tommy 1
11.4K
Kot spaślak.
Trzeba im kajaki wysłać, czołgów u nich już mnoga.