Coburg
512.5K

Slobodomurársky plán na zničenie Cirkvi z 1962

Doručené

ut 1. 11. 22:07 (pred 14 hodinami)


bod 23. Buďte odvážni. Oslabte pozíciu pápeža zavedením biskupskýh synod. Pápež sa potom stane obyčajnou bábkou tak ako to je v Anglicku kde vládnu horná a dolná komora a od nich dostáva kráľovná príkazy a nariadenia. Potom oslabte autoritu biskupov čo by viedlo k vzniku súbežnej inštitúcie na úrovni kňazov. Hovorte, že takýmto spôsobom kňazi dostanú pozornosť, ktorú si zaslúžia. Na záver oslabte autoritu kňazov založením skupín laikov, ktorí by boli kňazom nadriadení. Týmto spôsobom vzbudíte takú nenávisť, že dokonca aj kardináli opustia Cirkev a tá sa stane demokratickou ... Novou Cirkvou...

ODHALENÉ: Slobodomurársky plán na zničenie Cirkvi z 1962. časť 1/2

10. Nov 2013, The Masonic Plan For The Destruction Of The Catholic Church, Francúzsky kňaz, ktorý sa vzdal svojho členstva v slobodomurárstve, prezradil informácie o tomto slobodomurárskom pláne, ktorým sa riadil v dobe keď bol ešte členom sekty. Ako sme tento dokument dostali, tak ho publikujeme a zároveň tak žiadame našich čitateľov o ich názor k tomuto dielu a aby prispeli svojou súdnosťou po prípade ďalšou dokumentáciou.
Smernice veľmajstra slobodomurárov pre katolíckych biskupov s účinnosťou od roku 1962. (Aktualizácia Druhého vatikánskeho koncilu). Všetci bratia slobodomurári budú musieť podávať správy o pokroku týchto kľúčových ustanovení. Revidované v októbri 1993 ako progresívny plán pre konečnú fázu. Všetci slobodomurári zamestnaní v Cirkvi musia tieto ustanovenia vítať a vykonávať ich.
1. Odstrániť raz a navždy Sv. Michaela, ochrancu Katolíckej cirkvi, zo všetkých modlitieb uskutočňovaných či už počas alebo mimo omše. Odstrániť sochy hovoriac, že odkláňajú pozornosť od adorácie Krista.

2. Odstrániť povinnosť pokánia počas pôstu akou je napríklad piatkové zdržanie sa mäsa či dokonca hladovanie. Spochybnite každý akt sebaobety. Namiesto nich by mali byť upredňostňované činy radosti, šťastia a lásky k blížnemu. Hovorte: "Kristus už pre nás získal raj," a "každá ľudská snaha je k ničomu". Hovorte ľuďom, že sa musia naozaj starať o svoje zdravie. Podporte konzumáciu mäsa, predovšetkým bravčového.

3. Priraďte protestantských kňazov k prehodnoteniu svätej omše a k jej znesväteniu. Zasievajte pochybnosti o skutočnej prítomnosti Krista v eucharistii a potvrďte, že eucharistia - s väčšou blízkosťou k protestantskej viere - je len chlebom a vínom a jej zmysel je len čisto symbolický. Rozšírte prítomnosť protestantov v seminároch a školách. Podporujte ekumenizmus ako cestu k jednote. Obviňujte každého kto verí v skutočnú prítomnosť za podvratného a neposlušného voči Cirkvi.

4. Zakážte latinskú liturgiu omše, adoráciu a piesne, pretože predstavujú zmysel pre tajomstvo a úctu. Prezentujte ich ako čary veštcov. Ľudia prestanú považovať kňazov za mužov vyššej inteligencie, ktorí musia byť rešpektovaní ako nositelia božieho tajomstva.

5. Podporujte ženy v tom, aby si v kostoloch nezakrývali hlavy závojom. Vlasy sú sexy. Požadujte ženské čitateľky a kňažky. Prezentujte túto myšlienku ako demokraciu. Založte hnutie oslobodenia žien. Tí, ktorí vstúpia do kostola by mali byť zle oblečení za účelom toho aby sa cítili ako doma. Toto zníži dôležitosť omše.

6. Ušetrite veriacich od toho, aby sv. prijímanie museli prijímať kľačiac na zemi. Povedzte mníškam, že musia odradiť deti od držania rúk v modliacej sa polohe pred a po prijímaní. Hovorte im, že ich Boh miluje také aké sú a mali by sa cítiť uvoľnené. Zrušte v kostole zvyky kľačania a akéhokoľvek pokľaknutia. Odstráňte lavice. Povedzte ľuďom, že počas omše musia svoju vieru preukázať vo vzpriamenej polohe.

7. Odstráňte posvätnú hudbu organu. Zaveďte v kostoloch gitaru, židovské harfy (u nás volá drumbľa - editor), bubny, dupanie a svätý smiech. Toto odvedie ľudí od ich osobnej modlitby a konverzácie s Ježišom. Nedajte Ježišovi čas na to aby mohol deti povolať k náboženskému životu. Vykonávajte liturgické tance okolo oltára vo vzrušujúcom oblečení a taktiež rôzne divadlá či koncerty.

8. Odstráňte posvätnú podstatu z piesní o Matke božej a Sv. Jozefovi. Označte ich uctievanie za modlárstvo. Označte za smiešnych tých, ktorí v tomto uctievaní pokračujú. Zaveďte protestantské piesne. Toto dosiahne dojem, že Katolícka cirkev konečne uznáva protestantizmus ako pravé náboženstvo alebo že je aspoň rovný Katolíckej cirkvi.

9 Zrušte všetky chválospevy a aj tie venované Ježisovi, pretože nútia ľudí premýšľať o šťastí a pokoji, ktoré pramenia zo života v pokore a pokání voči Bohu už od obdobia detstva. Zaveďte nové piesne a to len preto, aby ste ľudí presvedčili, že tie predošlé boli v určitom zmysle nesprávne. Uistite sa, že v každej omši sa aspoň raz nehovorí o Ježišovi ale len čisto o láske k človeku. Mladí budú nadšení keď budú počúvať o láske k blížnemu. Kážte lásku, toleranciu a jednotu. Nespomínajte Ježiša a zakážte akékoľvek oznámenia o eucharistii.

10. Odstráňte všetky relikvie svätých a neskôr aj zo samotných oltárov. Nahraďte ich neposvätenými pohanskými stolmi, ktoré môžu byť použité na ľudské obety počas satanistických omší. Zrušte cirkevný zákon, ktorý požaduje celebrovanie svätej omše výhradne na oltároch obsahujúcich relikviu (pozostatky).

11. Prerušte zvyk slávenia svätej omše v prítomnosti najsvätejšej sviatosti vo svätostánku. Nedovoľte prítomnosť akéhokoľvek svätostánku na oltároch, ktoré sú určené na slávenie sv. omše. Oltár by mal mať vzhľad kuchynského stola. Musí byť premiestniteľný aby sa ukázalo, že nie je posvätný a že musí slúžiť dvojakému účelu ako je napríklad konferenčný stôl či stôl pre hranie kartových hier. Neskôr k tomuto stolu umiestnite stoličku. Kňaz musí zaujať túto polohu po sv. prijímaní aby naznačil, že oddychuje tak ako to robí po jedle. Kňaz počas omše nesmie kľačať alebo vykonať akékoľvek pokľaknutie. Pri jedle predsa v skutočnosti nikto nekľačí. Stolička pre kňaza musí byť umiestnená na mieste svätostánku. Podporujte ľudí v tom, aby uctievali kňaza namiesto eucharistie a taktiež aby ho namiesto nej aj počúvali. Hovorte ľuďom, že kňaz je Kristom ich vodcom. Umiestnite svätostánok mimo dohľad do oddelenej miestnosti.

12. Odstráňte svätých z cirkevného kalendára vždy v stanovené obdobia. Zakážte kňazom kázanie o svätých s výnimkou tých, ktorí sú spomenutí v Evanjeliu. Povedzte ľuďom, že akýkoľvek protestanti, predovšetkým v kostole, by mohli byť pohoršení. Vyhnite sa všetkému čo znepokojuje protestantov.

13. Pri čítaní evanjelia vynechajte slovo "svätý", napríklad namiesto "Evanjelia podľa Sv. Jána" jednoducho povedzte: "Evanjelium podľa Jána". Toto ľudí prijme k myšlienkam, že by už naďalej nemali uctievať svätých. Nepretržite píšte nové biblie aby tak boli identické s protestantskými. Vynechajte prídavné meno "svätý" vo výraze "Duch svätý". Toto pripraví cestičku. Zdôraznite ženskú podstatu Boha ako matky plnej nehy. Eliminujte používanie termínu "Otec".

14. Pokúste sa odstrániť a zničiť všetky osobné knihy zbožnosti. A ako následok toho aj litánie Najsvätejšieho srdca Ježišovho, Matky božej či Sv. Jozefa taktiež skončia v zmysle použitia ako prípravy pred sv. prijímaním. Vďakyvzdanie po prijímaní sa taktiež stane nadbytočným.

15. Postarajte sa taktiež o zmiznutie všetkých sôch a obrazov anjelov. Prečo by nám mali zavadzať sochy našich nepriateľov? Označte ich za mýty alebo príbehy na dobrú noc. Nedovoľte, aby prebiehali diskusie o anjeloch keďže tieto znepokojujú našich protestantských priateľov.
16. Zrušte drobné exorcizmy na vyháňanie démonov: pracujte na tom oznamujúc, že démoni neexistujú. Vysvetlite, že toto je metóda prijatá Bibliou na opísanie zla a že bez niečoho zlého a skazeného nemôžu existovať zaujímavé príbehy. V dôsledku toho ľudia nebudú veriť v existenciu pekla a ani sa nebudú obávať toho, že sa vôbec do pekla môžu dostať. Opakujte im, že peklo nie je nič viac ako vzdialenie sa od Boha a že nie je nič zlé na tom ak hovoríme o tom ako o rovnakom živote tu na zemi.
17. Učte, že Ježiš bol iba človekom, ktorý nemal žiadnych bratov a sestry a ktorý nenávidel držiteľov moci. Vysvetľujte, že miloval spoločnosť prostitútiek, hlavne Márie Magdalény, ktoré nevedeli na čo slúžia kostoly a synagógy. Hovorte im, že Ježiš radil ľuďom neposlúchať duchovných vodcov vysvetľujúc, že bol dobrým učiteľom ale odklonil sa od správnej cesty keď odmietol poslúchať cirkevných vodcov. Eliminujte diskusie o kríži ako o víťazstve ba dokonca naopak, prezentujte ho ako zlyhanie.
originál nájdu taliančinári TU.
(pokračovanie)
Pre úvod do akejkoľvek diskusii o slobodomurárstve odporúčame začať na LIFENEWS zdrojoch - šéfredaktor.

ODHALENÉ: Slobodomurársky plán na zničenie Cirkvi z 1962. časť 1/2

ODHALENÉ: Slobodomurársky plán na zničenie Cirkvi z 1962. časť 2/2
10. Nov 2013, freerepublic.com, Nenechajte si ujsť prvú časť!
18. Nezabudnite, že môžete viesť sestry k zradeniu svojho povolania ak sa sústredíte na ich márnosť, šarm a krásu. Zmeňte ich cirkevný odev a to ich prirodzene bude viesť k zahodeniu svojich ružencov ako prejav nesúhlasu. Toto vykorení ich povolanie. Povedzte mníškam, že nebudú prijaté ak sa nevzdajú svojho odevu. Šírte diskreditáciu cirkevných odevov taktiež aj medzi ľuďmi.
19. Spáľte všetky katechizmy. Povedzte náboženským učiteľom aby učili milovať božie stvorenia namiesto Boha samotného. Vedieť otvorene milovať je dôkazom dospelosti. Nech sa termín "sex" stane udomácneným slovom vo vašej každodennej výučbe náboženskej výchovy. Urobte zo sexu nové náboženstvo. Ukazujte sexuálne obrázky na hodinách náboženstva aby ste tak deti učili o realite. Uistite sa, že sú obrázky jasné. Povzbudzujte školy aby sa stali pokrokovými mysliteľmi v oblasti sexuálnej výchovy. Zaveďte sexuálnu výchovu prostredníctvom biskupskej autority aby tak rodičia nemali voči čomu namietať.
20. Zničte katolícke školy brániac povolaniu mníšok. Povedzte mníškam, že sú nedostatočne platené sociálne pracovníčky a že sa ich Cirkev chystá zrušiť. Trvajte na tom, že laický katolícky učiteľ dostáva rovnakú mzdu ako tí, ktorí učia na štátnych školách. Využite ne-katolíckych učiteľov. Kňazi musia dostávať rovnakú mzdu ako zodpovedajúci svetskí zamestnanci. Všetci kňazi musia odložiť svoje kňazské rúcha a kríže, aby tak boli akceptovaní ostatnými členmi spoločnosti. Označte za smiešnych tých, ktorí sa odmietnu podriadiť.
21. Zničte pápeža zničením jeho vysokých škôl. Oddeľte univerzity od kontroly hovoriac mu, že v tomto prípade by ich mohla vláda dotovať. Nahraďte názvy náboženských inštitútov svetskými menami aby sa podporoval ekumenizmus. Napríklad namiesto "Škola nepoškvrneného počatia" použite názov "Nová stredná škola". Nastoľte ekumenické oddelenia v každej diecéze a zariaďte, aby boli riadené protestantskou stranou. Zakážte modlitby za pápeža a Pannu Máriu pretože tieto nepodporujú ekumenizmus. Oznámte, že miestni biskupi sú kompetentnými autoritami. Hovorte, že pápež je len bábkou. Vysvetlite ľuďom, že pápežské učenie je vhodné akurát tak pre konverzáciu, ktorá je ale aj tak nepodstatná.
22. Bojujte proti pápežskej autorite nastolením vekovej hranice pre jeho činnosť. Postupne vekovú hranicu znižujte s odôvodnením, že ho chcete ušetriť od nadmernej práce.
23. Buďte odvážni. Oslabte pozíciu pápeža zavedením biskupskýh synod. Pápež sa potom stane obyčajnou bábkou tak ako to je v Anglicku kde vládnu horná a dolná komora a od nich dostáva kráľovná príkazy a nariadenia. Potom oslabte autoritu biskupov čo by viedlo k vzniku súbežnej inštitúcie na úrovni kňazov. Hovorte, že takýmto spôsobom kňazi dostanú pozornosť, ktorú si zaslúžia. Na záver oslabte autoritu kňazov založením skupín laikov, ktorí by boli kňazom nadriadení. Týmto spôsobom vzbudíte takú nenávisť, že dokonca aj kardináli opustia Cirkev a tá sa stane demokratickou ... Novou Cirkvou...
24. Ponížte povolanie kňazstva tak, že k nemu laici stratia doterajšiu úctu. Verejný škandál kňazstva zničí tisícky kňazských povolaní. Chváľte kňazov, ktorí pre lásku k žene všetko opustili a označte ich za hrdinov. Ctite kňazov, ktorí sa opäť stanú laikmi a označte ich za mučeníkov, ktorí boli utláčaní do takej miery, že to už nemohli vydržať. Taktiež označte za škandál to, že naši bratia v kňazskej službe musia byť oznámení a ich mená musia byť zverejnené. Buďte tolerantí k homosexualite v radoch duchovenstva. Hovorte ľuďom, že kňazi trpia osamelosťou.
25. Začnite zatvárať kostoly z dôvodu nedostatku duchovných. Túto činnosť označte za správnu a ekonomickú. Vysvetlite ľuďom, že Boh modlitby počuje všade. Takýmto spôsobom sa kostoly stanú extravagantným plytvaním peňazí. Zatvorte všetky kostoly v ktorých sa praktizuje tradičná bohoslužba.
26. Použite výbory laikov a kňazov slabých vo viere, ktorí by bez problémov mohli odsúdiť a vytknúť akékoľvek zjavenie Márie a zdanlivé zázraky predovšetkým ak ide o Sv. Michala archanjela. Uistite sa, že nič z toho a v žiadnej miere nedostane súhlas v súlade s Druhým vatikánskym koncilom. Nazvite to neposlušnosťou voči autorite ak sa niekto riadi zjaveniami alebo ak o nich premýšľa. Označte prorokov ako neposlušných voči cirkevnej autorite. Pošpinte ich dobré meno aby nikto nezvažoval ich posolstvo.
27. Zvoľte Anti-pápeža. Potvrďte, že dovedie protestantov späť k Cirkvi a dokonca možno aj Židov. Anti-pápež bude môcť byť zvolený ak bude biskupom poskytnuté právo voliť. Takýmto spôsobom dostane veľa Anti-pápežov (originál uvádza naozaj množné číslo - editor) hlas, a tak ako kompromis bude Anti-pápež do úradu dosadený. Potvrďte, že skutočný pápež je mŕtvy.
28. Odstráňte povinnosť spovede pred prijatím svätého prijímania a to pre študentov druhého a tretieho ročníka aby sa tak o spoveď nezaujímali keď pôjdu do štvrtého či piateho ročníka a vyššie. Spoveď potom úplne zanikne. V tichosti zaveďte spoločné spovede so skupinovým rozhrešením. Ľuďom to odôvodnite tým, že sa tak deje z dôvodu nedostatku duchovných.
29. Nech sv. prijímanie rozdávajú ženy a laici. Hovorte, že je doba laikov. Začnite s podávaním Eucharistie do ruky, tak ako to robia protestanti, namiesto podávania na jazyk. Vysvetlite ľuďom, že tak isto konal Kristus. Zozbierajte zopár hostií pre "čierne omše" v našich chrámoch. Následne poskytnite namiesto osobného sv. prijímania pohár neposvätených hostií, ktoré si ľudia môžu zobrať domov. Vysvetlite im, že takýmto spôsobom si môžu božské dary priniesť do svojho každodenného života. Umiestnite automatické dávkovače hostií a nazvite ich svätostánkami. Povedzte im, že musia byť zmenené znaky zmierenia. Povzbudzujte ľudí k tomu, aby sa presunuli do kostola a prerušili oddanosť a modlitbu. Nevykonávajte znamenie kríža, namiesto neho nech sa robí znamenie zmierenia. Vysvetlite im, že aj Kristus vstával aby privítal svojich učeníkov. V takýchto chvíľach nedovoľte žiadne sústredenie. Kňazi sa musia otočiť chrbtom k Eucharistii a uctiť si ľudí.
30. Po zvolení Anti-pápeža rozpustite synody biskupov ako aj združenia kňazov a farské rady. Zakážte všetkým duchovným bez povolenia spochybňovať tieto nové ustanovenia. Vysvetlite im, že Boh miluje pokoru a nenávidí tých, ktorí ašpirujú k sláve. Všetkých tých, ktorí vyvolávajú otázky, obviňte z neposlušnosti voči cirkevnej autorite. Odradzujte ľudí od poslušnosti k Bohu. Povedzte ľuďom, že musia poslúchať tieto vyššie cirkevné autority.
31. Dajte pápežovi (=antipápežovi) maximálnu moc vyberať si svojich nástupcov. Nakážte pod hrozbou trestu exkomunikácie všetkým tým, ktorí milujú Boha, aby nosili znamenie šelmy. Nenazývajte ho ale "znamením šelmy". Ľudia by nemali vykonávať znamenie kríža a ani nosiť toto znamenie (nemali by ste sa už prežehnávať). Vykonanie znamenia kríža bude označené ako modlárstvo a neposlušnosť.
32. Vyhláste doterajšie dogmy ako nepravdivé s výnimkou pápežskej neomylnosti. Označte Ježiša Krista ako neúspešného revolucionára. Oznámte, že pravý Kristus ešte len čoskoro príde. Je potrebné poslúchať len zvoleného anti-pápeža. Povedzte ľuďom, že sa musia pokloniť ak je vyslovené jeho meno.
33. Nariaďte všetkým jedincom poslúchajúcim pápeža aby bojovali vo svätom ťažení za rozšírenie sveta s jedným náboženstvom. Satan vie kde nájsť stratený poklad. Bez ľútosti dobite svet! Toto všetko privedie ľudstvo k tomu, po čom vždy túžilo: "zlatý vek mieru a pokoja".
- - - Zdroj: Rivista “TEOLOGICA” č. 14 MAR/APR 1998 s. 22-25 Ed. Segno – Udine (Taliansko).
Poznámka otca Dwighta, prekladateľa zdroja z taliančiny - Smutné je, že s výnimkou pár bodov (ako anti-pápež a popretie božskej podstaty Krista) môžeme povedať, že sa toto všetko už stalo... Mnoho z ich cieľov už bolo dosiahnutých. Takmer všetky body boli uskutočnené od doby distribúcie tejto smernice a to od roku 1962. (Demonio e Demoni)
ODHALENÉ: Slobodomurársky plán na zničenie Cirkvi z 1962. časť 2/2

SPÝTAJTE SA OTCA: Prečo, prepánajána, začali slúžiť svätú omšu "tvárou k ľudu"?
T21. Feb 2017, Fr. Z's Blog, Komentár otca Johna Zuhlsdorfa: Podľa mňa existuje viacero dôvodov, pre ktoré sa oltáre otočili. Významný liturgický expert, Klaus Gamber, vyslovil svoj názor ešte pred ich otočením; povedal, že otočenie oltárov spôsobí Katolíckej cirkvi viac škody, ako čokoľvek iné po Koncile. Nevšímam si to bla-bla, ktoré musí každý nutne dodať: „Musíme predsa uznať, že každý spôsob slávenia omše je o.k.“ Nie. Obidva spôsoby sú síce legálne, a v poriadku aj po rubrikálnej stránke v riadnej, aj mimoriadnej forme, ale nie sú „rovnaké“. Nebudem tu teraz uvádzať žiadne argumenty v prospech omše versus populum (tvárou k ľudu - editor). Na popísanie nasledujúcich dôvodov by sa minulo veľa papiera, a preto budem stručný a uvediem iba niektoré body ...
Prvý – existovalo nepravé „archeologizovanie“, prebiehajúce koncom Liturgického hnutia, ktoré prinieslo zmiešané ovocie. Niektorí si mysleli, že keď sa v dávnych dobách používal určitý spôsob, tak preto, že bol „starodávny“, bol aj „lepší“. Problém je v tom, že Cirkev dozrela, naučila sa a zmenila na základe svojho dôkladného prenikania do podstaty vecí. A tak aj liturgickí „experti“, lipnúci, podobne ako archeológovia, na ´starodávnosti´, to vzali často za nesprávny koniec. Mýlili sa v tom, že sv. omša sa v starodávnej Cirkvi slúžila versus populum. Keď sa ukázalo, že sa mýlili, niektorí sa svojich nesprávnych názorov vzdali (ako aj známy Josef Jungmann), iní však, žiaľbohu, nie. Ba čo viac, keďže liberálni obrazoborci vtedy ovládali aj publikačnú činnosť, nedovolili propagovať žiadne argumenty, ani názory, ktoré by sa nezhodovali s ich vlastným pokrokovým programom.
Druhý – v prvých dňoch po Koncile zaplavil Cirkev prehnane optimistický antropocentrizmus, avšak zasiahol už aj samotný Koncil. Príkladom tohto naivného optimizmu je Gaudium et spes. Tento dokument vzápätí skritizoval mladý Joseph Ratzinger, ktorý vo svojich komentároch ku koncilovým dokumentom poukázal na to, že zopár paragrafov (vypracovaných Karolom Wojtylom) vnieslo do konštitúcie určitú ochranu Kristocentrizmu, ktorý vyvažuje jej prehnane optimistické antropocentrické zameranie. Čo sa týka bohoslužby, veľa liturgistov vytvorilo z bohoslužby obrad, ktorý je menej o Bohu a transcendentne a viac o imanencii a o tom, akí sme všetci úžasní. Bohoslužba sa stala oslavou nás samých. Prečo by sme sa teda nemali navzájom na seba pozerať?
Ešte viac boli v móde názory Karla Rahnera: sviatosti slávia už skôr existujúce skutočnosti. Uzavretý kruh, ako to Ratzinger nazval v The Spirit of the Liturgy (TU), je správny postoj. Načo sa otvárať smerom von, keď to, čo chceme a po čom túžime, je už tu. Zdevastovalo to aj architektúru, vysvetľuje môj priateľ páter Michael Lang z The London Oratory.
Existujú ešte ďalšie faktory, no ja uvediem ešte jeden, posledný a zároveň najzávažnejší.
Keď už je všetko bezprostredné a „pochopiteľné“, všetky náročné prvky zredukované na najmenšieho (rozumej najjednoduchšieho) spoločného menovateľa, keď už sú všetci otočení k sebe, ľudí zaplaví nepozornosť a roztržitosť a prestanú sa zaoberať svojím strachom zo smrti. Ukazovanie každého detailu počas sv. omše a to, že je všetko dostupné a viditeľné, bojuje proti našej stíšenosti a uzobranosti. Bezprostrednosť je prekážkou apofatickej skúsenosti, ktorú potrebujeme. Trvalý kontakt tvárou v tvár, hlasité prejavy apod. redukujú možnosť stretnúť sa s posvätným mystériom na nulu. Podľa mňa niektorí ľudia, ktorí tieto zmeny zavádzajú (konciloví otcovia to pritom NEnariadili), tomu všetkému veľmi dobre rozumejú ... no zavádzajú ich aj tak ... z nejakého dôvodu. Čas týchto zmien spadal zároveň do obdobia sexuálnej revolúcie. Svätá Cirkev bola jediná, ktorá sa dokázala postaviť do cesty tomuto úpadku všeobecnej morálky. A najmocnejším prostriedkom spoločenskej komunikácie, aký Cirkev má, je posvätná liturgická bohoslužba, obzvlášť svätá omša. Svätá omša teda musela klesnúť na nižšiu úroveň len preto, aby umožnila „oslobodenie“.
To bolo zopár stálych názorov na naozaj komplikovanú otázku.

SPÝTAJTE SA OTCA: Prečo, prepánajána, začali slúžiť svätú omšu "tvárou k ľudu"?
paranormalnejavy1.webnode.sk Kresťan
Slobodomurári dosadili pápeža Františka na post pápeža. František totiž nesie slobodomurárske znaky a je bibliou zmienovaní Antikrist
2) PÁPEŽ FRANTIŠEK AKO ANTIKRIST 1/2 :: zazrakyaznameniavkrestanstve
3) PÁPEŽ FRANTIŠEK AKO ANTIKRIST 2/2 :: zazrakyaznameniavkrestanstve
Mária Jana Krištofovičová shares this
98
Zuzka M S shares this
5
Antonia Orosova shares this
1603
Pavol IV shares this
1915
Laco Bajzo
Slobodomurári sú pozadu ,lebo toto je protestantskou "teologiou "už 500 rokov :)
Marieta Ria shares this
409