 người nghe có mặt, Klaus Elmar Müller đã viết trên Gloria.tv (Ngày 9 tháng 11). Sự …