mk2017
13448

Św. Katarzyna z Genui z „Traktatu o czyśćcu"

Św. Katarzyna z Genui z „Traktatu o czyśćcu" Prawda o istnieniu Czyśćca jest chyba jedną z najczęściej dzisiaj pomijanych prawd naszej świętej wiary …
Jota-jotka
,,Wszelkie istniejące dobro jest udziałem w Bogu;
On zaś postępuje ze stworzeniami bezrozumnymi wedle Swojego upodobania i rozrządzenia i działa w stosunku do nich wedle ich potrzeby. ,,
Walczyć o prawdę
Niektórzy twierdzą, że w Piśmie Świętym nie ma mowy o czyśćcu. A gdzie Pan Jezus wstąpił po ukrzyżowaniu, zanim ukazał się na ziemi jako Zmartwychwstały? ,,wstąpił do piekieł,, wyzwolić dusze zmarłych wcześniej. To określenie ,,piekieł,, jest równoznaczne z dzisiejszym czyśćcem.
mk2017
W duszach zaś czyśćcowych pozostała jedynie kara, gdyż wina ich została zmazana w chwili śmierci, która je zastała pogrążone w skrusze i żalu z powodu obrazy Bożej; ich kara jest więc określona co do czasu i zmniejsza się stopniowo, w miarę zbliżania się do swego kresu, jak to było wyżej powiedziane.