01:04
amor_victorious
141.9K
Papa Francisco teria feito exorcismo na Praça de São Pedro. Padre Paulo Ricardo Papież Francisco uczynił egzorcyzmy na Placu Świętego Piotra Opublikowano 20 maj 2013 www.youtube.com/watchMore
Papa Francisco teria feito exorcismo na Praça de São Pedro.

Padre Paulo Ricardo
Papież Francisco uczynił egzorcyzmy na Placu Świętego Piotra
Opublikowano 20 maj 2013
www.youtube.com/watch
jacobini87
MEXICO...MEXICO...MEXICO...NO AL ABORTO.
ulek7 shares this
Do końca i bez granic oddany panu Bogu.
Panie Boże , Ty wszystko możesz, Daj nam jeszcze cieszyć się modlitwą z Tym, który umiłował Cię ponad życieMore
Do końca i bez granic oddany panu Bogu.

Panie Boże , Ty wszystko możesz, Daj nam jeszcze cieszyć się modlitwą z Tym, który umiłował Cię ponad życie
stanislawp
Jesli to wszystko prawda co o. Gabriele Amorth sie wywiedzial, to ten opętany bedzie musial dlugo poczekać na uwolnienie.
Sorry Angelo, but bishops are not likely to admit wrongdoings.
stanislawp
Włochy
Słynny rzymski egzorcysta, o. Gabriele Amorth jest przekonany, że papież Francis przeprowadzil egzorcyzmy w ubiegłą niedzielę na placu Świętego Piotra. O. Amorth wyraził zdanie przed włoska stacją radiowa - cytuję: ". To były prawdziwe egzorcyzmy i powiem ci więcej: osoba, która papież egzorcyzmował, przyszła dzisiaj na 11:30 do mnie" Ojciec Amorth dalej: "On ma 43 lat i ma żonę i dzieci.…More
Włochy

Słynny rzymski egzorcysta, o. Gabriele Amorth jest przekonany, że papież Francis przeprowadzil egzorcyzmy w ubiegłą niedzielę na placu Świętego Piotra. O. Amorth wyraził zdanie przed włoska stacją radiowa - cytuję: ". To były prawdziwe egzorcyzmy i powiem ci więcej: osoba, która papież egzorcyzmował, przyszła dzisiaj na 11:30 do mnie" Ojciec Amorth dalej: "On ma 43 lat i ma żonę i dzieci. Ma na imie Angelo. On jest opętany przez czterech demonów. . Przeprowadziłem długie egzorcyzmy na nim dzisiaj "na pytanie, czy papież mógł wypędzać demony, czy nie, Amorth odpowiedział:" Można powiedzieć, że przeprowadził egzorcyzmy na nim, ponieważ egzorcyzmem jest także to, co ktoś robi kiedy kładzie ręce na osobę i modli się a nie za pomocą spisanych egzorcyzmów. "

Włochy

O. Gabriele Amoth przedstawił dalsze informacje o osobie, egzorcyzmowanej przez Papieża Franciszka w ostatnią niedzielę. Zdaniem Amortha, człowiek ten to Mexican i jego opetanie jest - cytuję -. Vendeta diabła przeciwko meksykańskim biskupom, którzy nie sprzeciwili się aborcji w sposob jak powinni. "Ojciec stwierdził, że ten człowiek będzie wyzwolony tylko wtedy, gdy biskupi Meksyku wyraza zal, że nie interweniowali i uczynia pokutę za brak działania. Korzystajac z tego samego rozumowania, Gloria.tv zastanawia się, czy to możliwe, że niemiecki penitent może otrzymać egzorcyzm i byc uwolnionym bo biskupi bedą pokutować na poparcie Episkopatu Niemiec w sprawie morning-after pill?
(tabletka na poronienia)
One more comment from stanislawp
stanislawp
Italy
The famous Roman exorcist, Fr Gabriele Amorth is convinced that Pope Francis performed an exorcism last Sunday on Saint Peter’s square. Fr Amorth expressed his oppinion in front of an Italian radio station – quote: “This was a true exorcism and I tell you more: the person who the Pope exorcised, came today at 11.30 a.m. to me.” Father Amorth continued: “He is 43 years old and has a wife …More
Italy

The famous Roman exorcist, Fr Gabriele Amorth is convinced that Pope Francis performed an exorcism last Sunday on Saint Peter’s square. Fr Amorth expressed his oppinion in front of an Italian radio station – quote: “This was a true exorcism and I tell you more: the person who the Pope exorcised, came today at 11.30 a.m. to me.” Father Amorth continued: “He is 43 years old and has a wife and children. His name is Angelo. He is possessed by four demons. I performed a long exorcism on him today.” To the question of whether the Pope was able to cast out the demons or not, Amorth replied: “We can say that he performed an exorcism on him, because an exorcism is also what somebody does when he puts his hands on a person and prays while not using written exorcisms.”

Italy

Fr Gabriele Amoth gave further information about the person exorcised by Pope Francis last Sunday. According to Amorth, the man is Mexican and his possession is – quote – a vengenace of the devil against the Mexican bishops who did not oppose abortion the way they were supposed to.” Father stated that this man will be liberated only if the Mexican bishops repent that they did not intervene and make penance for non-action. Using this same reasoning, Gloria.tv wonders if it were possible that a German penitent could receive an exorcism to repent over the German bishops' support for the morning-after pill?