mk2017
11950

ŚWIĘTE ODPUSTY ZUPEŁNE I CZĄSTKOWE

ŚWIĘTE ODPUSTY ZUPEŁNE I CZĄSTKOWE. Skutecznym środkiem uwalniającym dusze czyśćcowe z ich cierpień i pomagające im przejść do nieba jest uzyskiwanie odpustów zupełnych i cząstkowych. Czym są odpusty?More
ŚWIĘTE ODPUSTY ZUPEŁNE I
CZĄSTKOWE.
Skutecznym środkiem uwalniającym dusze czyśćcowe z ich cierpień i pomagające im przejść do nieba jest uzyskiwanie odpustów zupełnych i cząstkowych.
Czym są odpusty?
Odpusty są świętym skarbem, złożonym z zasług Pana naszego Jezusa Chrystusa, Najświętszej Panny Maryi i wszystkich świętych. Poprzez skarb odpustów, „wierni mogą otrzymać dla siebie, a także dla dusz w czyśćcu, darowanie kar doczesnych będących skutkiem grzechów“ (KKK 1498).
Wchodząc w szczegóły, Katechizm wyjaśnia, iż „odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych. Odpust jest cząstkowy albo zupełny zależnie od tego, czy od kary doczesnej należnej za grzechy uwalnia w części czy w całości“ (KKK 1471).
More
mk2017
Prośmy Maryję, Wspomożycielkę dusz czyśćcowych, aby udzieliła nam drogocennej łaski miłosierdzia względem zmarłych, poprzez oddawanie za nich wszystkich odpustów naszych modlitw i ofiar, naszych jałmużn i postów, naszych dobrych uczynków i nade wszystko odprawiania bądź wysłuchiwania Mszy świętej, wraz z przystąpieniem do Komunii świętej.