Edward7
23845
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
3434
MSZA ŚWIĘTA UWALNIA NAS OD GRZECHU
Posoborowe absurdy
Jaka Msza uwalnia od grzechów
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
posoborowe absurdy, każda Msza Święta.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Wzywam was do ofiary codziennej Mszy Świętej , bo to jest ratunek dla zagubionej ludzkości.''
,,Pamiętajcie, że Msza Święta jest największą Ofiarą. Moja Ofiara w połączeniu z waszą, ma wielką moc niszczenia zła.''

Orędzie o Mszy Świętej, przekazane Zofii Grochowskiej dn. 25.03.1994