05:25
Orędzia
194.4K
Afrykańska Młodzież śpiewa dla naszej Matki i Królowej Polski ku pokrzepieniu serc w czasach zamętu,restrykcji i braku wiary w zwycięstwo Dobra nad złem. Wspierajmy Afrykę choć jedną krótką …More
Afrykańska Młodzież śpiewa dla naszej Matki i Królowej Polski ku pokrzepieniu serc w czasach zamętu,restrykcji i braku wiary w zwycięstwo Dobra nad złem. Wspierajmy Afrykę choć jedną krótką modlitwą.Powinniśmy być dumni, że ktoś w Afryce myśli i tęskni za Naszą Królową. Jeszcze Polska nie zgineła bo jest z nami Królowa.
Dwa Serca Maryja Jezus shares this
11.4K
Maryja: Dzieci Moje Umiłowane. Ja jestem Królową Polski, Królową Polskiego Narodu.
Co to oznacza?
To oznacza wasze wielkie uprzywilejowanie, gdyż kraj, który jest w Mojej opiece, zwycięży wszelkie zło, gdy wierny Bogu pozostanie.
Co znaczy być wiernym w tych czasach próby?
Wiernym być, nie znaczy to, że każdego dnia wypełniamy swoje obowiązki i wywiązujemy się z modlitw, a także pościmy i …
More
Maryja: Dzieci Moje Umiłowane. Ja jestem Królową Polski, Królową Polskiego Narodu.
Co to oznacza?
To oznacza wasze wielkie uprzywilejowanie, gdyż kraj, który jest w Mojej opiece, zwycięży wszelkie zło, gdy wierny Bogu pozostanie.
Co znaczy być wiernym w tych czasach próby?
Wiernym być, nie znaczy to, że każdego dnia wypełniamy swoje obowiązki i wywiązujemy się z modlitw, a także pościmy i prowadzimy ofiarne życie.
Wierność, to całkowite oddanie Bogu i przyjmowanie z ufnym sercem Jego wyroków.
Czy wierności dochowacie, gdy wasze życie będzie zagrożone?
Wierność, to postawa życia, to świadectwo życia według Ewangelii.
Wierność, to miłość do Boga, a także umiłowanie Jego praw i przykazań.
Wierność, to pragnienie wypełnienia wszystkiego, co Bóg przykazał.
Wierność swemu powołaniu, wierność w codziennych obowiązkach, wierność w misji, którą Bóg nam powierzył.
Szatan teraz próbuje zwieść was z drogi, zniechęcić, a także wprowadzić w pułapkę.
Ważne jest, byście trwali na rozmowie z Bogiem, a także znajdowali czas na Adorację Boga w Najświętszym Sakramencie.
Płaszcz Mój otacza nadal całą Polskę i każdego z was z osobna. Jednak walka wciąż trwa i toczy się o każdą duszę. Dlatego nie ustawajcie w niczym i módlcie się za siebie nawzajem, za rodziny, za cały naród Polski i wszystkie dusze, by wytrwały w wierności Bogu. Pragnę wam podziękować za wasz trud, za waszą modlitwę, ofiary i posty.
Przychodźcie do Mojego Syna i pocieszajcie Jego Serce. Pocieszajcie Serce Boga Ojca Wszechmogącego. I Moje Serce pragnie waszego pocieszenia.
Miłość pragnie wzajemności, i w wasze serca będzie wlana miłość Boża, a łaska pocieszenia będzie wam dana. Radość jest darem dla duszy nawróconej, zaś szczęście jest darem dla dusz, co pełnią Bożą wolę.
Niech łaska Boża prowadzi was po prostej drodze. Trwajcie w miłości Boga, dbajcie, by szata waszej łaski była zawsze czysta, bo czas ten przejdzie tylko dusza prawa.
Ja jestem Królową Polski, ale przede wszystkim waszą Matką. Pragnę, byście przeszli czas ucisku w radości i zaufaniu Bogu. Któż jak Bóg!
Niech wola wasza będzie umocniona łaską Boga, a Miłosierdzie Boże będzie ratunkiem dla dusz, co się gubią i idą złą drogą. Przygarniam was, Moje dzieci, swoim płaszczem miłości i opieki. Pragnę was pocieszyć, by dusze wasze szły drogą Bożą w nadziei.
Ufajcie i wierzcie Mojemu Synowi, i czyńcie wszystko, co wam powie.

Dalsza cześć orędzia do siostry Anny przeczytasz klikając link poniżej

ORĘDZIE KRÓLA DLA POLKI I POLAKA-Teraz jest czas oczyszczenia narodu P…
Anieobecny
Czy ta młodzież też śpiewała ostatnio w Częstochowie...?
brodacz47
Afrykańska Młodzież śpiewa naszej Królowej. Prośba choć tylko o jedną krótką modlitwę. A tu w komentarzach zawody kto niżej upadnie. Najsmutniejsze chyba to gdy ktoś wiele pisze, gdy tak naprawdę nie wie co pisze. Mam o co się modlić, więc Wam mogę tylko współczuć 🥺
V.R.S.
Dlaczego pch24 sieje propagandę pisowską?
"Zgodnie z informacją przekazaną przez Centrum Informacyjne Rządu, jeszcze dzisiaj, zgodnie z wymogami konstytucyjnymi, wyrok zostanie opublikowany w Dzienniku Ustaw"
Pisowce miały psi obowiązek opublikować wyrok TK w DzU po jego wydaniu. Nie robiąc tego przez 3 miesiące łamano Konstytucję.More
Dlaczego pch24 sieje propagandę pisowską?
"Zgodnie z informacją przekazaną przez Centrum Informacyjne Rządu, jeszcze dzisiaj, zgodnie z wymogami konstytucyjnymi, wyrok zostanie opublikowany w Dzienniku Ustaw"

Pisowce miały psi obowiązek opublikować wyrok TK w DzU po jego wydaniu. Nie robiąc tego przez 3 miesiące łamano Konstytucję.
Magdalena Magdalia
Cichaj, już. Wszyscy wiemy, jak jest, ale dobrze, że w ogóle coś ruszyło.
V.R.S.
@Magdalena Magdalia
"Cichaj, już"
---
Rozumiem że Pani z tych co to ostatnio lubią ludziom mas(k)owo zamykać usta.
Magdalena Magdalia
Nie noszę tego gvwna.
wlowoj
"Zgodnie z wymogami konstytucyjnymi" to przypomnienie że taki był wymóg. Pierwsze zdanie artykułu mówi o 3m zwłoce.
JezusMaryja1
Piekni ludzie o pieknych sercach i dlatego tez cierpia przesladowanie za wiare.