Language

About 226 results

4 1 1K
05:02

Karol Veľký

Karol I. Veľký . 2. apríl. 7 … Nástup na trón a vláda 1.1 Karol cisárom 1.2 Vzdelanosť a umenie 2 Iné projekty 3 Externé …Karol Veľký
01:30:55

Karol - človek, ktorý sa stal pápežom; 3. časť

Karol Wojtyla na Petrovom stolci ako náš milovaný pápež bl. Ján Pavol II …Karol človek. ktorý sa stal pápežom. 3. časť

Pápež František habsburskej rodine: Bl. Karol I. bol služobníkom života a pokoja

… keď na rakúsko. uhorský trón nastúpil blahoslavený Karol I. Habsburský. ktorý ako posledný niesol prívlastok … skutočným a pravým povolaním . môžu klíčiť a rásť. Karol I. Habsburský bol predovšetkým dobrým otcom rodiny … Pápež František habsburskej rodine. Bl. Karol
1 400

Bl.Karol I. - posledný cisár, ktorý vládol čechom i slovákom

Blahoslavený CISÁR KAROL I. 1887. 1922. CISÁR …KAROL I. sa narodil 17. augus … bol Karolov prastrýko. Karol bol od detstva vychovávaný … Františka Ferdinanda 28. júna 1914 sa Karol I. stal následníkom … 21. novembra 1916 sa Karol

Sv. Páter Pio a sv. Ján Pavol II.

… dní sa dlho rozprávali. Tak mohol mladý Karol Wojtyla oceniť Pátrovu … poznať jeho spiritualitu. Karol Wojtyla bol vtedy ešte len osem mesiacov … večnosť. Karol Wojtyla bol prvý. kto … písali za seba. zatiaľ čo Karol
2.6K
12 pages

1.maj 2011 - BLAHORECENIE - JANA PAVLA II

… nastúpení na čelo katolíckej cirkvi. Na jeho pamiatku si jeho nástupca Karol Wojtyła zvolil meno Ján Pavol II. Pápež Ján Pavol II. zomrel po … 1. maj 2011 . BLAHORECENIE . JANA PAVLA II . KAROL
1 1.9K
7 pages

Dalajláma na Slovensku

… Presnejšie. neverím. že všetci. A preto som aj napísal tento článok. Karol Ondriaš 9. 9. 2009 Zdroj. ondrias.sk … Autor. Karol ONDRIAŠ
1 279

V Katedrále sv. Martina bude svätá omša, obetovaná za všetkých politikov

… okolností v životoch príslušníkov rodu sa Karol napokon stal priamym … ledníkom rakúskeho trónu. Karol už ako dvanásťročný študo … Prahe. Už v roku 1903 sa Karol stal poručíkom c. a k. armády. V roku … lahoslaveného posledný uhorský kráľ a rakúsky cisár. Karol

sv.Karol Boromeo

… pastorál . berla. Patrón katechétov. biskupov Karol Borromeo …Karol bol synom grófa Gilberta Borromeo a Margaréty … Karol z vďačnosti dal postaviť … amietol ako neodôvodnené a Karol mohol … kardinála a za administrátora milánskej diecézy. Karol
1 732
04:43

Prečo sú zahraniční investori zvýhodňovaní pred domácimi...

… samosprávneho kraja. poslanec Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici a podnikateľ Karol Konárik mladší. zdroj. www.youtube.com. watch
3 761

List Mons.Oroscha o volbe politických strán

… dostal na listinu podozrivých a sledovaných. Avšak Karol spolu s ostatnými odvážnymi spolupracovníkmi. sa … ale nie všetci to dokázali rovnako trpezlivo znášať. Karol sa aj v tábore osvedčil ako ten. kto myslí na druhých … rozhodli sprostredkovať mu kňazskú vysviacku. po ktorej Karol

Cyrilometodská národná púť v Nitre 2017

… ako to urobil pred 70 rokmi na Starých Horách vtedajší nitriansky arcibiskup Karol Kmeťko. Neobnovujme však naše zasvätenie tak. aby sme sa vrátili do roku …
5 3 922

K pamiatke všetkých obetí VOSR, prvej "dovezenej" revolúcie zo Západu

… panovník Rakúsko. uhorska blahoslavený cisár Karol I. odmietol nespravodliv … Mal vtedy 29 rokov. Karol si uvedomoval svoje poslanie odvrátiť vznikajúci … viacerí lídri konali ako Karol dvadsiate storočie mohlo … svet do studenej vojny. Karol
1 748

Bohom vyvolení vládcovia (politici) - schválení najvyšším prorokom (pápežom)

… následníka trónu veľkovojvodu Františka Ferdinanda 28. júna 1914 sa Karol I. stal následníkom trónu. V priebehu … Františka Jozefa. 21. novembra 1916 sa Karol stal rakúskym cisárom. Za uhorského apoštolského kráľa bol korunovaný …
1K
27:52

Hana Ponická - spomienka

… našich slávnych médiách. kto by si na to spomenul. Taký športový redaktor Karol Polák . všetka česť mu. sa dnes skloňuje vo všetkých pádoch. ale na bojovníčku …

Moravčíková HERÉZA? - Bohostánok nemá byť v strede kostola. Kristus tu nie je prítomný vždy!

… kostolov. Zdroj. RTVS . Dobré ráno Slovensko. 24.4.2016 slovensko.rtvs.sk. karol moravcik

MANIFEST bl.Karola I. ( o zriadení samostatných štátov v rámci cisárskeho Kráľovstva)

… vybudujeme. všetkým našim národom prinieslo šťastie. Viedeň. 16. októbra 1918. Karol I. digicontent.snk.sk. 17A0388100_241.
3 373

Relikvie bl. Pier Giorgia Frassatiho putujú do Krakova aj cez Slovensko

… prešli. Pápež František určil za tohtoročnú tému . blahoslavenstvá. zatiaľ čo Karol Wojtyła označil blahoslaveného Pier Giorgia za . muža ôsmich blahoslavenstiev …
28 576

Ministerstvo pôdohospodárstva ustúpilo Bruselu a Slováci si už nemôžu chrániť svoju pôdu pred …

… zabrániť špekulatívnemu nákupu pôdy na iné účely než je poľnohospodárstvo. Bloger Karol Malina si myslí. že uvedeným ústupkom . západ donútil slovenských politikov …
4 1
tkkbs.sk

Trnavský arcibiskup Ján Orosch adresoval kňazom arcidiecézy list

… dostal na listinu podozrivých a sledovaných. Avšak Karol spolu s ostatnými odvážnymi spolupracovníkmi. sa … ale nie všetci to dokázali rovnako trpezlivo znášať. Karol sa aj v tábore osvedčil ako ten. kto myslí na druhých … rozhodli sprostredkovať mu kňazskú vysviacku. po ktorej Karol
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20160425019
1 442

Ako je to na Slovensku a v zahraničí s migráciou a sobášmi? Polícia rieši....

… zarobiť na dohodnutej svadbe s Indom. V prvom prípade je obvinený 36. ročný Karol Košičan nahovoril sedem žien vo veku 20 až 30 rokov na výhodnú prácu v Nemecku …
1 322

sv.Amalberga (Amália) z Tamisu (z Gentu), panna, rehoľníčka a mystička

… pričom sa vzdala svojho majetku. Od vstupu do kláštora sa ju pokúsil odhovoriť Karol Martell. ktorý chcel. aby sa za neho vydala. Dokonca ju chcel násilím dostať …
103

Z homilie kardinala Ivana Diasa z Kibehu

Karol Wojtyla par mesiacov pred zvolenim za papeza . dnes stojime pred poslednou …
1 143

Na blahorečenie Anny Kolesárovej pozvú aj v hlavnom meste SR

… vzťahov . 20. 30 Koncert Štvrtok 2.8.2018 . 9. 00 Svätá omša . kazateľ. P. Karol OFM. téma. Porciunkula . neobmedzená Božia milosť . 10. 00 Začiatok eucharistickej …
8 1.3K

Kontroverzný list Mons.Zvolenského k vzniku Česko-slovenskej republiky

… ako aj uhorského národa a dokonca v celom katolíckom svete vedeli. že cisár Karol je Bohom ustanovený za vládcu tejto ríše a nik z ľudí sa nemusel zháňať a dopytovať …

Výzva otca V. Kociana k príprave na zasvätenie Slovenska Panne Márii: Všetkým úprimným milovníkom …

… Srdcu Panny Márie. Bude to obnovenie zasvätenia. ktoré nitriansky arcibiskup Karol Kmeťko predniesol pred sedemdesiatymi rokmi. 6. júla 1947 na Starých Horách …

Výzva občianskej Iniciatívy 2016

… dôchodca František Ďuriš. dôchodca. administrátor. publicista Doc. MUDr. Karol Hornáček. PhD. fyziater . rehabilitačný lekár Eugen Plachý. elektrotechnik …
1 21

30.Máj - sv.Ferdinand III.(kráľ) a sv.Jana z Arku

… nárokoval francúzske územie. Vtedajší kráľ Francúzska Karol VI. bol slabý. samopašný a nemravný. Ľudí vyciciaval … Potom sa jej darilo oslobodzovať mesto za mestom. Karol VII. víťazne vtiahol do mesta Reims . Remeš. kde … mája 1431. Všetci okolostojaci diváci plakali. Kráľ Karol

16.7.2017 Panna Mária Karmelská (Škapuliarska)

… rýchlo rozšírilo po celom svete. Škapuliar nosili aj viacerí svätci. ako sv. Karol Boromejský. sv. František Saleský. sv. Alfonz Mária Liguori. sv. Pavol …
1 153

KAUZA: "Pace im Terris" - Združenie katolíckych duchovných

… prišiel exkomunikačný dekrét pre Straku. BV. 8. júla 1945 Arcibiskup Dr. Karol Kmeťko poslal memorandum proti poštátneniu škôl. Národná bezpečnosť vykonala …
1 793
3 pages

Pár fotiek na zamyslenie :-)

… Pápeži na jednej fotke . Benedikt XVI. Jozef Ratzinger . Ján Pavol II. Karol Wojtyla . a František . Bergoglio . v strede. Pápež František sa pozerá …
3 2.9K
4 pages

30-dnova - Modlitba - Pred Blahorečenim Jana Pavla II

Krakove Karol Wojtyla dostal z Ríma … Ježiš. Lk 1. 31. Ž 2 Karol Wojtyla … priateľstve. Karol Wojtyla 9. Kto robí … bratov a sestier. Karol Wojtyla 10. Buď … čase radosti i v čase skúšok a trápení. Karol
3 pages

Odovolanie biskupa

… chýbajú ustanovenia o kontrolných mechanizmoch. V blahej pamäti zos. Karol Wojtyla. ako preosvietený zostavovateľ a zákonodarca akosi pozabudol … farárov. tak pekne nech pykajú. Tiež stojí za zmienku prečo je nebohý Karol
3 1K

Peter Weisenbacher: aktivista z mimovládky alebo extrémista? Šokujúce pozadie a súvislosti....

… nemalými finančnými a materiálnymi prostriedkami dosiaľneznámeho pôvodu. je aj Karol Klobušický. niekdajší kandidát do parlamentu za Komunistickú stranu Slovenska …
1.7K

Karol Wojtyla-1978- Radosť katolíkov,podráždenie komunistov a jeho nepriateľov

Karol Wojtyla. 1978 Radosť katolíkov. podráždenie komunistov a jeho nepriateľov …Karol Wojtyla. 1978. Radosť katolíkov. podráždenie komunistov a jeho nepriateľov …
253

Boľševici v NR SR návrh na obmedzenie interrupcií zastavili. Zoznam exkomunikovaných poslancov z …

… . Z. Dostál. Ondrej . Z. Ďuriš Nicholsonová. Lucia . Galek. Karol Galko. Ľubomír . Gröhling. Branislav . Ivan. Miroslav … Radovan . 0. Bernaťák. Tibor . Z. Danko. Andrej . 0. Farkašovský. Karol
1.6K
2 pages

Peter „Rímsky“ (Peter II.) – nasledujúci a posledný pápež na ceste k jednote ...

… bl.Ján Pavol II. Jemu bolo pridané. De Labore Solis. zatmenie slnka. Karol Wojtyla sa narodil v deň. keď bolo zatmenie slnka. Iný preklad hovorí. Robotník …
189

Pápež František pripomenul 100 rokov od smrti bl. Karola de Foucauld

… dobrý. Som taký dobrý . hovorieval . lebo môj Pán je ešte lepší než ja. Karol de Foucauld . 15. sept. 1858 . 1. dec. 1916. vstúpil do rádu trapistov …
1 405

Modlitba zasvätenia Slovenska zo 6. júla 1947 zo Starých Hôr

Arcibiskup Karol Kmeťko v rámci celokrajinských misijných slávností na Starých Horách zasvätil …
2 516

Sväté mená: Ježiš a Mária na vlajke sv.Jany z Arku (v mene, ktoré prináša víťazstvo)

… Francúzsko bolo vtedy v neutešenej situácii. Kráľ Karol VI. bol choromyseľný a jeho manželka Alžbeta Bavorská … kráľovstve pod vládou Angličanov. Legitímny nástupca trónu Karol VII. utiekol so svojimi vernými na územie južne od … upálenie hrdinskej Jany vyvolalo veľký ohlas. Keď kráľ Karol
3 1 91
2 pages

Príprava a pozvánka na zasvätenie Slovenska Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu P. …

… atmosfére otvoreného nepriateľstva voči Tvojej Cirkvi. nitriansky arcibiskup Karol Kmeťko na čele našich biskupov zasvätil náš národ a našu krajinu Božskému Srdcu …
12 4 1K

O anticirkvi

… povedal páter. Počas svojej návštevy Ameriky pred 41 rokmi. vtedy ešte kardinál Karol Wojtyla. ktorý sa mal už o dva roky stať pápežom Jánom Pavlom II. povedal …
18

16.5. sv.Ján Nepomucký, patrón Čiech

… dostal aj na univerzitu do Prahy. ktorú práve v tom čase založil cisár Karol IV. V roku 1370 sa Ján stal notárom a pisárom v arcibiskupskej kancelárii … Bol veľmi zbožný. horlivý a svedomitý. Pokiaľ bol na tróne cisár Karol
4 221

21.8. sv.Pius X.

… duchovným ohňom. jazyk. ktorý je červený od tejto najvznešenejšej krvi. Sv. Karol Boromejský veľmi správne trval na tejto veci. keď vo svojich prejavoch ku kléru …