Language

One result

2K
01:09:15

Albinoni, Op. 10 (1735/36): 12 Concerti a cinque

… Ottoboniiemu poświęcone było op. 1. Pozostałymi odbiorcami dzieł kompozytora byli. Karol IV Gonzaga . op. 2. Książę Toskanii Gian Gastone de. Medici . op. 3. …