Trzecia Tajemnica Fatimska - ta nieujawniona

Trzecia część orędzi przekazanych przez Matkę Boską s. Łucji, ogólnie określana jako Trzecia Tajemnica Fatimska, (niżej w całości) miała zostać ujawniona światu w 1960 r., jej znaczenie byłoby …More
Trzecia część orędzi przekazanych przez Matkę Boską s. Łucji, ogólnie określana jako Trzecia Tajemnica Fatimska, (niżej w całości) miała zostać ujawniona światu w 1960 r., jej znaczenie byłoby wtenczas bardziej jasne. Co wydarzyło się w tym czasie co w sposób decydujący wpłynęło na Kościół, oczywiście Sobór Watykański II, wszyscy wiązali z nim wielkie nadzieje , jednak zamiast dobrych owoców, przyniósł; zagładę łacińskiej trydenckiej liturgii, ekumenizm z dialogiem międzyreligijnym, oraz coraz większe podziały wewnętrzne, zostały otwarte drzwi, które broniły Kościół przed fałszywymi doktrynami.
Joseph Ratzinger: „Jestem przekonany, że kościelny kryzys, którego dzisiaj doświadczamy, w wielkiej części zależy od upadku liturgii, która niekiedy jest pojmowana „esti Deus non
daretut” jak gdyby nie miało znaczenia, czy Bóg jest w niej obecny, czy do nas mówi i czy nas słucha”.

Fragment książki Socciego : Czwarta Tajemnica Fatimska;
„Dramat Soboru Watykańskiego II polega na tym, że powinien …More
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,W dniu abdykacji Benedykta XVI (ustąpienie miejsca wymuszone przez szantaż i podstępstwo), w intendencie na pewnym forum anglojęzycznym pojawił się wpis , że nowy papież został wybrany i że jest z Argentyny, było to miesiąc przed wyborem F. , pisał ktoś, że ma znajomego w loży P2 i że później udzieli więcej informacji, (z Argentyny było tylko dwóch kandydatów). Z tego wynika ze wybór nie …More
,,W dniu abdykacji Benedykta XVI (ustąpienie miejsca wymuszone przez szantaż i podstępstwo), w intendencie na pewnym forum anglojęzycznym pojawił się wpis , że nowy papież został wybrany i że jest z Argentyny, było to miesiąc przed wyborem F. , pisał ktoś, że ma znajomego w loży P2 i że później udzieli więcej informacji, (z Argentyny było tylko dwóch kandydatów). Z tego wynika ze wybór nie jest z Ducha Świętego i że za wyborem stoi masoneria.''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Pan Bóg wcale nie milczy, mówi przez proroków, ale wielu zarozumiałych i wszystko wiedzących nie chce Boga słuchać, a Prorocy jak w Starym Testamencie są prześladowani i wyśmiewani. Zresztą Pismo Święte o tym mówi kim jest bergoglio , co nas czeka i czy Jezus znajdzie wiarę ,jak powtórnie przyjdzie.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Panna Roztropna
''(...)Zaprzeczenie możliwości Bożej interwencji
między innymi poprzez objawienia prywatne
Jest jednak faktem, że w historii Kościoła było wiele tak zwanych objawień prywatnych, a Kościół naucza, że autentyczne objawienia pomagają żyć wiarą katolicką.
Pismo Święte: „Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie! Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie!” (1 Tes 5,19-21).More
Panna Roztropna
''(...)Zaprzeczenie możliwości Bożej interwencji

między innymi poprzez objawienia prywatne

Jest jednak faktem, że w historii Kościoła było wiele tak zwanych objawień prywatnych, a Kościół naucza, że autentyczne objawienia pomagają żyć wiarą katolicką.

Pismo Święte: „Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie! Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie!” (1 Tes 5,19-21).

Benedykt XVI: „Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy” (Verbum Domini, 14).''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
12.2K
Anioł, wskazując na Ziemię prawą ręką, powiedział mocnym głosem: »Kara! Karał Kara!
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Katolicy opamiętajcie się, kogo wy słuchacie? Jak mogą z usta Kapłana wyjść takie słowa? Chyba , a raczej na pewno nie są to jego słowa, tylko demona! Ks. Woźnicki potrzebuje egzorcyzmów i modlitwy wstawienniczej ,a nie puszczania go na wizji.
To są słowa Księdza Woźnickiego:
,,Co warta jest posoborowa religia i msza? Niczym szmata, ścierwo, gnój-takimi czyni kapłanów''.
I jeszcze do tego …
More
Katolicy opamiętajcie się, kogo wy słuchacie? Jak mogą z usta Kapłana wyjść takie słowa? Chyba , a raczej na pewno nie są to jego słowa, tylko demona! Ks. Woźnicki potrzebuje egzorcyzmów i modlitwy wstawienniczej ,a nie puszczania go na wizji.

To są słowa Księdza Woźnickiego:
,,Co warta jest posoborowa religia i msza? Niczym szmata, ścierwo, gnój-takimi czyni kapłanów''.

I jeszcze do tego kazanka komentarz opętanego absurdu, który broni tych bluźnierstw wypowiadanych przez samego demona:

,,Ks. Natanek powinien uczyć się Tradycji od ks. Woźnickiego,
który też zbuntował się, hierarchom, gdy poznał Mszę Trydencką i przedsoborowe nauczanie. Jeden choć ma tytuły przed nazwiskiem, studiował w Rzymie TO BŁĄDZI I TWORZY NOWY KOŚCIÓŁ - ks. Natanek.

Drugi choć nie ma tytułów to idzie drogą Ewangeli w Kościele Chrystusowym''
-------

Tak wygląda wiara u świętych tradycjonalistów!

A kazanko Księdza Woźnickiego poszło na główną stron. Zamieszczone zostało przez kolejnego świętego tradycjonalistę o nicku


PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ POZOSTAŁ W TRADYCJI.
Takich mamy teraz świętych tradycjonalistów do tego grona należy dołączyć jeszcze VRS bluźniercę i jego oddaną przyjaciółkę Quas Primas, która własną piersią, broni go jak lwica.
Herezja posoborowia miała, ma i będzie mieć swoje ofiary. Księża będą kuszeni do "sepuku"!
ľubica and one more user link to this post
poznanieprawdy
S.Łucja powiedziała że (Wspomnienia IV, s. 340) "W Portugalii dogmat wiary zostanie zawsze zachowany" i kończyło się w rękopisie siostry Łucji , wyrażeniem etc. ... Pisząc Wspomnienia IV siostra Łucja wyraźnie oświadcza, że "z wyjątkiem części tajemnicy, której mi jeszcze nie wolno wyjawić, powiem wszystko, świadomie niczego nie
zataję" (s. 316). Stąd łatwo nasuwał się wniosek, że w Trzeciej …More
S.Łucja powiedziała że (Wspomnienia IV, s. 340) "W Portugalii dogmat wiary zostanie zawsze zachowany" i kończyło się w rękopisie siostry Łucji , wyrażeniem etc. ... Pisząc Wspomnienia IV siostra Łucja wyraźnie oświadcza, że "z wyjątkiem części tajemnicy, której mi jeszcze nie wolno wyjawić, powiem wszystko, świadomie niczego nie
zataję" (s. 316). Stąd łatwo nasuwał się wniosek, że w Trzeciej Część Tajemnicy właśnie
to zdanie będzie umieszczone - gdyż pisała o tej tajemnicy , że to zdanie będzie w niej zawarte, może nie dosłownie ale w takim znaczeniu.
Fakt, że ogłoszona obecnie przez Stolicę Świętą trzecia część tajemnicy w 2000r. nie zawiera tego zdania to świdczy że ta tajemnica z 2000 jest nie pełna i pomija coś więcej , coś najważniejszego.

....
Jeszcze raz dam ten komentarz w całości;

W dniu abdykacji Benedykta XVI (ustąpienie miejsca wymuszone przez szantaż i podstępstwo), w intendencie na pewnym forum anglojęzycznym pojawił się wpis , że nowy papież został wybrany i że jest z Argentyny, było to miesiąc przed wyborem F. , pisał ktoś, że ma znajomego w loży P2 i że później udzieli więcej informacji, (z Argentyny było tylko dwóch kandydatów). Z tego wynika ze wybór nie jest z Ducha Świętego i że za wyborem stoi masoneria.

Na ten wpis natrafiłem parę dni przed wyborem F. i na innym forum w dniu wyboru,(Polskie forum, z odnośnikoiem do angielskiego forum), jednak do końca nie traktowałem poważnie - tak jak różne orędzia. Później jednak nie mogłę znaleźć tego forum- (może ktoś to zapisał), a te drugie forum skasowało wpis z tego dnia. Wpis był tłumaczony na polskim forum , także sam go tłumaczyłem automatycznym translatorem , (niestety nierobiłem wtenczas kopi stron np na pdf. i nie miałem czasu na poszukiwania)
-jednak wybór F. był zaplanowany i za nim stała masoneria.
przeciwherezjom
Z innej beczki: "W Portugalii dogmat wiary zostanie zawsze zachowany" - to zdanie (łącznie z jego komentarzem, który dotarł do nas z innych źródeł) jest bardzo bolesne, bo dotyczy niestety Polski. Otóż Polska niestety zawsze dogmatu wiary nie zachowa. Oby się nasz Naród szybko otrząsnął i nawrócił po pierwszej fali odstępstwa.
poznanieprawdy
J.M.J. Trzecia część tajemnicy objawionej 13 lipca 1917 r. w Cova da Iria - Fatima.
Piszę, posłuszna Ci Boże, który nakazałeś mi to za pośrednictwem Jego Ekscelencji księdza biskupa Leiry i Twojej Najświętszej Matki, która jest także moją matką. Po dwóch częściach, które już przedstawiłam, zobaczyliśmy z lewej strony Matki Bożej, nieco wyżej, Anioła z ognistym mieczem w lewej ręce; miecz …More
J.M.J. Trzecia część tajemnicy objawionej 13 lipca 1917 r. w Cova da Iria - Fatima.

Piszę, posłuszna Ci Boże, który nakazałeś mi to za pośrednictwem Jego Ekscelencji księdza biskupa Leiry i Twojej Najświętszej Matki, która jest także moją matką. Po dwóch częściach, które już przedstawiłam, zobaczyliśmy z lewej strony Matki Bożej, nieco wyżej, Anioła z ognistym mieczem w lewej ręce; miecz błyszczał i wypuszczał płomienie, które - zdawało się - mogły podpalić świat; ale gasły w zetknięciu z blaskiem, jaki wychodził z prawej ręki Madonny w jego kierunku; Anioł, wskazując na ziemię prawą ręką, powiedział mocnym głosem: »Kara! Karał Kara! A my zobaczyliśmy w potężnym świetle, które jest Bogiem, podobnie jak widzi się w lustrze osoby, które przed nim przechodzą, biskupa ubranego na biało, mieliśmy przeczucie, że jest to Ojciec Święty.

Różni inni biskupi, księża, zakonnicy i zakonnice wchodzili na stromą górę, na szczycie, której był wielki krzyż z pni drzew, jakby z dębu korkowego pokrytego korą; zmierzając tam, Ojciec Święty, przygnębiony cierpieniami i bólem, przeszedł chwiejnym krokiem wielkie miasto na wpół zburzone, na wpół walące się, modlił się za dusze martwych, których napotykał na swej drodze; dotarłszy na szczyt góry, padł na kolana u stóp wielkiego krzyża i został zabity przez grupę żołnierzy, którzy wystrzelili do niego wielokrotnie z broni palnej i strzałami, w ten sam sposób umarli jeden po drugim biskupi, księża, zakonnicy i zakonnice, osoby świeckie, kobiety i mężczyźni z różnych klas i grup społecznych. Pod dwoma ramionami krzyża byli dwaj Aniołowie, każdy z kryształowym naczyniem w ręku, do którego zbierali krew męczenników i polewali nią dusze, zbliżające się do Boga. 3. 01. 1944".

JMJ .
Teraz chcę wyjaśnić trzeci fragment tajemnicy; ta część to apostazja Kościoła. Nasza Pani pokazała nam w wizji kogoś, kogo ja opisałam jako Ojca Świętego (biskup w bieli ?), przed którym wielka rzesza ludzi kłaniała się/oddawała cześć.
Ale była różnica (w porównaniu) z prawdziwym Ojcem Świętym , wzrok demoniczny, on miał złe oczy/oczy zła.
Potem, kilka chwil później zobaczyliśmy tego samego Papieża wchodzącego do Kościoła, lecz ten Kościół to był Kościół piekielny. Nie można opisać brzydoty tego miejsca, przypominał warownię z betonami, z narożnikami pokruszonymi, z oknami jak oczy i miał iglice na dachu budynku.
Szybko wznieśliśmy wzrok do Naszej Pani, która powiedziała: zobaczyliście apostazję Kościoła.
Ten list może być otwarty przez Ojca Świętego, ale musi być ogłoszony po Piusie XII przed 1960r.
W czasie panowania Jana Pawła II kamień węgielny z grobu Piotra musi być wyjęty i zawieziony do Fatimy. Ponieważ dogmat wiary nie jest zachowany w Rzymie, autorytet będzie wyjęty i złożony w Fatimie. Katedra Rzymska musi zostać zniszczona, a nowa zbudowana w Fatimie. Jeżeli (minie) 69 tygodni, po tym jak ten rozkaz (został dany), Rzym będzie kontynuował obrzydliwość/to co budzi wstręt/, miasto zostanie zniszczone. Nasza Pani powiedziała, że to wszystko jest w napisane u Dn 9,24-25 i Mt 21,42-44.
4.01.1944.
przeciwherezjom
Bez wątpienia, biskup w bieli o piekielnych oczach to Bergoglio.
olek19801
🙏 Kara będzie straszna, bo Niebo połączy się z Ziemią aby dokonać zniszczenia.
Jedne narody zostaną oczyszczone, inne znikną zupełnie
”.