Edward7
232K
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,5. Nieżyjący już arcybiskup Mechelen-Brukseli, kardynał Godfried Danneels, członek grupy Saint Gallen, opisał ją jako mafię. Zwykle słowo mafia kojarzy się z organizacjami przestępczymi. Czy uważasz, że ci kardynałowie spiskowali, aby narzucić program rządowy papieżowi, który opuścił konklawe?
Niewątpliwie ciekawe i odkrywcze, że sam nazwał to mafią. Jest jasne, że planowali rewolucję w …More
,,5. Nieżyjący już arcybiskup Mechelen-Brukseli, kardynał Godfried Danneels, członek grupy Saint Gallen, opisał ją jako mafię. Zwykle słowo mafia kojarzy się z organizacjami przestępczymi. Czy uważasz, że ci kardynałowie spiskowali, aby narzucić program rządowy papieżowi, który opuścił konklawe?
Niewątpliwie ciekawe i odkrywcze, że sam nazwał to mafią. Jest jasne, że planowali rewolucję w Kościele: konkretny program, który rozpoczął się od propozycji Kaspera, aby rozwiedzieni, którzy ponownie zawarli cywilny związek małżeński, mogli przystąpić do Komunii Świętej. Istnieje wiele dowodów na to, że Martini i inni opracowali taki program przez wiele lat. Jeśli chodzi o to, jak wprowadzić to w życie, jasne jest, że ktoś konkretny musiał wykonać plan: Bergoglio. To dość odkrywcze, więc, zaledwie kilka dni po wyborze na "papieża", Franciszek pochwalił kardynała Waltera Kaspera, wprowadzając w życie stary plan mafijny promowania propozycji Kaspera.''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
11K
Obecna sytuacja Kościoła jest więcej niż przerażająca , z dużą liczbą chrześcijan (i duchownych), którzy nie wiedzą lub nie chcą wiedzieć, co dzieje się tuż pod ich nosem.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
(1 Mch 2,15-29)
Do miasta Modin przybyli królewscy wysłańcy, którzy zmuszali do odstępstwa przez uczestnictwo w składaniu ofiary. Wielu spomiędzy Izraelitów przyszło do nich. Gdy jednak zebrali się Matatiasz i jego synowie, wtedy królewscy wysłańcy zwrócili się do Matatiasza słowami: „Ty jesteś zwierzchnikiem, sławnym i wielkim w tym mieście, a powagę twoją umacniają synowie i krewni. Teraz więc …More
(1 Mch 2,15-29)
Do miasta Modin przybyli królewscy wysłańcy, którzy zmuszali do odstępstwa przez uczestnictwo w składaniu ofiary. Wielu spomiędzy Izraelitów przyszło do nich. Gdy jednak zebrali się Matatiasz i jego synowie, wtedy królewscy wysłańcy zwrócili się do Matatiasza słowami: „Ty jesteś zwierzchnikiem, sławnym i wielkim w tym mieście, a powagę twoją umacniają synowie i krewni. Teraz więc ty pierwszy przystąp i wykonaj to, co poleca dekret królewski, tak jak to uczyniły już wszystkie narody, a nawet mieszkańcy Judy i ci, którzy pozostali w Jerozolimie. Za to ty i synowie twoi będziecie należeli do królewskich przyjaciół, ty i synowie twoi będziecie zaszczytnie obdarzeni srebrem, złotem i innymi darami”. Na to jednak Matatiasz odpowiedział donośnym głosem: „Jeżeli nawet wszystkie narody, które mieszkają w państwie podległym królewskiej władzy, na znak posłuszeństwa swemu królowi odstąpiły od kultu swych ojców i zgodziły się na jego nakazy, to jednak ja, moi synowie i moi krewni będziemy postępowali zgodnie z przymierzem, które zawarli nasi ojcowie. Niech nas Bóg broni od przekroczenia Prawa i jego nakazów. Królewskim rozkazom nie będziemy posłuszni i od naszego kultu nie odstąpimy ani na prawo, ani na lewo”. Zaledwie skończył mówić te słowa, pewien człowiek, Judejczyk, przystąpił do ołtarza w Modin, ażeby złożyć ofiarę zgodnie z królewskim dekretem. Gdy zobaczył to Matatiasz, zapłonął gorliwością i zadrżały mu nerki, i zawrzał gniewem, który był słuszny. Pobiegł więc i zabił go obok ołtarza. Zabił wtedy także królewskiego urzędnika, który zmuszał do składania ofiar, ołtarz zaś rozwalił. Zapałał gorliwością o Prawo i tak uczynił, jak Pinchas Zambriemu, synowi Salu. Wtedy też Matatiasz zaczął w mieście wołać donośnym głosem: „Niech idzie za mną każdy, kto płonie gorliwością o Prawo i obstaje za przymierzem”. Potem zaś on sam i jego synowie uciekli w góry, pozostawiając w mieście wszystko, co tylko posiadali. Wtedy wielu ludzi, którzy szukali tego, co sprawiedliwe i słuszne, udało się na pustynię i tam przebywali.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,2. Twoja najnowsza książka jest cennym wkładem do złożonej kwestii wyborów papieża od pół wieku i rzekomego wpływu, jaki niektóre grupy, takie jak mafia St. Gallen, miały w tak delikatnych procesach wyborczych. Tytuł, który nadał pierwszej części sztuki, Wojna, jest dość intrygujący. Co masz na myśli i jakiej broni używają ci, którzy prowadzą tę wojnę?''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,W mojej książce zebrałam wiele dowodów na to, że kardynał Murphy O'Connor i inni, którzy byli z nim w tłumie, promowali wybór Bergoglio w 2013 roku. Ciekawym szczegółem, na który chciałbym zwrócić uwagę, jest: co skłoniło Francisco do wyboru tego imienia ? Wszyscy znamy anegdotę, że kiedy Bergoglio został wybrany, kardynał Hummes powiedział mu, żeby nie zapominał o biednych, a potem Bergoglio …More
,,W mojej książce zebrałam wiele dowodów na to, że kardynał Murphy O'Connor i inni, którzy byli z nim w tłumie, promowali wybór Bergoglio w 2013 roku. Ciekawym szczegółem, na który chciałbym zwrócić uwagę, jest: co skłoniło Francisco do wyboru tego imienia ? Wszyscy znamy anegdotę, że kiedy Bergoglio został wybrany, kardynał Hummes powiedział mu, żeby nie zapominał o biednych, a potem Bergoglio spontanicznie wymyślił imię Franciszek. Ale w rzeczywistości jest jasne, że kard. Danneels już w latach dziewięćdziesiątych i jeszcze na kilka tygodni przed konklawe 2013 prosił o nowego Franciszka. Innymi słowy, nazwa, program i wybór "na papieża" Franciszka wydają się owocem drobiazgowych manewrów mafii.''