olek19801
Dziś rewolucją jest mówienie Prawdy. I tego się trzymajmy. Kościół przetrwa tylko w prawdzie.

Fałszerzom nauki Chrystusowej mówimy:NIE!

Fałszywym prorokom: NIE!
Fałszywemu ekumenizmowi: NIE!
Fałszywemu miłosierdziu: NIE!
Fałszywej pobożności: NIE!
Wszelkiemu fałszerstwu: NIE!
Weronika-S.
Franciszek często się denerwuje, gdy to głosu dochodzą tradycyjne normy wiary katolickiej.