AJPM
42504
montfort.kingeshop.com shares this
1125
AVE MARIA LURDSKEJ : MUZIKÁ (60 veršov) na PODPORU MODLITBA RUŽENCA -97-

« RUŽENEC JE OBDIVUHODNÉ !
Pomáha všetkým,
Uzdravuje nevyliečiteľnú dušu :
POVEDZME TEDA KAŽDÝ DEŇ RUŽENEC ! »

montfortajpm.blogspot.com/p/le-chapelet-recite-avec-vous.html
(Svätý Louis-Marie Grignion de Montfort)
GChevalier
« Chcete-li mít doma pokoj, modlete se jako rodina každý večer Růženec. »🙏
(sv. Pius X.)