charisma
11449
Bazsó-Dombi Attila
58. §. I.3. Krisztus embersége. I. Krisztus emberi természete. 3. Jézus Krisztus velünk azonos lényegű
Kérdés. Zsidó-e az Úr Krisztus szent embersége szerint? – Felelet. Ha a zsidó névvel
vallást vagy szellemerkölcsi jelleget és irányt akarunk jelölni, akkor Krisztus nem zsidó. Hisz
tanító tevékenységének egyik irányelve, hogy a zsidó szellemet pellengérre állította,4 és
tanításával meg példájáv…More
58. §. I.3. Krisztus embersége. I. Krisztus emberi természete. 3. Jézus Krisztus velünk azonos lényegű
Kérdés. Zsidó-e az Úr Krisztus szent embersége szerint? – Felelet. Ha a zsidó névvel
vallást vagy szellemerkölcsi jelleget és irányt akarunk jelölni, akkor Krisztus nem zsidó. Hisz
tanító tevékenységének egyik irányelve, hogy a zsidó szellemet pellengérre állította,4 és
tanításával meg példájával egyszer s mindenkorra megszabadította tőle még a jóindulatú
zsidókat is. Ha a zsidó név fajt jelent, akkor áll az Üdvözítőre, mit Szent Pál mond: «Az
izraeliták közül való Krisztus test szerint».5 Ezzel ugyanis betetőzte a zsidó nép
választottságának kiváltságát és az Izraelnek tett ígéreteket átvezette az egész emberiségre,
melyet igazi, lélekben való Izraellé azaz Istenért küzdővé avatott.
4 Mt 5 23 Jn tot.; cf. Gal tot.
5 Rom 9,5
ppek.hu/konyvek/Schutz_Antal_Dogmatika_1.pdf
charisma shares this
3178
Bazsó-Dombi Attila
Mindenekelőtt azt kell tisztázni, hogy kinek mit jelent a zsidó mivolt? A nagy zűrzavart a Nostra Aetate zsinati nyilatkozat okozta!
Zarándok
A Szentcsalád is hazugság? Vagy családja lehetett, de etnikuma nem? Volt-e anyanyelve, voltak-e ősei, követett-e hagyományokat, felvállalta-e tudatosan a nagyobb közösséghez tartozást? Hát hogy ne lett volna etnikuma? Vigyázzunk, hogy valóságos istenségének hite ne vezessen valóságos emberségének tagadásához, mert az ugyanúgy eretnekség. "Amit nem vett magára, azt nem is váltotta meg."
Zarándok
Rendben, kedves @Mira Viso, akkor hát vigyázzunk...