Sedevakantistický kanál shares this
5636
Toto tu je veľmi výstižné ohodnotenie modlárky Matky Terezy, ktorá nebola svätá.
Sedevakantistický kanál
This video does accurately characterise manifest idolater Mother Theresa (who wasn't saint): Why Mother Teresa Was Not A Saint.
Anna Horváthová
Matka Tereza sa modlí za dušu zosnulého a nie ze k nemu sa modlí.
milboy
ako si niekto ako "unamsanktam" môže dovoliť niekoho súdiť? Ty si asi prava ruka Božia priamo tu na tejto planéte. Ale v prípade, že nie si psychiatrický pacient, tak by si mal VEĽMI VÁŽIŤ SLOVÁ!! Boh je sudca a pros ho, aby ťa nesúdil tak ako súdiš TY!!
Unam Sanctam SK
Katolíci (medzi ktorých patrím aj ja) sa nemodlia pred sochou Budhy, nemilujú falošné náboženstvá diablove, nesprostredkuvávajú pohanské obrady a nedržia sa diabolského názoru, že si môžeme čítať z akejkoľvek knihy akéhokoľvek falošného náboženstva vrátane satanizmu atď. Takže ja za toto nebudem odsúdený. A okrem toho, ak toto neodsúdite, tak ste sa sami odsúdili kacírstvom a diabolskými bludmi (…More
Katolíci (medzi ktorých patrím aj ja) sa nemodlia pred sochou Budhy, nemilujú falošné náboženstvá diablove, nesprostredkuvávajú pohanské obrady a nedržia sa diabolského názoru, že si môžeme čítať z akejkoľvek knihy akéhokoľvek falošného náboženstva vrátane satanizmu atď. Takže ja za toto nebudem odsúdený. A okrem toho, ak toto neodsúdite, tak ste sa sami odsúdili kacírstvom a diabolskými bludmi (Tít 3,11). Myšlienka niektorých bludárov, že ak nikoho neodsúdiš, tak ťa preto Boh neodsúdi (a všetko je teda dovolené), je totálne chorá a pred súdom s tým neobstojíte.
Sedevakantistický kanál
@Anna Horváthová Veď práve o to ide, že sa modlí za dušu, ktorá zomrela ako pohan a mimo Cirkvi. Kresťania majú povinnosť vyplývajúcu z pravdy Evanjelia, že len skrze Ježiša je spása, majú povinnosť sa vyhýbať modleniu za tých, ktorí šli naveky do pekla k Luciferovi lebo uctievali falošných bohov.

Sk 4,10,12 „(10.) … nech je to teda známe vám aj celému izraelskému ľudu: V mene Ježiša Krista …More
@Anna Horváthová Veď práve o to ide, že sa modlí za dušu, ktorá zomrela ako pohan a mimo Cirkvi. Kresťania majú povinnosť vyplývajúcu z pravdy Evanjelia, že len skrze Ježiša je spása, majú povinnosť sa vyhýbať modleniu za tých, ktorí šli naveky do pekla k Luciferovi lebo uctievali falošných bohov.

Sk 4,10,12 „(10.) … nech je to teda známe vám aj celému izraelskému ľudu: V mene Ježiša Krista Nazaretského, ktorého ste vy ukrižovali a ktorého Boh vzkriesil z mŕtvych!“ , “ (12.) … A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení.
Ester J B H
Toto keby niekto preložil. Myslím, že tu je to vystihnuté veľmi dobre, v krátkom čase veľa info a podstatných: Why Mother Teresa Was Not A Saint.
Ester J B H
Posťahujte si, kým to tam ešte je!
Unam Sanctam SK
Žiaľ, hento pravdepodobne ešte nikto nepreložil. Ale tieto videá a články od autora toho videa sú v slovenčine. Prečítajte si toto a zaujmite správne postoje a urobte všetko nevyhnutné k spáse:
vatikankatolicky.com/herezy-ii-vatikanskeho-koncilu/
vatikankatolicky.com/velke-odpadnutie/
vatikankatolicky.com/antikrist-identifikovany/
vatikankatolicky.com/babylon-padol-padol/
vatikankatolicky.com/…More
Žiaľ, hento pravdepodobne ešte nikto nepreložil. Ale tieto videá a články od autora toho videa sú v slovenčine. Prečítajte si toto a zaujmite správne postoje a urobte všetko nevyhnutné k spáse:
vatikankatolicky.com/herezy-ii-vatikanskeho-koncilu/
vatikankatolicky.com/velke-odpadnutie/
vatikankatolicky.com/antikrist-identifikovany/
vatikankatolicky.com/babylon-padol-padol/
vatikankatolicky.com/apokalypsa/
Unam Sanctam SK
Treba mať na pamäti, že matka Tereza je v pekle. Nemohla byť spasená, pretože bola modlárka a nekatolíčka, ktorá sa neobrátila. Dokonca bol pred jej smrťou na nej vykonaný "exorcizmus". Pápežské kanonizácie sú neomylné, a keďže matka Tereza nebola kresťankou, "kanonizácia" Františka je dôkazom, že nie je pápežom.