Language

One result

449

Johannes Paulus II ja Johannes XXIII kuulutatakse pühakuks, Alvaro del Portillo kuulutatakse …

… 2013. 07. 05 Nende kahe ime tunnustamine on eelnevateks sammudeks vastavalt Karol Wojtyla . 1920. 2005. pühakuks kuulutamisele ja Alvaro del Portillo . 1914 …