Inka
28271.5K

♥ Modlitwy: o obrone przed szatanem, o uwolnienie,o uwolnienie od przekleństw i uroków, …

♥ MODLITWY:
O OBRONE PRZED SZATANEM,
O UWOLNIENIE,
O UWOLNIENIE OD LĘKU, POKUS, PRZEKLEŃSTW I UROKÓW,
BLOGOSŁANIENIE DOMÓW.


♥ MODLITWA O OCHRONE PRZED ZŁEM
Króluj nam Chryste,Jezu mój Panie i Boże i moje wszystko,
który przez ofiarę krzyża odkupiłeś nas i pokonałeś władzę szatana,
proszę Cię o wyzwolenie od wszelkiej złej obecnosci i wszelkiego wpływu złego ducha.
Proszę Cię o to w Twoje Imię, błagam Cię o to przez Twe Rany,
proszę Cię o to przez Twoją Krew, proszę Cię o to przez Twój Krzyż,
proszę Cię oto przez wstawiennictwo Maryi niepokalanej i bolesnej.
Niech krew i woda, które wytryskują z Twego boku, spłyną na nas
aby nas obmyć, uwolnić. uzdrowić i uswiecić.
Amen

♥ MODLITWA DO BOGA OJCA O OBRONĘ PRZED ZŁEM
Ojcze Przedwieczny przez Bolesne Niepokalane Serce Maryi razem z Jej Łzami
ofiaruję Ci Najdroższą Krew oraz Rany Pana Jezusa, aby Matka zniszczyła moc szatana, ze świętymi aniołami przepędziła złe duchy, oraz zniszczyła ich czyny i plany, szczególnie teraz i w tej godzinie w moim domu i w naszej Ojczyźnie.
Amen

♥ MODLITWA OKRYCIA SIĘ PRZENAJŚWIĘTSZĄ KRWIĄ CHRYSTUSA
Niech Przenajświetsza Krew Pana naszego Jezusa
Chrystusa, przelana na krzyżu,
a ofiarowana podczas każdej mszy świętej na
ołtarzach całego świata,
uwolni mnie od grzechu, ochroni przed atakami duchów ciemności.
Niech ochroni to miejsce. Niech ochroni wszystkich
członków mojej rodziny i tych, których noszę w swoim sercu.
Niech zstąpi Duch Święty, niech zwycięstwo należy do Chrystusa.
Panie Jezu, ochroń dzieci swoje, które odkupiłeś swoją drogocenną krwią.
Amen.

♥ MODLITWA- DOSTOJNA KRÓLOWO NIEBIOS
Dostojna Królowo Niebios, Najwyższa Pani Aniołów,
któraś od początku otrzymała moc i posłannictwo zdeptania głowy szatana,
prosimy Cię pokornie, ześlij Twoje święte Zastępy,
aby pod Twoimi rozkazami i przez Twoją moc,
ścigały piekielne duchy, wszędzie je zwalczały,
unieszkodliwiały ich poczynania i strąciły je z powrotem w przepaść.

Któż jak Bóg! Święci Aniołowie i Archaniołowie,
brońcie nas, ochraniajcie nas!
O czuła Matko, Ty jesteś i Ty pozostaniesz na zawsze
całą naszą miłością i nadzieją.
Amen.

♥ MODLITWA DO ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA (PAPIEŻA LEONA XIII)
Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce.
A przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną.
Oby go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy.
A Ty, Wodzu Niebieskich Zastępów, szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła.
Amen.

WERSJA ŁACIŃSKA:
Sancte Michael Archangele,
defende nos in praelio,
contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium.
Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque,
Princeps militiae caelestis, Satanam aliosque spiritus
malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo,
divina virtute, in infernum detrude.
Amen.

♥ POŚWIĘCENIE SIĘ ŚW. MICHAŁOWI ARCHANIOŁOWI
O wielki Książe niebieski, najwierniejszy Stróżu Kościoła, święty Michale Archaniele, oto ja, chociaż bardzo niegodny Twego oblicza, jednak ufny w Twą dobroć, powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw i licznymi Twymi dobrodziejstwami, staję przed Tobą w towarzystwie mego Anioła Stróża i w obecności wszystkich Aniołów niebieskich, których biorę za świadków mego nabożeństwa ku Tobie.
Ciebie dziś obieram za swego szczególnego obrońcę i orędownika. Postanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze i usilnie szerzyć Twoją cześć. Bądź moją mocą przez całe życie, abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem.
Broń mnie przeciw wszelkim pokusom szatańskim, głównie przeciw tym, które atakują wiarę i czystość, a w godzinę śmierci uproś pokój mej duszy i zaprowadź do ojczyzny wiecznej. Amen.
(Za zgodą Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z dnia 25.03.1986r. nr 1590/K/86)

♥ MODLITWA O OCHRONĘ PRZED SZATANEM
W imię Boga Jedynego w Trójcy Przenajświętszej,
w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego
uciekajciezłe duchy z tego miejsca, nie patrzcie,
nie słuchajcie, nie niszczcie i niewprowadzajcie zamieszania
do naszej pracy, naszego życia i naszych planów, które poddajemy zbawczemu
projektowi Boga.
Nasz Bóg jest waszym Panemi rozkazuje wam:
Oddalajcie się i nie wracajcie więcej tutaj. Amen."

Boże, Najwyższy nasz Panie, Twoją boską mocą uczyń nas
niewidzialnymi dla naszych wrogów. Amen.

(Za zgodą Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej nr 184/K/93)

♥ MODLITWA O ZWYCIĘSTWO NAD SZATANEM
Boże Ojcze Wszechmogący, Wszechmądry i Wszechpotężny,
Stwórco Nieba i Ziemi,
Ty, Który w Cudowny i nieomylny sposób władasz Całym Wszechświatem spraw,
aby każdy człowiek wypełniał Twoją Najświętszą Wolę i według niej żył.
Przywróć odwiecznie ustalony porządek, który dałeś stworzeniu.
Połóż kres wszelkim poczynaniom szatana, który doprowadzić chce do zniszczenia całej ludzkości i świata; który usilnie stara się zniszczyć każdego człowieka stworzonego przez Ciebie na Twój obraz i podobieństwo.
Obroń nas, Ojcze Niebieski przed wszelkimi jego nienawistnymi poczynaniami, uchroń świat przed zagładą, wszelkimi rodzajami klęsk i wojnami.
Wejrzyj na Jezusa Chrystusa, SynaTwego, który niewinnie życie za nas oddał na krzyżu, aby nas odkupić krwią swoją.
Prosimy cię o to za przyczyną Niepokalanej Dziewicy Maryi, Świętego Michała Archanioła, Aniołów i Świętych.
Błagamy cię przeto Ojcze Niebieski o ratunek i uwolnienie nas z sideł szatana, które ten bezustannie na nas zastawia.
Wejrzyj, Ojcze Niebieski, na naszą słabość i nieudolność.
Dlatego pokornie błagamy:
przyjdź z pomocą udręczonemu ludowi swemu, połóż kres panowaniu szatana.
Święty Michale Archaniele, stań jeszcze raz na czele swego niebieskiego wojska i z twym okrzykiem "Któż jak Bóg" - przyjdź nam z pomocą w tej nierównej walce dobra ze złem, aby zly nie panował nad światem.
Amen
Za zgodą Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej z dnia 8.11.1993 r. nr 184/K/93

♥ MODLITWY O UWOLNIENIE OD PRZEKLEŃSTWA ♥

♥
MODLITWA PRZECIWKO OSĄDOM I PRZEKLEŃSTWOM RZUCONYM PRZEZ INNYCH ŚWIADOMIE LUB NIEŚWIADOMIE
Niebieski Ojcze przychodzę do Ciebie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa w autorytecie jego imienia wyrzekam się wszystkich przekleństw rzuconych na moje życie poprzez słowa tych, którzy mi złorzeczyli i niszczyli mnie.
Przebaczam im i proszę Cię Panie abyś uwolnił mnie od wszelkich konsekwencji.
Dziękuję Ci Ojcze w imieniu Jezusa. Amen!
Już dłużej nie jestem pod żadnym osądem mówiącym o tym, że jestem porażką
że nigdy nie będę dobry/dobra.
To wszystko zniknęło.
Dzięki Ojcze Niebieski, Dzięki Panie Jezu, Dzięki Duchu Swięty!
Amen.

♥ ZDJĘCIE PRZEKLEŃSTWA POWSTAŁEGO PRZEZ NASZE GRZECHY.
W Imię Jezusa Chrystusa przerywam wszystkie przekleństwa, które powstały na skutek moich grzechów (należy je słownie wyrazić…).
W Imię Jezusa Chrystusa wszystkie te klątwy przerywam, przecinam, łamię, unicestwiam oraz unieważniam na całą wieczność, na zawsze.
W Imię Jezusa Chrystusa od tego momentu, od tej chwili jestem wolny
od tych przekleństw całkowicie i na zawsze – w Imię Jezusa Chrystusa, Amen.

♥ I .MODLITWA O UWOLNIENIE OD PRZEKLEŃSTWA
Panie Jezu Chryste , wierzę , że jesteś Synem Bożym i jedyną drogą do Boga.
Wierzę , że umarłeś za moje grzechy i zmartwychwstałeś.
Ty stałeś się przeklęty każdym przekleństwem , które powinno spaść na mnie za moje grzechy.
Ty Jezu wykupiłeś mnie z każdego przekleństwa , abym mógł żyć w błogosławieństwie.
Panie Jezu , przepraszam Cię za wszystkie moje grzechy i grzechy moich przodków.
Proszę Cię o przebaczenie szczególnie tych grzechów , które otworzyły mnie na działanie przekleństwa.
Uwolnij mnie Jezu od skutków grzechów moich przodków.
W Twoim Imieniu Jezu rezygnuję z buntu przeciwko Tobie , wyrzekam się wszystkich moich grzechów i grzesznych przyzwyczajeń i poddaję całe moje Zycie Tobie jako jedynemu mojemu Panu i Zbawicielowi.
Decyzją woli przebaczam wszystkim , którzy mnie skrzywdzili , ponieważ pragnę , aby Bóg mi wszystko przebaczył. W sposób szczególny przebaczam ….(imiona osób , które mnie skrzywdziły).
Przebaczam im Jezu tak jak Ty mi wszystko przebaczyłeś.
Przebaczam również samemu sobie wszystkie moje grzechy , błędy i porażki życiowe , tak jak Ty mi wszystko przebaczasz.
Staję teraz we Krwi Jezusa , w Sercu Maryi Wspomożycielki chrześcijan , chroniony od każdego zła.
Szatan nie ma do mnie żadnych praw.
Krew Jezusa odkupiła mnie , oczyszcza z każdego grzechu i uświęca mnie.
Wyrzekam się wszelkich kontaktów z okultyzmem
(z magią, bioenergoterapia , reiki , kartami tarota i wszelkimi formami wróżenia, uzdrawiania za pomocą różnych energii , homeopatia , joga , religiami i medytacjami wschodu , astrologia , radiestezją , horoskopami , itp.).
Jeśli posiadam jakieś amulety , talizmany , ksiązki okulistyczne , ezoteryczne , jakieś przedmioty „na szczęście” , odpromienniki , symbole religijne innych religii , itp. to postanawiam je zniszczyć natychmiast.
Teraz Panie Jezu , w autorytecie dziecka Bożego , na mocy chrztu świętego, przez wstawiennictwo Matki Bożej Niepokalanej , św. Michała Archanioła , mojego anioła stróża i wszystkich świętych w niebie , wyzwalam siebie w TWOJE IMIĘ JEZU od jakiegokolwiek przekleństwa nad moim życiem! W tej chwili w Imieniu Jezusa , niech tak się stanie! Amen,Amen, Amen.
Z wiarą i pełnym zaufaniem przyjmuję uwolnienie od przekleństwa i dziękuję Ci za nie Jezu ! Otwieram się teraz całkowicie na przyjęcie wszystkich Błogosławieństw , które dla mnie przygotowałeś. Amen.
Dziękczynienie i Chwała Jezusowi za wszystko co uczynił w trakcie tej modlitwy. AMEN

♥ II. MODLITWA O UWOLNIENIE OD PRZEKLEŃSTW
Ojcze Niebieski, wyznaję, że moi przodkowie byli grzesznikami i pokornie proszę, aby grzechy ich, jak również skutki tych grzechów,wpływajace na mnie i całą moją rodzinę, zakryte zostały Krwią Pana Jezusa.
Dziękuję Ci Boże Ojcze za to, że Pan Jezus, z milości domnie, stał się za mnie przekleństwem (Ga.3,13b) na Krzyżu, abym ja z rodziną był uwolniony od wszelkiego przekleństwa.
Mocą tego Krzyża odrzucam każde przekleństwo i skutki tych grzechów, zawisłe nade mna i nad moją rodziną, a przez wiarę wkraczam w zasługi zbawcze Krzyża Świętego.
W Imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa.Amen.
Ojcze Niebieski, uznaje za grzech z mojej strony i ze strony mych przodków wszelkie działanie podejmowane dobrowolnie pod wpływem podszeptu szatana. Wyrzekam się, w Imię Pana naszego Jezua Chrystusa,wszystkiego, co pozwoliłoby wtargnąć szatanowi także w życie moje. Winy przodków i moje zanurzam w Krwi Jezusa Chrystusa, który jest moim Panem.Wierzę że On nas prwadziwie uwolni zarówno od wpływu i skutków praktyk okutystycznych, klątw czy uroków, które być może dotknęły moich przedków,a w konsekwencji mnie i moja rodzinę. Wierzę że, Jezus Chrystus, mój Pan i mój Bog prawdziwie uwolni nas od wszelkiego zła.Niech Duch Świety o Dory Ojcze tchnie na nas i odnowi nas i nasze życie. W Imie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

♥ MODLITWA PRZECIW CZAROM
(Z RYTUAŁU GRECKIEGO)

Kyrie Eleison. Panie, nasz Boże, Władco wieków wszechpotężny i wszechmogący, Ty stworzyłeś wszystko i wszystko przemieniasz swoją wolą. Ty w Babilonii zmieniłeś w rosę ogień pieca siedem razy mocniej rozpalonego niż zwykle; otoczyłeś opieką i uratowałeś swoich trzech świętych młodzieńców. Ty jesteś nauczycielem i lekarzem swoich dusz. Ty jesteś zbawieniem dla uciekających się do Ciebie. Ciebie prosimy i wzywamy, byś unicestwił, wypędził i zmusił do ucieczki wszelką potęgę złego ducha, wszelką obecność i knowania szatańskie, wszelki szkodliwy wpływ i wszelkie czary i uroki złych i nikczemnych osób działających na szkodę Twego sługi (imię).
Spraw, aby zamiast zawiści i szkodzenia przez czary dostąpił obfitości dóbr, mocy, powodzenia w życiu i miłości. Ty, Panie, który darzysz miłością ludzi, wyciągnij Twoje mocne dłonie, Twoje wysoko wzniesione potężne ramiona, przyjdź z pomocą i nawiedź ten Twój obraz, ześlij mu anioła pokoju, niezwyciężonego opiekuna duszy i ciała, który by oddalił i przepędził wszelką niegodziwą moc, wszelką truciznę i gusła osób szkodzących i zawistnych. Każdy bowiem, kto doświadcza Twojej pomocy, śpiewa Tobie z wdzięcznością: Pan jest moim obrońcą, nie będę się lękał tego, co może uczynić mi człowiek.Nie będę się bał zła, bo Ty jesteś ze mną. Ty jesteś moim Bogiem, moją mocą, moim potężnym Panem, Panem pokoju, Ojcem przyszłych wieków.
Prosimy Cię, Panie, nasz Boże, miej litość nad Twoim obrazem i wybaw Twego sługę od wszelkiej szkody lub niebezpieczeństwa pochodzącego od czarów, wesprzyj go i uchroń od wszelkiego zła. Przez wstawiennictwo najbardziej Błogosławionej i Chwalebnej pani Matki Boga, zawsze Dziewicy Maryi, jaśniejących archaniołów i wszystkich świętych Twoich.
Amen

♥ MODLITWA PRZECIW BLUŹNIERCZYM MYŚLOM I KOSZMAROM
O Panie, Jezu Chryste, ukochany mój i Wszechpotężny Boże,
pełen dobroci i miłosierdzia, proszę Cię najpokorniej i z największą ufnością,
na jaką moje serce zdobyć się może
racz uwolnić mnie od wszystkich złych, bluźnierczych, nieczystych,
napastliwych myśli.
Oddal ode mnie wszelki lęk i niepokój.
Wyzwól od nocnych koszmarów.
Spełnij o Panie swoją obietnicę, którą dałeś Kościołowi w Wieczerniku
i którą ponawiasz wobec nas podczas każdej Mszy świętej:
"Pokój Mój zostawiam wam, pokój Mój wam daję. Nie tak,
jak daje świat. Ja wam daję."
Jeśli zaś w napastliwych, natrętnych myślach, które zadają mi tyle cierpień
jest udział złego ducha, proszę pokornie:
Ty sam Panie mój i Boże, Zbawicielu kochany, rozkaż mu
by odszedł ode mnie i nie wracał więcej.
Niech znajdę w Twoim Najświętszym Sercu ucieczkę, oparcie i schronienie,
abym mógł wychwalać potęgę Twojego nieskończonego Miłosierdzia.
Jezu ufam Tobie!
Udziel mi i moim bliskim Swojego Błogosławieństwa,
Który żyjesz ikrólujesz na wieki wieków.
Amen.

♥ MODLITWA O UWOLNIENIE OD LĘKU
Boże, Stwórco i Obrońco ludzi, Ty ukształtowałeś człowieka na swój obraz i przez łaskę chrztu przedziwnie odnowiłeś jego godność. Wejrzyj na mnie. Twojego sługę, i usłysz moje błagania. Proszę Cię, niech moje serce przepełni blask Twojej chwały. Oddal ode mnie wszelką przemoc, lęk i przerażenie, abym w pokoju ducha razem z moimi braćmi mógł Cię wielbić w Twoim Kościele. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

♥ MODLITWA O ODZYSKANIE POKOJU SERCA
Wszechmogący Boże, Ty pozwalasz opuszczonym, aby mogli zamieszkać w domu, i przywracasz pomyślność tym, którzy ponieśli klęskę. Wejrzyj na moje utrapienie i przybądź mi na pomoc. Pokonaj niegodziwego wroga, abym uwolniony od jego natarczywości, odzyskał pokój i wolność. Obym mógł Tobie służyć w spokoju i wyznawać, że godne podziwu są Twoje dzieła, przez które przywracasz siłę swojemu ludowi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

♥ MODLITWA O UWOLNIENIE OD POKUS
Panie, Boże, zmiłuj się nade mną, Twoim sługą, który z powodu nadmiaru pokus stał się jakby wyrzuconym naczyniem. Wyrwij mnie z rąk moich nieprzyjaciół. Przybądź i odszukaj mnie zagubionego (zagubioną), uczyń na nowo swoją własnością i nigdy mnie nie opuszczaj. Obym we wszystkim mógł podobać się Tobie, skoro swą potężną mocą mnie odkupiłeś. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

♥ MODLITWA UWOLNIENIA
Panie Jezu Chryste! Wyznajemy, że jesteśmy grzesznikami. W swoim nieskończonym miłosierdziu, Zbawicielu nasz, odpuściłeś nam grzechy i obmyłeś nasze dusze Twoją Najdroższą Krwią!

Wyznajemy Panie, że bez Ciebie nic dobrego zbawiennego nie możemy uczynić!

Przyzywamy na pomoc Twoją Niepokalaną Matkę Maryję, Świętego Michała Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych. Przez ich wstawiennictwo uciekamy się do Ciebie, Jezu Chryste!

Przyjmujemy władzę i moc, których nam udzielasz, aby zwalczać zasadzki szatana i złych duchów.

Dlatego w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa nakazujemy wam złe duchy, abyście się oddaliły od nas i poszły do piekła!

W imię Jezusa Chrystusa, duchy pychy i zarozumiałości,
Oddalcie się od nas, od naszych braci i sióstr! (Powtarza sie.)

W imię Jezusa Chrystusa, duchy nienawiści i przekleństwa,
W imię Jezusa Chrystusa, duchy męczarni, tortur i zabójstwa,
W imię Jezusa Chrystusa, duchy zazdrości i zawiści,
W imię Jezusa Chrystusa, duchy nieczystości i rozpasania seksualnego,
W imię Jezusa Chrystusa, duchy gniewu i złości,
W imię Jezusa Chrystusa, duchy kradzieży i rozboju,
W imię Jezusa Chrystusa, duchy pijaństwa, narkomanii i nikotynizmu,
W imię Jezusa Chrystusa, duchy lenistwa i próżnowania,
W imię Jezusa Chrystusa, duchy podejrzliwości, uraz i niechęci,
W imię Jezusa Chrystusa, duchy kłamstwa, oszustwa i obłudy,
W imię Jezusa Chrystusa, duchy letniości, ospałości i apatii,
W imię Jezusa Chrystusa, duchy plotkowania, obmowy i oszczerstw,
W imię Jezusa Chrystusa, duchy podejrzeń, osądów i fałszywych opinii,
W imię Jezusa Chrystusa, duchy chciwości, bogacenia się ziemskiego i zaborczości,
W imię Jezusa Chrystusa, duchy niewiary i braku zaufania,
W imię Jezusa Chrystusa, duchy niesumienności, niedbalstwa i niewierności,
W imię Jezusa Chrystusa, duchy przemocy, gwałtu i wojny,
W imię Jezusa Chrystusa, duchy fałszywej przyjemności i wygodnictwa,
W imię Jezusa Chrystusa, duchy chorób i nagłych dolegliwości,
W imię Jezusa Chrystusa, duchy smutku, zniechęcenia i depresji,
W imię Jezusa Chrystusa, duchy zabobonów, sekciarstwa i okultyzmu,
W imię Jezusa Chrystusa, duchy magii, czarów, wróżenia i uroków,
W imię Jezusa Chrystusa, duchy zabijania nienarodzonych i eutanazji,
W imię Jezusa Chrystusa, duchy rozpaczy i myśli samobójczych,
W imię Jezusa Chrystusa, duchy odwodzące nas od Boga i zbawienia,
Mocą Jezusa Chrystusa, nakazujemy wam złe duchy, oddalcie się od naszych rodzin, krewnych, znajomych, przyjaciół i sąsiadów!
Oddalcie się od granic naszej Ojczyzny, która ma być królestwem Chrystusa i Maryi!
Oddalcie się od wszystkich narodów ziemi, odkupionych Krwią Jezusa!
Oddalcie się od naszych braci i sióstr, których obmyła Krew Jezusa i napełniła łaska Ducha Świętego na chrzcie świętym!

Naszą siłą i mocą jest Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel! Należymy do Niego i jesteśmy dziećmi Ojca Niebieskiego! Chcemy wypełniać, Ojcze Przedwieczny, Twoją najświętszą Wolę! Racz zesłać na nas śmierć, aniżeli mielibyśmy obrazić Cię grzechem ciężkim!
Matko Najświętsza, otul nas płaszczem swojej macierzyńskiej opieki! Chcemy na zawsze należeć do Jezusa i Ciebie!
Święty Michale Archaniele, broń nas przeciwko atakom szatana. Nasi Aniołowie Stróżowie i święci Patronowie, przybywajcie nam z pomocą!
Panie nasz i Boże! Do Ciebie chcemy należeć w życiu i przy śmierci. Amen.

(Za zgodą Kurii Diecezji Warszawsko- Praskiej z 8 VI 1998 r., nr 401/K/98 - do prywatnego odmawiania).

♥ PANCERZ ŚW.PATRYKA
Modlitwa - Pancerz św. Patryka, uwalnia od zniewoleń, wszelkiego rodzaju gnębienia duchowego, czy też stanów podenerwowania i innych wpływów działania nieczystych duchów. Chroni również przed atakami wszelkiego zła, zalecane odmawiać rano i wieczorem.
I
Związuję się dzisiaj
z wielką mocą, jaką daje wzywanie
Trójcy Przenajświętszej,
z wiarą w Trójcę w Jedność,
ze Stworzycielem wszechświata.
II
Związuję się dzisiaj
z mocą Wcielenia Chrystusa
oraz Jego Pogrzebu,
z mocą Jego Zmartwychwstania
oraz Jego Wniebowstąpienia,
z mocą Jego Przyjścia na Dzień Sądu.
III
Związuje się dzisiaj
z siłą miłości serafickiej,
z posłuszeństwem anielskim,
z posługą archanielską,
z nadzieją w Zmartwychwstanie po nagrodę,
z modlitwą Patriarchów,
z proroctwami Proroków,
z głoszeniem Ewangelii przez Apostołów,
z wiarą Wyznawców,
z czystością Świętych Dziewic,
z czynami prawych ludzi.
IV
Związuje się dzisiaj z mocą Nieba,
z jasnością słońca,
z bielą śniegu,
ze wspaniałością ognia,
z prędkością błyskawicy,
z szybkością wiatru,
z głębokością morza,
ze stabilnością ziemi,
z twardością skał.
V
Związuję się dzisiaj
z Bożą siłą, by mną przewodziła,
z Bożą mocą, by mnie podtrzymywała,
z Bożą Mądrością, by mnie pouczała,
z Bożym Okiem, by nade mną czuwało,
z Bożym Uchem, by mnie wysłuchiwało,
z Bożym Słowem, by mi dało mowę,
z Bożą Dłonią, by mnie prowadziła,
z Bożą Droga, by się stała przede mną,
z Bożą Tarczą, by mnie chroniła,
z Bożą Armią, by mnie zabezpieczała:
przed sidłami demonów,
przed popadnięciem w wady,
przed pożądaniem ciała,
przed każdym, kto knuje plany, by mi zaszkodzić,
czy jest on blisko, czy daleko,
czy jest jeden, czy też jest ich wielu.
VI
Wzywam dzisiaj te wszystkie cnoty,
przeciw wszelkiej wrogiej bezlitosnej sile,
która mogłaby napaść na moje ciało lub duszę,
przeciw oczarowaniom fałszywymi prorokami,
przeciw czarnemu prawu pogaństwa,
przeciw fałszywym prawom herezji,
przeciw podstępom idolatrii,
przeciw czarom kobiet, kowali i druidów,
przeciw wszelkiej wiedzy, która zaślepia duszę ludzką.
VII
Chryste, chroń mnie dzisiaj
przed trucizną, przed spaleniem,
przed utopieniem, przed zranieniem,
bym mógł otrzymać obfitą nagrodę.
VIII
Chrystus ze mną, Chrystus przede mną,
Chrystus za mną, Chrystus we mnie,
Chrystusa pode mną, Chrystus nade mną,
Chrystus po mojej prawicy, Chrystus po mojej lewicy,
Chrystus, gdy leżę, Chrystus, gdy siedzę, Chrystus, gdy wstaję.
IX
Chrystus w sercu każdego człowieka,
który myśli o mnie ,
Chrystus w ustach każdego człowieka,
który mówi do mnie,
Chrystus w każdym oku,
które mnie widzi,
Chrystus w każdym uchu,
które mnie słyszy.
X
Związuję się dzisiaj
z wielką mocą, jaką daje wzywanie
Trójcy Przenajświętszej,
z wiarą w Trójcę w Jedności,
ze Stworzycielem wszechświata.
XI
Zbawienie przychodzi od Pana,
zbawienie przychodzi do Chrystusa:
Niech Twoje Zbawienie, o Panie,
pozostanie z nami na zawsze.
Amen.

♥ LITANIA DO NAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA PANA
Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, / WYBAW NAS (powtarza się),
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego,
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza,
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię,
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu,
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony,
Krwi Chrystusa, przelana na Krzyżu,
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia,
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia,
Krwi Chrystusa, którą w Eucharystii poisz i oczyszczasz dusze,
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia,
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy,
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników,
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice,
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, .
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących,
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących,
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących,
Krwi Chrystusa, otucho umierających;
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych,
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego,
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej,
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

L:Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.
W:I uczyniłeś nas Królestwem Boga naszego.

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący, wieczny Boże,
któryś Jednorodzonego Syna Swego ustanowił Odkupicielem świata
i Krwią Jego dał się przebłagać,
daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszegozbawienia
i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi,
abyśmy radowali się wiekuistym szczęściem w niebie,
Przez tegoż Chrystusa Pana naszego.
Amen.

♥ BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DOMU

Niech nas błogosławi i strzeże wszechmogący i miłosierny + Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
Panie Jezu Chryste, wszechmogący Królu nieba i ziemi, Synu Dawida, Jezu Nazareński dla nas ukrzyżowany, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad tym domem, strzeż jego mieszkańców. Niech twoje Boskie błogosławieństwo towarzyszy im wszędzie, niech Duch Święty oświeca ich myśli i serca i niech moc Jego działa przez nich na każdym miejscu. Wszystko co się w tym domu znajduje, tych którzy do niego wchodzą i z niego wychodzą niech błogosławi i od złego osłania błogosławieństwo Trójcy Przenajświętszej, aby do niego żadne nieszczęście się nie zbliżyło.
Niech święte imię Jezusa z dziewięcioma chórami Aniołów będzie obecne w tym domu, darząc go swoim pokojem.
Niech go okrywa swoim macierzyńskim płaszczem Najświętsza Maryja Panna.
Niech go strzegą święci Archaniołowie.
Niech święci Apostołowie będą szafarzami jego dostatków.
Niech utwierdzają i umacniają go święci Ewangeliści.
Niech Krzyż Chrystusa będzie dachem tego domu.
Niech trzy gwoździe Chrystusa będą jego zaporą.
Niech korona Chrystusa będzie jego tarczą.
Niech Najświętsza Rana Jego Boskiego Serca będzie schronieniem dla wszystkich jego mieszkańców.
Jezu, Maryjo, Józefie święty i wszyscy nasi Patronowie, święci Aniołowie Stróżowie, wybłagajcie u Boga w Trójcy Świętej Jedynego, aby raczył zachować ten dom od piorunów, ognia, gradu, głodu, powodzi, napadów złych ludzi, zgorszenia, niedowiarstwa, herezji, długów i wszelakiego nieszczęścia, grożącego duszy lub ciału jego mieszkańców.
Niech nam w tym dopomoże Trójca Przenajświętsza: Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Amen.

(za pozwoleniem Kurii Matropolitalnej w Krakowie, Arcybractwo Straży Honorowej NSPJ)

♥ BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DOMU (KRÓTKIE, NA CODZIEŃ)

Boże, nasz Ojcze, nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki; † niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen
marcin Paweł ger shares this
6
Modlitwa
PATRYK PAVIA shares this
177
CZĘSTE ODWIEDZANE I ULUBIONE.

DO KRZYŻA ŚWIĘTEGO OD KAROLA WIELKIEGO KARLA DER GROSSER.
onet12
"Radek33 08/05/2014 13:38

Dla bezpieczeństwa naszej duszy nie odmawiajmy tych modlitw,w których są zwroty bezpośrednio skierowane do złych duchów,do szatana,jak w modlitwie uwolnienia czy o ochronę przed szatanem.(Odmawiajmy o zwycięstwo nad szatanem)....."

o. Gabriel Amorth i Siostra Angela Musolesi twierdzą inaczej. Rozkazy bezpośrednie nie moga tylko stosować osoby opętane. Wszystko jest …
More
"Radek33 08/05/2014 13:38

Dla bezpieczeństwa naszej duszy nie odmawiajmy tych modlitw,w których są zwroty bezpośrednio skierowane do złych duchów,do szatana,jak w modlitwie uwolnienia czy o ochronę przed szatanem.(Odmawiajmy o zwycięstwo nad szatanem)....."

o. Gabriel Amorth i Siostra Angela Musolesi twierdzą inaczej. Rozkazy bezpośrednie nie moga tylko stosować osoby opętane. Wszystko jest opisane w ksiazce Z Jezusem pokonac złego ducha. W bibli jest napisane W moje imie bedziecie wyrzucać złe duchy.
Radek33
Dla bezpieczeństwa naszej duszy nie odmawiajmy tych modlitw,w których są zwroty bezpośrednio skierowane do złych duchów,do szatana,jak w modlitwie uwolnienia czy o ochronę przed szatanem.(Odmawiajmy o zwycięstwo nad szatanem)

Modlitwy o uwolnienie NIE mogą odmawiać wszyscy świeccy!
Modlitwę mogą odmawiać Rycerze i Członkowie wspomagający Rycerstwo św. Michała Archanioła. Pozostali świeccy …More
Dla bezpieczeństwa naszej duszy nie odmawiajmy tych modlitw,w których są zwroty bezpośrednio skierowane do złych duchów,do szatana,jak w modlitwie uwolnienia czy o ochronę przed szatanem.(Odmawiajmy o zwycięstwo nad szatanem)

Modlitwy o uwolnienie NIE mogą odmawiać wszyscy świeccy!
Modlitwę mogą odmawiać Rycerze i Członkowie wspomagający Rycerstwo św. Michała Archanioła. Pozostali świeccy mogą ją odmawiać za pozwoleniem księdza egzorcysty w szczególnych okolicznościach.
edyta886
JEZU UFAM TOBIE 👏
edyta886
Dziękuje Ci za szczęsliwe święta i dziękuje wszystkim świętym.JEZU UFAM TOBIE
One more comment from edyta886
edyta886
Dziekuję Ci Boże Jezusku kochany Maryją Jozefie i wszyscy święci za dar przygotowania sie do tych świąt i za czuwanie mojej córki Julki przy grobie Pana Jezuska i proszę o łaskę i Błogosławienstwo dla całej mojej rodziny i znajomych i nasze nawrocenie i abysmy pogłębiali wiare w tron Bożego Miłosierdzia nigdy nie schodzilismy z tej drogi. Pokoj na ziemi. JEZU UFAM TOBIE
Engel44
Sacerdos Hyacinthus: Dzieci uczą nas klękania przed Panem Bogiem
Dzieci uczą nas klękania przed Panem Bogiem
Inka
♥ MODLITWA PRZECIWKO OSĄDOM I PRZEKLEŃSTWOM RZUCONYM PRZEZ INNYCH ŚWIADOMIE LUB NIEŚWIADOMIE
Niebieski Ojcze przychodzę do Ciebie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa w autorytecie jego imienia wyrzekam się wszystkich przekleństw rzuconych na moje życie poprzez słowa tych, którzy mi złorzeczyli i niszczyli mnie.
Przebaczam im i proszę Cię Panie abyś uwolnił mnie od wszelkich konsekw…More
♥ MODLITWA PRZECIWKO OSĄDOM I PRZEKLEŃSTWOM RZUCONYM PRZEZ INNYCH ŚWIADOMIE LUB NIEŚWIADOMIE
Niebieski Ojcze przychodzę do Ciebie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa w autorytecie jego imienia wyrzekam się wszystkich przekleństw rzuconych na moje życie poprzez słowa tych, którzy mi złorzeczyli i niszczyli mnie.
Przebaczam im i proszę Cię Panie abyś uwolnił mnie od wszelkich konsekwencji.
Dziękuję Ci Ojcze w imieniu Jezusa. Amen!
Już dłużej nie jestem pod żadnym osądem mówiącym o tym, że jestem porażką
że nigdy nie będę dobry/dobra.
To wszystko zniknęło.
Dzięki Ojcze Niebieski, Dzięki Panie Jezu, Dzięki Duchu Swięty!
Amen.
Ar2ur
Bardzo chcialbym umiescic link do tych modlitw na facbook ale nie wiem jak i czy zgodne byloby to z regulaminem ktory niestety jest po angielsku .Mam nadzieje ze nie celowo. Mam znajomych ktorzy odmawiaja te modlitwy przepisane na kartkach papieru noszonych przy sobie a potem fotografowanych telefonem . To smutne i piekne zarazem. Przepraszam za brak polskich liter w komentarzu.