KRUCJATA KU MSZY ŚW. RYTU RZYMSKIEGO
Szanowne Bractwo Św.Piusa X-go wdepnęło w bagno poprzez zdradę bp.Falley'a poprzez podporządkowanie się w posłuszeństwie właśnie takim posoborowym papieżom i hierarchom niekatolickiego " kościoła " ! a teraz próbują bronic swojej nieprawości i zagubienia -traktując wszystkich duchownych wyświeconych w zdradzieckim posoborowiu jako prawowitych kapłanów zapominając o Encyklikach papieskich , …More
Szanowne Bractwo Św.Piusa X-go wdepnęło w bagno poprzez zdradę bp.Falley'a poprzez podporządkowanie się w posłuszeństwie właśnie takim posoborowym papieżom i hierarchom niekatolickiego " kościoła " ! a teraz próbują bronic swojej nieprawości i zagubienia -traktując wszystkich duchownych wyświeconych w zdradzieckim posoborowiu jako prawowitych kapłanów zapominając o Encyklikach papieskich , które są po dziś dzień aktualne a które wskazują na ekskomunikę tzw. ipsco -facto ( z automatu ) dla wszystkich duchownych , którzy współpracują z masonerią ! dziś wszyscy doskonale wiedzą , że Sobór Watykański II-gi był tworem masonerii i został totalnie zinfiltrowany i opanowany przez duchownych ustawionych przez tą sektę satanistyczną . Ekskomunika ipsco-facto dotyczy również tych duchownych , którzy złamali Bulla Quo primum tempore św. Piusa V. Zatem nie można wszystkich chodzących w sutannach traktować jako prawowitych duchownych KK-go . Napisano bowiem : " PO OWOCACH ICH POZNACIE ! : oraz " NIE WPRZĘGAJCIE SIĘ W JARZMO Z NIEWIERNYMI " . Co tyczy się Bractwa Św.Piusa X-go ; ich teologiczna Nauka nie podlega pod Prawo Boże -szczególnie sprawowana Ofiara Mszy Św.W rycie rzymskim -natomiast ja osobiście wolę np.z Sakramentu Pokuty korzystać u takich kapłanów jak ks.Jacek Bałemba. ks.Dariusz Kowalczyk czy ks.Trytek .
Bullę Quo primum tempore św. Piusa V,

Biskup Fellay to zdrajca”
Konfederaci Korony Polskiej
Treści katolickie czytajmy codziennie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Sedevacante.pl
Deklaracja doktrynalna
Kraków, 2 lutego 2006

Od blisko pół wieku życie chrześcijańskie pozostaje w zaćmieniu wskutek rozprzestrzeniania się potępionych już wielokrotnie i nieomylnie …More
Treści katolickie czytajmy codziennie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.

Sedevacante.pl
Deklaracja doktrynalna

Kraków, 2 lutego 2006


Od blisko pół wieku życie chrześcijańskie pozostaje w zaćmieniu wskutek rozprzestrzeniania się potępionych już wielokrotnie i nieomylnie przez Kościół modernistycznych błędów i herezji takich jak: 1) wolność religijna, która w istocie prowadzi do akceptacji ateizmu państwa; 2) fałszywie pojmowany ekumenizm “ czyli postawienie na tej samej płaszczyźnie co Jedyny, Prawdziwy Kościół Katolicki fałszywych doktryn religijnych oraz uznawanie innych religii, w tym nawet judaizmu, islamu i pogaństwa, za środki prowadzące do zbawienia; 3) błędna koncepcja Kościoła Chrystusowego nie utożsamianego wyłącznie z Kościołem Katolickim, ale postrzeganego jako byt szerszy, który mieści w swoim obrębie Kościół Katolicki, ale się doń nie ogranicza; 4) promowanie jednej światowej synkretycznej religii; 5) hołdowanie ideom wolnomularskim, takim jak propagowanie rzekomo przyrodzonych" praw człowieka, będących w istocie wyrazem antropocentryzmu.

Jest niemożliwym aby Prawdziwy Kościół Chrystusowy, Jego Hierarchia “ Papież i pozostający z nim w łączności biskupi, mogli firmować tę apostazję! Ten kto chce zachować i wyznawać Wiarę Katolicką musi uznać, że instytucja, która tak obrzydliwe błędy uporczywie rozpowszechnia i publicznie wyznaje, z prawdziwym Kościołem Katolickim nie ma nic wspólnego, a jej przywódca, aktualnie Joseph Ratzinger, nie jest dla katolików legalnym autorytetem i nie posiada też nad nimi żadnej władzy jurysdykcyjnej. Oznacza to, iż nie jest on prawdziwym Papieżem, Namiestnikiem Chrystusa na Ziemi, Następcą św. Piotra w prymacie, lecz jedynie uzurpatorem i okupantem Stolicy Piotrowej, tak jak jego modernistyczni poprzednicy, którzy heretycką naukę tzw. II Soboru Watykańskiego przyjęli, potwierdzili, zadekretowali i wprowadzili w życie. W przeciwnym bowiem razie Kościół Chrystusowy okazałby się omylny, zniszczalny i skalany, co byłoby sprzeczne z obietnicą Pana Jezusa, że bramy piekielne go nie przemogą" (Mt. 16, 18). Dlatego, tak jak odrzucam odstępstwo modernizmu, tak też odrzucam fałszywą odpowiedź na nie, do przyjęcia której przymusza swoich kapłanów i wiernych Bractwo Św. Piusa X (FSSPX), którego do niedawna byłem członkiem.

1.Odrzucam jako przewrotne i niekatolickie twierdzenia FSSPX, że Kościół może głosić herezje, promulgować oraz wcielać w życie obowiązujące powszechne prawa liturgiczne (NOM i nowe ryty sakramentów) i dyscyplinarne (np. Kodeks prawa kanonicznego z 1983), które zawierają sprzeczności, błędy, herezje lub są całkowicie nieważne, są szkodliwe dla zbawienia dusz i prowadzą do protestantyzmu. Odrzucam także pogląd, że można poddawać w wątpliwość przeprowadzone przez Kościół kanonizacje świętych.

2.Odrzucam fałszywą alternatywę proponowaną przez FSSPX “ jedność albo wyznawanie nieskażonej wiary. Jedność Kościoła Katolickiego zasadza się na tej samej wierze, tych samych sakramentach i posłuszeństwie temu samemu Papieżowi. Nie ma prawdziwej jedności tam gdzie nie występuje choćby jeden z wyżej wymienionych elementów. Nie można zatem wyznawać prawdziwej wiary przeciw jedności Kościoła.

3.Odrzucam system FSSPX, w którym uznawanie Papieża jest czysto iluzoryczne, w którym Papież posiada prymat li tylko honorowy; a jedynym zauważalnym wyrazem uznawania papieskiego prymatu jest okazjonalne zawieszanie podobizny aktualnego okupanta Stolicy Piotrowej, którego FSSPX błędnie uznaje za Papieża, w zakrystiach kaplic i kościołów Bractwa. Natomiast właściwym i legalnym" autorytetem dla Bractwa, rozstrzygającym ostatecznie co katolik w nauczaniu kościelnym" ma uznać, a co winien odrzucić, jest Przełożony Generalny FSSPX. Tym samym w Bractwie stawia się jego "autorytet" ponad "autorytetem" tego, którego błędnie uznaje się za prawdziwego Papieża.

4.Odrzucam jako obłudną postawę FSSPX polegającą na prowadzeniu gry na dwa fronty", której jedynym realnym, a zarazem najszkodliwszym dla dusz wiernych efektem, jest osłanianie i legitymizowanie winowajców obecnego powszechnego odstępstwa poprzez przypisywanie im atrybutów legalności, a co za tym idzie, władzy jurysdykcyjnej nad katolikami.. Postawa ta jest rezultatem sprzeniewierzenia się świętemu obowiązkowi przekazywania całego integralnego Depozytu Wiary Katolickiej.

Moim obowiązkiem jako katolika, jest wyznawanie nieskażonej Wiary Katolickiej, tej samej jaka powszechnie była praktykowana do śmierci Ojca Świętego Piusa XII. W szczególności jako kapłan katolicki wzywam wszystkich miłujących Prawdę o odrzucenie wszelkiego kompromisu z modernistycznymi okupantami i przyłączenie się do wspólnego boju o sprawę katolicką w naszych sercach i w naszej Ojczyźnie! Walka ta będzie trudna i wydawać się może, z ludzkiego punktu widzenia, beznadziejna, jednakże trudno o większy zaszczyt niż udział w walce o tryumf Kościoła Świętego, który ostatecznie zwycięży!

Błagajmy Królową Polski by nie zapomniała o swoim narodzie w swych prośbach przed tronem niebieskiego Króla, i wyjednała nam siłę do wytrwania w Prawdzie, prawdziwą świętość i miłość do Boga i bliźnich.

Ks. Rafał Trytek
KRUCJATA KU MSZY ŚW. RYTU RZYMSKIEGO
marta1012 napisała ;
Nie ujadaj, tylko "lefebryści" zachowali się jak trzeba.
-------------------------------------
......nie do końca , bo skalali się łaska u modernistów i posoborowych antypapieży !( nie dotyczy bp.Williamsona )
Nazywanie kapłanów Tradycji " lefebrystami " nie najlepiej o Tobie świadczy . bo powtarzasz urągi, które wymyślili sobie posoborowi faryzeusze i wilki w owczych skórach . …
More
marta1012 napisała ;

Nie ujadaj, tylko "lefebryści" zachowali się jak trzeba.
-------------------------------------

......nie do końca , bo skalali się łaska u modernistów i posoborowych antypapieży !( nie dotyczy bp.Williamsona )
Nazywanie kapłanów Tradycji " lefebrystami " nie najlepiej o Tobie świadczy . bo powtarzasz urągi, które wymyślili sobie posoborowi faryzeusze i wilki w owczych skórach .

09. Co mają wspólnego z Mszą trydencką tzw. lefebryści?
Ks. Jacek Bałemba o Mszy trydenckiej i "lefebrystach"
PiotrM shares this
41.4K
marta1012
Nie ujadaj, tylko "lefebryści" zachowali się jak trzeba.
Koza Nutria
@marta1012
Czyli jak? Pozatym słowo ujadaj odnosi się do psa. Czy tak wypada katolikowi mówić do bliźniego?
Artystka11 Artystka11
marta1012, czy Pani ma syna lub chrześniaka? A może, tak wysłać młodego chłopca z Rodziny, do tych zdrajców i największych przestępców?
Artystka11 Artystka11
Jestem w szoku!!! Wszystkich pedofilów powinno się surowo karać a zwłaszcza tych w sutannach!