Clicks1.9K

Modlárka Matka Tereza nebola svätá, ale démonická nekresťanka, ktorá sa klaňala modlám.

Modlárka Matka Tereza nebola svätá, ale démonická nekresťanka, ktorá sa klaňala modlám.
V tomto krátkom článku odhalím šokujúce odpadlíctvo matky Terezy.
Time: „Čo si myslíte o hinduizme?“
Matka Tereza: „Milujem všetky náboženstvá...“
Toto je odpadlíctvo najhoršieho druhu. Matka Tereza miluje falošné náboženstvá diabla. Toto zahŕňa odmietnutie Ježiša Krista, modlárstvo a aj satanizmus.
Vy ho nazývate ISHWAR, niektorí ho nazývajú ALLAH, niektorí proste Boh, ale všetci musíme uznať, že je to on, ktorý nás urobil pre väčšie veci: milovať a byť milovanými.“ (Matka Tereza, List premiérovi Indie, 1978 (Spink, s. 155.))
Toto je rúhanie! ISHWAR a ALLAH nie je pravý Boh, Najsvätejšia Trojica.
Kathryn Spink, Mother Teresa – An Authorized Biography, HarperCollins, 2011, strany 54-55: „Boli časy, kedy Matka Tereza prepravovala ľudí v hroznej chudobe vo fúriku robotníka... tým, ktorí už boli bez liečby (nevyliečiteľní), bola daná príležitosť zomrieť s dôstojnosťou, obdržiac rituály ich viery: pre hinduistov vodu z Gangy na ich pery; pre moslimov čítania z Koránu; pre zriedkavých kresťanov posledné obrady.“
Matka Tereza bola v skutočnosťou nepriateľkou ľudí, pretože ich udržovala vo falošných náboženstvách a uisťovala ich, že budú spasení vo falošných náboženstvách, takto ich utvrdzujúc na ceste do zatratenia. Matka Tereza napomáhala modlárstvu a sprostredkúvala ľuďom modlárske rituály, sama bola modlárkou a vôbec sa nesnažila niekoho obrátiť na pravé náboženstvo, t. j. kresťanstvo – katolicizmus.
Matka Tereza: „Obraciam ťa na lepšieho hinduistu alebo lepšieho moslima alebo lepšieho protestanta alebo lepšieho katolíka alebo lepšieho Parsee alebo lepšieho Sikha alebo lepšieho budhistu.“
Toto je totálne satanské a nekresťanské. Matka Tereza chcela, aby sa pohania stali „lepšími“ modlármi a aby sa takto dostali do ešte väčšej temnoty. Matka Tereza nebola kresťanka, ale nejakým nekresťanským pohanským hybridom, pohanskou náboženskou indiferentistkou, ktorá tvrdila, že sa drží nejakých prvkov kresťanstva (a ani tých teda veľa nebolo).
Matka Tereza nižšie vo svojej knihe A Simple Path (Jednoduchá cesta) cituje člena jej rádu, aby vysvetlila, ako sa spolu modlia s príslušníkmi iných náboženstiev a ako si niekedy čítajú z Biblie a niekedy z „iných písiem“.
Matka Tereza: „A máme čítania – niektorí Bibliu a iné písmaakákoľvek kniha sa môže čítať. (...) Nikdy som nenašla problém s tým, keď sa ľudia rôznych náboženstiev spolu modlia.“
Modlitba s nekatolíkmi je Katolíckou Cirkvou odsúdená. Toto bola „viera“ matky Terezy. V jej spoločenstve sa nachádzali ľudia zo všemožných náboženstiev a ona a iní indiferentisti ako ona sa s nimi modlili. Dokonca si čítali z kníh falošných náboženstiev, akoby boli na úrovni Biblie.

Tu sa modlárka matka Tereza z Kalkaty modlí nad hrobom pohana Ghándího – odpadlíctvo. Hereziarcha Ján Pavol II. to isté.

Tu sa modlárka matka Tereza z Kalkaty modlí pred sochou Budhy – toto je odpadlíctvo a modloslužobníctvo.
Matka Tereza bola nekresťanská modlárka, ktorá skončila v pekle. Heretik Ján Pavol II. ju však „beatifikoval“ a František „kanonizoval“, čo je dodatočným dôkazom, že neboli pápežmi a katolíkmi.
Pápež Eugen IV., Florentský koncil, 8. zasadanie, 22. novembra 1439, ex cathedra: „Ktokoľvek, kto chce byť spasený, predovšetkým je nevyhnutné, aby sa držal katolíckej viery; ak si osoba túto vieru neudrží celú a nepoškvrnenú, bezpochyby naveky zahynie.“
Prečítajte si aj to, ako bolo toto odpadnutie v Ríme predpovedané v Biblii.
Sedevakantistický kanál shares this
5649
Toto tu je veľmi výstižné ohodnotenie modlárky Matky Terezy, ktorá nebola svätá.
Sedevakantistický kanál
This video does accurately characterise manifest idolater Mother Theresa (who wasn't saint): Why Mother Teresa Was Not A Saint.
Lujza Vanesová
Matka Tereza sa modlí za dušu zosnulého a nie ze k nemu sa modlí.
milboy
ako si niekto ako "unamsanktam" môže dovoliť niekoho súdiť? Ty si asi prava ruka Božia priamo tu na tejto planéte. Ale v prípade, že nie si psychiatrický pacient, tak by si mal VEĽMI VÁŽIŤ SLOVÁ!! Boh je sudca a pros ho, aby ťa nesúdil tak ako súdiš TY!!
Unam Sanctam SK
Katolíci (medzi ktorých patrím aj ja) sa nemodlia pred sochou Budhy, nemilujú falošné náboženstvá diablove, nesprostredkuvávajú pohanské obrady a nedržia sa diabolského názoru, že si môžeme čítať z akejkoľvek knihy akéhokoľvek falošného náboženstva vrátane satanizmu atď. Takže ja za toto nebudem odsúdený. A okrem toho, ak toto neodsúdite, tak ste sa sami odsúdili kacírstvom a diabolskými bludmi (…More
Katolíci (medzi ktorých patrím aj ja) sa nemodlia pred sochou Budhy, nemilujú falošné náboženstvá diablove, nesprostredkuvávajú pohanské obrady a nedržia sa diabolského názoru, že si môžeme čítať z akejkoľvek knihy akéhokoľvek falošného náboženstva vrátane satanizmu atď. Takže ja za toto nebudem odsúdený. A okrem toho, ak toto neodsúdite, tak ste sa sami odsúdili kacírstvom a diabolskými bludmi (Tít 3,11). Myšlienka niektorých bludárov, že ak nikoho neodsúdiš, tak ťa preto Boh neodsúdi (a všetko je teda dovolené), je totálne chorá a pred súdom s tým neobstojíte.
Sedevakantistický kanál
@Anna Horváthová Veď práve o to ide, že sa modlí za dušu, ktorá zomrela ako pohan a mimo Cirkvi. Kresťania majú povinnosť vyplývajúcu z pravdy Evanjelia, že len skrze Ježiša je spása, majú povinnosť sa vyhýbať modleniu za tých, ktorí šli naveky do pekla k Luciferovi lebo uctievali falošných bohov.

Sk 4,10,12 „(10.) … nech je to teda známe vám aj celému izraelskému ľudu: V mene Ježiša Krista …More
@Anna Horváthová Veď práve o to ide, že sa modlí za dušu, ktorá zomrela ako pohan a mimo Cirkvi. Kresťania majú povinnosť vyplývajúcu z pravdy Evanjelia, že len skrze Ježiša je spása, majú povinnosť sa vyhýbať modleniu za tých, ktorí šli naveky do pekla k Luciferovi lebo uctievali falošných bohov.

Sk 4,10,12 „(10.) … nech je to teda známe vám aj celému izraelskému ľudu: V mene Ježiša Krista Nazaretského, ktorého ste vy ukrižovali a ktorého Boh vzkriesil z mŕtvych!“ , “ (12.) … A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení.
Ester J B H
Toto keby niekto preložil. Myslím, že tu je to vystihnuté veľmi dobre, v krátkom čase veľa info a podstatných: Why Mother Teresa Was Not A Saint.
Ester J B H
Posťahujte si, kým to tam ešte je!
Unam Sanctam SK
Žiaľ, hento pravdepodobne ešte nikto nepreložil. Ale tieto videá a články od autora toho videa sú v slovenčine. Prečítajte si toto a zaujmite správne postoje a urobte všetko nevyhnutné k spáse:
vatikankatolicky.com/herezy-ii-vatikanskeho-koncilu/
vatikankatolicky.com/velke-odpadnutie/
vatikankatolicky.com/antikrist-identifikovany/
vatikankatolicky.com/babylon-padol-padol/
vatikankatolicky.com/…More
Žiaľ, hento pravdepodobne ešte nikto nepreložil. Ale tieto videá a články od autora toho videa sú v slovenčine. Prečítajte si toto a zaujmite správne postoje a urobte všetko nevyhnutné k spáse:
vatikankatolicky.com/herezy-ii-vatikanskeho-koncilu/
vatikankatolicky.com/velke-odpadnutie/
vatikankatolicky.com/antikrist-identifikovany/
vatikankatolicky.com/babylon-padol-padol/
vatikankatolicky.com/apokalypsa/
Unam Sanctam SK
Treba mať na pamäti, že matka Tereza je v pekle. Nemohla byť spasená, pretože bola modlárka a nekatolíčka, ktorá sa neobrátila. Dokonca bol pred jej smrťou na nej vykonaný "exorcizmus". Pápežské kanonizácie sú neomylné, a keďže matka Tereza nebola kresťankou, "kanonizácia" Františka je dôkazom, že nie je pápežom.