CÓRKA MARYI
21684

Matka Zbawienia: Jeśli kochacie Mojego Syna, musicie Mu ufać. Jeśli Mu zaufacie, to wiedzcie, że On zawsze czeka z miłością i czułością ...

KSIĘGA PRAWDY

poniedziałek, 17 listopada 2014 roku, godz. 19.20

Moje drogie dzieci, dla ogromnej większości ludzi modlitwa nie jest łatwa. Dla tych małej wiary może to być trudne zadanie, a wielu nie rozumie znaczenia modlitwy ani dlaczego jest ona ważna.

Kiedy jesteście w miłosnym związku z inną osobą, jest ważne, aby ze sobą rozmawiać. Bez komunikacji związek będzie borykał się z trudnościami, aż w końcu ten związek wygaśnie. To samo dotyczy komunikowania się z Bogiem. Nie możecie Go zobaczyć, dotknąć czy poczuć, ale gdy z Nim rozmawiacie, On odpowie. Taka jest tajemnica Boskości Boga. Z czasem ci, którzy rozmawiają z Bogiem przez Jego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, zbudują z Nim ścisłą więź.

Dzieci, kiedy wołacie do Mojego Syna własnymi słowami, On słyszy każdy krzyk bólu i każdą prośbę skierowaną do Niego. Gdy wytrwale będziecie rozmawiali z Moim Synem, na swój własny sposób, po chwili będziecie wiedzieli, że On was słyszy. Te dusze, które wołają o Miłosierdzie albo dla własnych dusz, albo dla zbawienia innych, zawsze otrzymają szczególne Dary z Nieba.

Modlitwa nie jest skomplikowana. Ona jest tak prosta jak zwracanie się do kogoś, kogo kochacie. A kiedy kochacie drugiego człowieka, to możecie mieć pewność, że Bóg jest obecny, ponieważ On jest Miłością. Kiedy kogoś naprawdę kochacie, zawsze w waszym sercu jest ufność. Jeśli kochacie Mojego Syna, musicie Mu ufać. Jeśli Mu zaufacie, to wiedzcie, że On zawsze czeka z miłością i czułością. Raduje się, gdy zwracacie się do Niego z prośbami, bo zrobi wszystko, aby przynieść wam Swój pokój i pocieszenie.

Nigdy nie wzbraniajcie się przed rozmową z Moim Synem poprzez modlitwę. On bardzo pragnie waszego towarzystwa i wkrótce nie będziecie mieli wątpliwości co do Jego Istnienia. Im więcej się modlicie, tym silniejsza będzie wasza relacja z Bogiem. Osoby pobłogosławione taką głęboką i nieprzemijającą miłością do Mojego Syna będą miały w sercach zaszczepiony pokój, tak że żadne cierpienie na tej ziemi nie będzie mogło tego zakłócić.

Módlcie się każdego dnia. Rozmawiajcie z Moim Synem podczas swoich codziennych żmudnych obowiązków. Proście Mnie, abym przyprowadziła was bliżej Mojego Syna. A gdy będziecie chcieli Go bardziej kochać, będę Go prosiła, aby wam błogosławił. Miłość do Boga z poczuciem głębokiej bliskości jest Darem od Boga i osiągniecie ją tylko dzięki regularnej modlitwie.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…licie-tym-silniejsza-bedzie-wasza-relacja-z-bogiem
wordpress.com/…y-the-stronger-will-be-your-relationship-with-god/

_______________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

Matka Zbawienia: Zbawienie należy do was jedynie dzięki pojednaniu z Bogiem

Matka Zbawienia: Grupy Krucjaty Modlitwy uratują miliardy dusz i dlate…

Matka Zbawienia: Żadna prośba nie zostanie zignorowana i jeśli taka je…

Matka Zbawienia: Pamiętajcie, że szatan nienawidzi tej Misji, bo przez nią straci miliardy dusz

Matka Zbawienia: Nigdy nie wolno wam przyzwalać na jakiegokolwiek rodzaju podżeganie do nienawiści

_______________________________________________________________
CÓRKA MARYI
"Módlcie się każdego dnia. Rozmawiajcie z Moim Synem podczas swoich codziennych żmudnych obowiązków. Proście Mnie, abym przyprowadziła was bliżej Mojego Syna. A gdy będziecie chcieli Go bardziej kochać, będę Go prosiła, aby wam błogosławił."