dominikguzman
16809
Peter(skala)
... Sv. Prijímanie bude možné prijať do úst?
dominikguzman
A kde v Košiciach prosím ťa ešte dávajú prijímanie do úst?
Peter(skala)
v seminarnom kostole v nedelu na konci sv.omši (16:30)
samozrejme zaleží od vysluhujuceho knaza
dominikguzman
A tak vieš Peter, večeradlo je skôr o spoločnej modlitbe posvätného ruženca a čítaniach z Modrej knihy, než o omši. Omša ani byť nemusí, hoci väčšinou na konci takýchto celomestskych večeradiel býva.
Peter(skala)
ja som rád, že sa ti páčia Večeradla z principu, ale pokial ide o podstatu Večeradla a vôbec poslanie, tak treba si ujasniť v čom spočíva dôležitosť Večeradla.
Predovšetkým pojem Večeradla poznáme z Biblie (Skuitky apoštolov), ktoré charakterizuje miestosť modliacich sa kresťanov, kde sa uskutočnila aj 1.sv.omša. Niektorí ludia dokonca pojem Večeradlo vzťahuju len na sv.omšu, práve z toho dôvod …More
ja som rád, že sa ti páčia Večeradla z principu, ale pokial ide o podstatu Večeradla a vôbec poslanie, tak treba si ujasniť v čom spočíva dôležitosť Večeradla.

Predovšetkým pojem Večeradla poznáme z Biblie (Skuitky apoštolov), ktoré charakterizuje miestosť modliacich sa kresťanov, kde sa uskutočnila aj 1.sv.omša. Niektorí ludia dokonca pojem Večeradlo vzťahuju len na sv.omšu, práve z toho dôvod, že sa jedná o biblický výraz charakterizujuci poslednu Pánovu večeru (sv.omšu).

Okrem toho nepripušťaju tento pojem, žeby mal vystihovať iné modlitby, či už sv.ruženec a pod., len viera v zjavenia Don Gobbimu dokáže kresťana presvedčiť, že pojem Večeradlo sa nevzťahuje len na samotnu liturgiu slova a obety (sv.omšu) ale aj na iné modlitby, zvlašť sv.ruženca.

...či už jední pripušťaju tomuto pojmu charakter sv.omši alebo druhí aj sv.ružencu, predsa musíme pripustiť, že Večeradlo v sebe zahrńa modlitby, ktoré by mali smerovať k Eucharistickému Kristovi a to v suvislosti s tým, že aj samotná Panna Mária na rôznych miestach sveta vyzýva veriacich, aby ked sa rozhoduju medzi zjavením a Eucharistiou, tak maju dať prednosť Kristovi.

Dokonca aj v posolstvách (Medjugorje a Dechtice) pozýva na modlitbu sv.ruženca, ale aby smerovala ku sv.omši:

Pred svätou omšou sa pomodlite radostný a bolestný ruženec.
Po svätých ružencoch sa pomodlite litánie.
Na svätej omši buďte prítomné duchom a telom.
Po svätej omši nech nasleduje modlitba 1x Verím v Boha …, 7x Otče náš …, 7x Zdravas Mária …, 7x Sláva Otcu …, potom modlitba za chorých.
Ak máte sväté predmety, nech sú kňazom požehnané.

A potom nech nasleduje slávnostný ruženec !

Deti, tento posledný ruženec je vďakyvzdanie za svätú omšu a za stretnutie sa s Ježišom.

Viac tu: webnode.sk/news/vecerny-modlitbovy-program-18-21-00-17-20-00/

Chcem tým povedať, že Boh a Panna Mária vo Večeradle nás pozývaju jednka k modlitbe sv.ruženca ale v konečnom dôsledku ku sv.omši, lebo samotný sv.ruženec nestačí pri uplné prijatie Krista (v Eucharistii) a aby toho nebolo málo, tak s čistým srdcom, čo vyžaduje sv.spoved.

Preto tento dokonalý program, či už v Medjugorí (každý večer) alebo inde je ukážkou toho aký maju svätý plán s nami na každý deň.

Lenže ked máme tento ich plán uskutočnisť, tak ja sa pýtam:
to máme celé tie hodiny v rušku sa doslovne dusiť?
Alebo si máme skratiť modltiby na rýýýýýýýýýýýýýýýýchlovku a vytvoriť rekord v modlení?
😉
a napokon, ked už nejako prežijeme ten ruženec, tak potom čo máme na kázni počuvať? Ako sa efektivne zaregistrovať na očkovanie, aby sme sa dostali k papežovi a dali mu knihu MKH, či iné darčeky Hnutia?

a to ešte nehovorím o sv.prijmaní do ruky, lebo inač nedostaneš?

... chcem tým všetkým povedať, že Večeradlo s Pannou Máriou a v sučasnosti aj s uctyhodným Don Gobim uznávam a prijmam, ale myslim si, že keby ešte žil, tak tento bordel s očkovanim, ruškovaním, testovanim, čipovanim by jednoznačne zatrhol.
dominikguzman
Tak vieš Peter, ruženec sa nemusíš modliť len pred omšou, ten sa môžeš modliť kedykoľvek. Ako raz povedal farár Kuffa, že nie každý má možnosť dostať sa na omšu, ale každý sa môže pomodliť ruženec. Preto aj Panna Mária hovorí, aby sme sa ho modlili každý deň. Možno už onedlho sa ako nezaočkovaní ani len na omšu nedostaneme, lebo nás nepustia, a ostane nám už len ten ruženec, o ktorom sa mnohí …More
Tak vieš Peter, ruženec sa nemusíš modliť len pred omšou, ten sa môžeš modliť kedykoľvek. Ako raz povedal farár Kuffa, že nie každý má možnosť dostať sa na omšu, ale každý sa môže pomodliť ruženec. Preto aj Panna Mária hovorí, aby sme sa ho modlili každý deň. Možno už onedlho sa ako nezaočkovaní ani len na omšu nedostaneme, lebo nás nepustia, a ostane nám už len ten ruženec, o ktorom sa mnohí svätí vyjadrili, že je to po omši najlepšia pobožnosť. A áno, ruženec smeruje k Eucharistickému Kristovi, sám o sebe je predsa kristocentrickou a biblickou modlitbou, len večeradlá sa poväčšine konajú na súkromných stretnutiach, nie v kostoloch, keď to nie sú tie celomestské večeradlá, na ktorých sa stretnú mnohé večeradlové skupiny.
dominikguzman shares this
1327
Tí, čo sú z Košíc, a nie je im to proti srsti, môžu prísť na večeradlo.
viktoriine vodopady
super! také večeradlá by sa mali organizovať všade !