Clicks320

Rukopis, kterým prezident Beneš zradil vlast zveřejnila poprvé TV

Libor Halik
52
J. Nečas: „Dva týdny před Mnichovem jsem byl zavolán prezidentem Benešem z jeho úřadu. Vzpomínám si, jak jsem byl šokován naším rozhovorem při této příležitosti a trvalo několik minut, než jsem se …More
J. Nečas: „Dva týdny před Mnichovem jsem byl zavolán prezidentem Benešem z jeho úřadu. Vzpomínám si, jak jsem byl šokován naším rozhovorem při této příležitosti a trvalo několik minut, než jsem se vzpamatoval. V tomto telefonickém rozhovoru mě prezident Beneš důvěrně oznámil, že při své příští návštěvě v Paříži bych měl prodiskutovat otázku postoupení části Československa, aby se zabránilo jeho úplnému zničení.“ Nečas dále píše, že před odletem dostal od osobního tajemníka prezidenta Prokopa Drtiny papír s instrukcemi pro jednání psanými Benešem a uvádí jejich stručný obsah včetně pokynu, že tento papír měl být zničen. Následně vysvětluje proč se rozhodl instrukce nezničit a dále uvádí, že předal Blumovi poselství v jeho venkovském sídle a že Blum „druhého dne mé návštěvy poslal bývalého šéfa kabinetu, Bluemela, k Daladierovi v 9,00 hod. ráno. Velice brzo po jejich rozhovoru byli Daladier a Bonnet se svým štábem na cestě letadlem do Londýna“. Nečas ve zprávě rovněž uvedl, že Benešovy písemné instrukce předal manželce. Více na: deliandiver.org/…/mnichovska-zrad…
Dori-2000 shares this.
Beneš
Caesar likes this.
Libor Halik
Prezident Beneš podal Hitlerovi 15.9.1938 prst, ten si vzal celou ruku 30.9.1938 a od 15.3.1939 celé Čechy a Moravu. Pro @mavigerdan Jedinou slabinou celé Benešovy „postmnichovské“ strategie tak bylo zachování písemných instrukcí, které sám napsal pro ministra Nečase na cestu do Francie z 15. 9. 1938. V tomto dokumentu stojí psáno Benešovou rukou mj. to, že plán nabídnout Německu 4-6 tisíc …More
Prezident Beneš podal Hitlerovi 15.9.1938 prst, ten si vzal celou ruku 30.9.1938 a od 15.3.1939 celé Čechy a Moravu. Pro @mavigerdan Jedinou slabinou celé Benešovy „postmnichovské“ strategie tak bylo zachování písemných instrukcí, které sám napsal pro ministra Nečase na cestu do Francie z 15. 9. 1938. V tomto dokumentu stojí psáno Benešovou rukou mj. to, že plán nabídnout Německu 4-6 tisíc kilometrů čtverečních území s 1,5-2 miliony sudetoněmeckých obyvatel musí být tajně umluven mezi Francií, Anglií a Československem a že o věci nemá být informován ani československý vyslanec ve Francii Štefan Osuský. Posledním bodem pak je pokyn pro vykonavatele mise ministra Nečase, aby tyto písemné instrukce zničil.
Jaromíru Nečasovi bylo ovšem po vykonání mise jasné, že pokud by tato byla prozrazena, a Beneš se k ní z jakýchkoliv důvodů nepřihlásil, v případě zničení instrukcí nebude mít žádný důkaz o tom, že ve Francii plnil příkaz prezidenta, a že by pak on sám mohl být souzen jako vlastizrádce. Proto učinil logické a zároveň osudové rozhodnutí a Benešův rukopis si ponechal.(33) Zdroj: deliandiver.org/…/mnichovska-zrad…
mavigerdan
Třetiny? Beneš nabízel "jen"4-6tis.km2, Mnichov vzal 28tis.km2 později zaokrouhlených na 41km2.
Snad nejsmutnější byli bratři Poláci :
2. 10. 1938 překročila polská vojska řeku Olši a zabrala tzv. Zaolzie.
Rozlohou 830 km² a žilo v něm 220 000 osob (125 000 národnosti československé, 76 000 polské, 17 000 německé). Uzemí bylo připojeno ke katovickému vojvodství. Byly ihned zavřeny české školy, …
More
Třetiny? Beneš nabízel "jen"4-6tis.km2, Mnichov vzal 28tis.km2 později zaokrouhlených na 41km2.
Snad nejsmutnější byli bratři Poláci :
2. 10. 1938 překročila polská vojska řeku Olši a zabrala tzv. Zaolzie.
Rozlohou 830 km² a žilo v něm 220 000 osob (125 000 národnosti československé, 76 000 polské, 17 000 německé). Uzemí bylo připojeno ke katovickému vojvodství. Byly ihned zavřeny české školy, zakázány české bohoslužby a likvidovány české spolky, české obyvatelstvo bylo vyzváno, aby se do 1. 11. 1938 vystěhovala z tohoto území. Masové vystěhování probíhalo od října 1938 do ledna 1939 a počet nuceně vystěhovalých se pohyboval mezi 20 - 50 000 obyvateli s příklonem k horní hranici. Formy vyhnání byly různé, od prostého vyhrožování, propouštění z práce, přes různé formy násilí na majetku a osobách, zatýkání a úředního vypovídání s lhůtou 6, 24 a 48 hodin.
snakee
zasvěceno v zednářském ritu, jenom by mě zajímalo co tím masonérie sleduje
Detektiv
Benešova nabídka třetiny území s čs.Němci není nic nového, ale nové je výslovné označení Beneše jako vlastizrádce. Avšak Pithartova slova na konci tohoto úryvku, že to bylo v principu to, co Beneš chtěl, aby po nás chtěli, je Pithartova demagogie. Nemůže vědět, co Beneš chtěl.
Libor Halik
Že to zveřejnila už i TV je myslím díky tomu, že 7.10.2017 byla Česká republika zasvěcena PMarii fatimské. Pravdou nás začíná osvobozovat. Pravda o dějinách 20. století Čech a Moravy je známa daleko více v zahraničí než v České republice. Zde nejdůležitějších 17 minut zasvěcení na videu
Díky 7.10.2017 zasvěcení PM se válka vyhne naší vlasti
Dori-2000 likes this.