Clicks631

Hogy valamiképpen el ne sodródjunk

A Pew Research Center nagy port kavaró 2019-es felmérése szerint a magukat katolikusnak valló amerikaiak egyharmada, a gyakorló, templomba járó katolikusoknak hatvanhárom százaléka hiszi az egyház tanítását Krisztus Urunk valóságos jelenlétéről az oltáriszentségben.

A felmérés nyomán feltehető a nyugtalanító kérdés, hogy az egyszerű hívekkel párhuzamosan vajon a papság hány százaléka hiszi a valóságos jelenlétet, úgy, ahogy az egyház tanítása szerint hinnie kellene?

És ha valaki felhördülne a kérdésre, nyugodtan megfontolhat más hittételeket is, amelyek szintén alapvetőek, de könnyebben leleplezhető akár implicit tagadásuk is. Prédikációkat hallgatva felteheti a kérdést, hogy az adott pap vajon hisz-e például a keresztség szükségességében? Tényleg hiszi-e, ha nem lát problémát abban, hogy egy katolikus család akár évekig halogatja egy-egy újszülött megkeresztelését? Vagy, ha több évtizedig működik misszionáriusként, anélkül, hogy egyetlen embert is meg akarna keresztelni, és erre még büszke is! Hiszi-e a katolikus egyház tanítását arról, hogy vannak objektív, egyéni megítéléstől független súlyos bűnök, amelyek közül bármelyik örökre eltávolíthat Istentől? Tényleg hiszi-e az általa akár gyakran hivatkozott Szentlelket, ha nem lát kizáró összefüggést az egyéni súlyos bűnök és a Szentlélek bennünk lakása között? Beszél-e a végső dolgokról? Hiszi-e például az utolsó ítéletet? Hiheti-e egyáltalán az utolsó ítéletet, ha nem hisz a gonoszban, mint személyes létezőben, vagy ha azt gondolja, hogy a végén úgyis mindenki üdvözül? Ha a pokol üres, és így nem igaz a mi Urunk szava? Hiszi-e az üdvösséget, ha sosem beszél róla? A sor folytatható, feltehető a kérdés, hogy ha ezekben nem hisz egy pap, akkor feltételezhető-e a hite az eucharisztikus jelenlétben?
És ha nem hisz az eucharisztiában valóságosan jelenlévő Úrban, mi történik az általa celebrált misén?
Tovább
Lajos D shares this
142
Ámen!