Pozew przeciwko Jorge Bergoglio za zbrodnie przeciwko ludzkości

Reiner Fuellmich
Przewodniczący procesu
Norymberskiego-2


Pozew przeciwko Jorge Bergoglio za zbrodnie przeciwko ludzkości

Bizantyjski Katolicki Patriarchat niniejszym składa pozew przeciwko Jorge Bergoglio, tak zwanemu Franciszkowi, okupującemu papiestwo w Kościele Katolickim, za zbrodnie przeciwko ludzkości w związku ze skandalem COVID-19.
Jorge Bergoglio:
1) wydał alarmującą wiadomość i nakazał zamknięcie kościołów na całym świecie na podstawie fałszywych informacji, manipulując w ten sposób i powodując traumę psychiczną milionów wierzących katolików. Jego fałszywy alarm, potwierdzony de facto zamknięciem kościołów, spowodował psychiczną traumę światowej publiczności. Uczestnicząc w skandalu dotyczącym COVID-19, Jorge Bergoglio zaangażował się w zorganizowaną przestępczość przeciwko ludzkości;
2) nakazał noszenie masek w kościołach i utrzymywanie dystansu, wywołując w ten sposób panikę i masową psychozę, jakby istniało niezwykle poważne zagrożenie życia. W rzeczywistości dopuścił się rażącego oszustwa i manipulacji;
3) nadużył moralnego autorytetu swojego urzędu do masowej sugestywnej agitacje na rzecz przyjmowania śmiertelnie niebezpiecznej i szkodliwej szczepionki mRNA, która
a) zmienia ludzki genom, co prowadzi do zagłady rodzaju ludzkiego, a to jest zbrodnia przeciwko Bogu Stwórcy i ludzkości;
b) zawiera tkankę wyrwaną z żywego nienarodzonego dziecka przed jego zabiciem;
c) zawiera hydrożel z organicznymi nanocząsteczkami, przez co nie tylko, że jest szkodliwa dla zdrowia, ale jest również elementem procesu stopniowej chipizacji ludzkości;
d) jest narzędziem ludobójstwa 6 miliardów, zgodnie z programem Klubu Rzymskiego.
Bergoglio ponosi zatem odpowiedzialność przed Bogiem nie tylko za planowane ludobójstwo, ale także za podporządkowanie dusz szatanowemu systemowi bestii (zob. Ap 13-14).
Żądamy, aby nasz pozew został uwzględniony z tych ważnych powodów i aby Jorge Bergoglio, na mocy prawa międzynarodowego i Kodeksu Norymberskiego, został sprawiedliwie skazany jako przestępca przeciwko ludzkości.

Pozew został złożony przez Bizantyjski Katolicki Patriarchat 19 maja 2021 r

Zapisz się do naszego newslettera, aby otrzymywać najnowsze informacje od BPK

mailerlite.com/webforms/landing/b9p8t8