Language

One result

945

Thư Đức Giám Quản – Tháng 5/2011

… được ơn yêu thương và tôn kính Mẹ Thiên Chúa với tất cả sức lực của chúng ta. Karol Wojtyla. từ thưở thiếu thời. đã tự hiến mình hoàn toàn cho Đức Maria. như …