Marieta Ria
141.2K
Strach je mocná sila. Môže nás priviesť k panike a úteku, alebo nás môže podnietiť k viere a konaniu. Bázeň pred Bohom je liekom na strach zo straty života. Zdravý strach je zbožná úcta k Bohu a …More
Strach je mocná sila. Môže nás priviesť k panike a úteku, alebo nás môže podnietiť k viere a konaniu. Bázeň pred Bohom je liekom na strach zo straty života. Zdravý strach je zbožná úcta k Bohu a vedie k duchovnej zrelosti, múdrosti a správnemu súdu a oslobodzuje nás od tyranie hriešnej pýchy, zbabelosti - najmä tvárou v tvár zlu a duchovnému klamu. V zásade existujú iba dve kráľovstvá, ktoré sú proti sebe navzájom - Božie kráľovstvo svetla - Jeho pravda a spravodlivosť a Satanovo kráľovstvo temnoty - jeho moc klamať a pokúšať ľudí, aby sa vzbúrili a robili to, čo je zlé. A neexistujú žiadne neutrálne strany - sme buď za Božie kráľovstvo, alebo proti nemu. Buď si zvolíme Ježiša a kráľovstvo, ktoré prináša - Božiu vládu mieru a spravodlivosti, alebo si zvolíme kráľovstvo tohto sveta, ktoré sa stavia proti Božej pravde a spravodlivosti. Preto Ježiš povedal svojim učeníkom, že musia prijať rovnaké zaobchádzanie s odporom a nepriateľstvom, ak Ho prijmú za svojho Pána a Majstra.
Duch Svätý …More
Antonia Orosova
Amen 🥰
Marieta Ria shares this
3643
macusana
Strach NIEJE od BOHA!
Antonia Orosova
Amen🥰