Tymoteusz
„Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy - niech będzie przeklęty! Już to przedtem …More
„Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy - niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą [od nas] otrzymaliście - niech będzie przeklęty!” (Ga 1, 6-9).
V.R.S.
Na pewno przeklęty? Bo teraz większość ludu bożego zdaje się uważać że tam było: "święty".
Rycerz Bożego Miłosierdzia
To właśnie grzech pychy spowodował upadek Lucyfera i jego odcięcie oraz wrzucenie do czeluści piekła.

Podczas gdy Moje Słowo dociera do tak wielu słuchających, przychodzę, aby ostrzec tych pośród was, którzy Mnie nie słuchają. Czego wy się boicie? Czy boicie się Mojego Słowa, czy też zmian, których świadkami przyjdzie wam się stać, podczas kiedy oczyszczenie będzie nadal trwało? Czyż nie wiecie,…More
To właśnie grzech pychy spowodował upadek Lucyfera i jego odcięcie oraz wrzucenie do czeluści piekła.

Podczas gdy Moje Słowo dociera do tak wielu słuchających, przychodzę, aby ostrzec tych pośród was, którzy Mnie nie słuchają. Czego wy się boicie? Czy boicie się Mojego Słowa, czy też zmian, których świadkami przyjdzie wam się stać, podczas kiedy oczyszczenie będzie nadal trwało? Czyż nie wiecie, że nie przynoszę wam nowego Nauczania, gdyż to nie jest potrzebne? Komunikuję się z wami jedynie dlatego, aby przypomnieć wam o Prawdzie.

Tak wielu z was wierzy, że wiecie o Mnie tak dużo, ale niczego się nie nauczyliście. Kimże wy jesteście, aby mówić, że w Oczach Bożych jesteście lepsi od innych, jeżeli chodzi o interpretację Mojego Świętego Słowa? Kim wy jesteście, że wierzycie, że posiadacie prawo, aby bluźnić przeciwko Mnie, a następnie mówić, że Mnie kochacie? Nie będziecie w stanie Mnie powstrzymać, abym poprzez proroków docierał do Bożych dzieci. Musicie zadać sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje, że nienawidzicie Mojego Głosu. Jak możecie Mnie kochać, podczas gdy rozdzieracie Moje Słowo na strzępy, choć wszystko, co czynię, sprowadza się do udzielania wam pomocy w przygotowaniu na Mój Wielki Dzień?

Człowiek jest bardzo słaby. Nawet pobożne dusze są słabe, chociaż ich miłość do Mnie jest mocna. Niech żaden człowiek nie wierzy, że może kiedykolwiek znaleźć się przede Mną, nie odczuwając zawstydzenia z powodu grzechu w jego duszy. Nikt z was nie jest godzien, aby stanąć przede Mną, a jednak Ja udzielam wam Miłosierdzia Mojej Miłości. Nie zasłużyliście na Nie, ale Ja po prostu podjąłem decyzję, aby udzielić wam tego Daru.

Ci z was, którzy twierdzą, że mówią o Mnie i że mają na Mój temat wielką wiedzę, a następnie opluwają przekleństwami Mojego proroka — niech wiedzą, co następuje: Wasza wiara was nie ocali, jeżeli przeklinacie Słowo Boże. Wasza samozwańcza Miłość do Boga jest pozbawiona znaczenia, gdyż osądzacie przed Nim jedno z Jego dzieci. Odcinacie pępowinę, która łączy was z Moim Ojcem, jeżeli okazujecie Mi brak szacunku, złość czy nienawiść. Jeżeli Mnie opluwacie, staniecie się ślepi i już nie przejrzycie. Jeżeli wypowiadacie słowa nienawiści, to odcięty zostanie wam wasz język. Jeżeli powstajecie i głosicie wszystkim waszą samozwańczą wiedzę na temat Boga, to upadniecie, a nogi wasze zostaną wam podcięte. Jeżeli uznajecie Mojego proroka za pochodzącego od diabła, to nie posiądziecie życia.

Moje Słowo nigdy nie umrze; Ono będzie żyć na wieki. Podepcze Ono tych grzeszników, którzy spróbują przeciwstawiać się Miłosierdziu Bożemu w tych Orędziach. Jeżeli odrzucicie Mnie i tym razem, to odrzucicie wolność, którą przyniosę, kiedy przyjdę, aby ostatecznie zgromadzić was w Moim Królestwie. Nie pozostało wam wiele czasu, aby odkupić się w Moich Oczach przed tym Wielkim Dniem. Nie traćcie czasu z powodu grzechu pychy. To właśnie grzech pychy spowodował upadek Lucyfera i jego odcięcie oraz wrzucenie do czeluści. Wszyscy ci, którzy za nim podążają, właśnie poprzez grzech pychy — grzech, który powoduje takie odizolowanie się od Boga — upadną i nigdy w Obecności Boga nie powstaną.

Wasz Jezus
MementoMori+++
Nie ważne co sobie myślą ludzie w tym Franciszek, ważne co myśli Bóg o nas i nasze sumienie które nie uległo zepsuciu
MementoMori+++
Co za głupoty ... Już widziałem komentarze zagorzałych i wojujących ateistów którzy z powodu nauk Franciszka bez nawrócenia zostali wyniesieni do rangi gorliwych katolików , a krytykowali tych,którzy krytykowali herezje Franciszka, zarzucając im że są anty katolikami...
PiotrM
Grzechem i obrzydliwością drogi Franiu było wpuścić bożki-demona na Watykan-pacha mamę!!!! To jest grzech!!! Zmieniać Ojcze Nasz, dawać Dyspensy na Przykazanie Boże itd.